Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kazatelé by měli být raději zticha II

Kazatelé by měli být raději zticha II

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan KIRSCHNER
Šetření:15. 09. 2012 - 15. 10. 2012
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Do nebe přišel kněz a řidič autobusu a svatý Petr chce vpustit pouze toho druhého. Kněz se zoufale brání a říká, že celý život usilovně kázal. Svatý Petr mu na to: “Když ty jsi kázal, všichni lidé v kostele spali, ale když řidič řídil svůj autobus, tak se cestující úpěnlivě modlili...” Tak lidová anekdota z italského prostředí nepřímo vystihuje homiletickou situaci v praxi.

Chceme-li změnit situaci, je potřeba něco dělat. Můžeme začít provedením analýzy současné situace a na základě výsledků zlepšit formování a výchovu nových kazatelů.

Budoucnost úrovně kázání duchovních záleží i na Tobě!!! Zapoj se do ankety a odpověz na následující otázky!

Následující dotazník má výzkumně zmapovat situaci u nás v oblasti homiletiky. Výsledky pak poslouží k tomu, aby kázání odpovídalo lépe duchovním potřebám věřících, a projeví se v budoucí formaci našich duchovních.

Úkolem je porovnat skupinu katolickou a protestantskou.

Stanovil jsem následující hypotézu:

Mají protestanté vyšší požadavky na úroveň homilie a jejich kazatele než římskokatolíci?


Rád bych nasbíral alespoň 500 korespondentů z každé dotazované skupiny.

Metodou ověření je následující dotazník a jeho statistické zpracování.

Dotazník je anonymní, ale prosím vyplnit pohlaví, věk a náboženské vyznání. Výsledky tohoto výzkumu budou publikovány na webových stránkách portálu hristNet.cz i v odborné teologické literatuře.

Předpokládané ukončení výzkumu bude koncem listopadu 2012.

 

 

Odpovědi respondentů

1. :Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7945,66 %45,66 %  
muž7442,77 %42,77 %  
zena42,31 %2,31 %  
mužské42,31 %2,31 %  
m42,31 %2,31 %  
ženské21,16 %1,16 %  
žen10,58 %0,58 %  
muz10,58 %0,58 %  
ž10,58 %0,58 %  
3310,58 %0,58 %  
ostatní odpovědi a
Tomáš
21,16 %1,16 % 

Graf

2. : Věk ...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30116,36 %6,36 %  
2474,05 %4,05 %  
2574,05 %4,05 %  
3374,05 %4,05 %  
2274,05 %4,05 %  
3763,47 %3,47 %  
4763,47 %3,47 %  
3852,89 %2,89 %  
2152,89 %2,89 %  
3552,89 %2,89 %  
ostatní odpovědi 20
23
54
41
28
27
17
26
18
51
52
48
31
56
50
32
39
42
19
55
34
73
63
44
40
57
68
22 let
64
61
53
36
16
60
54 let
67
dvacet sedum
69
65
56let
šedesát
14
dvacettři
15
muž
1
49
Jirků
10761,85 %61,85 % 

Graf

3. Vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protestantské8347,98 %47,98 %  
bez vyznání5129,48 %29,48 %  
katolické3821,97 %21,97 %  
pravoslavné10,58 %0,58 %  

Graf

4. Kázání v poslání duchovních:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je důležité6939,88 %39,88 %  
je velmi důležité6939,88 %39,88 %  
není důležité3520,23 %20,23 %  

Graf

5. Od kázání čekám na prvním místě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posilu a povzbuzení ve víře7040,46 %40,46 %  
témata zaměřená na aktuální životní problémy6436,99 %36,99 %  
exegezi biblických textů2413,87 %13,87 %  
duchovní a fyzické uzdravení a hojení psychických ran158,67 %8,67 %  

Graf

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by měla být perfektní14986,13 %86,13 %  
není podstatná2413,87 %13,87 %  

Graf

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 min.7945,66 %45,66 %  
20 min.4324,86 %24,86 %  
5 min.3821,97 %21,97 %  
30 min.137,51 %7,51 %  

Graf

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi silný9554,91 %54,91 %  
průměrný5129,48 %29,48 %  
slabý158,67 %8,67 %  
žádný126,94 %6,94 %  

Graf

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12270,52 %70,52 %  
ne5129,48 %29,48 %  

Graf

10. Poslouchám raději kázání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věk duchovního nehraje žádnou roli13779,19 %79,19 %  
mladých duchovních (do 35 let)3117,92 %17,92 %  
starších duchovních52,89 %2,89 %  

Graf

11. Kázání by měla dojímat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není podstatné11264,74 %64,74 %  
ne4023,12 %23,12 %  
ano2112,14 %12,14 %  

Graf

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas by mohla být užitečná12873,99 %73,99 %  
nemá žádný význam2715,61 %15,61 %  
měla by být vždy jako diskuze1810,4 %10,4 %  

Graf

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je žádoucí10862,43 %62,43 %  
byl by velmi žádoucí4023,12 %23,12 %  
není třeba2514,45 %14,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. :Pohlaví

2. : Věk ...

3. Vyznání:

4. Kázání v poslání duchovních:

5. Od kázání čekám na prvním místě:

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního:

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

10. Poslouchám raději kázání:

11. Kázání by měla dojímat:

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. :Pohlaví

2. : Věk ...

3. Vyznání:

4. Kázání v poslání duchovních:

5. Od kázání čekám na prvním místě:

6. Řečnická a jazyková kvalita projevu duchovního:

7. Celková doba kázání duchovních by neměla být méně než:

8. Jaký vliv může mít kázání na změnu života věřících?

9. Osobní příklad a život kazatele je důležitější než jeho kázání:

10. Poslouchám raději kázání:

11. Kázání by měla dojímat:

12. Homilie formou diskuse s posluchači:

13. Doškolovací kurs pro zlepšení kvality kázání duchovních:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

KIRSCHNER, J.Kazatelé by měli být raději zticha II (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://24490.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.