Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech

Bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Boráková
Šetření:20. 02. 2014 - 02. 03. 2014
Počet respondentů:213
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku k mé diplomové práci, která pojednává o bezpečnosti a pořádku na fotbalových stadionech. Dotazník je anonymní a zabere Vám jen několik minut.

Děkuji Vám za ochotu a Váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
282210,33 %10,33 %  
26167,51 %7,51 %  
25167,51 %7,51 %  
27136,1 %6,1 %  
29115,16 %5,16 %  
23115,16 %5,16 %  
31104,69 %4,69 %  
30104,69 %4,69 %  
3294,23 %4,23 %  
3494,23 %4,23 %  
ostatní odpovědi 33
22
24
36
35
40
37
21
42
38
39
44
48
41
20
19
18
47
dvacet osm
50
46
28 let
43
35-45
dvacetdevět
25 let
třicet šest
52
8640,38 %40,38 % 

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž13764,32 %64,32 %  
žena7635,68 %35,68 %  

Graf

3. Jste příslušníkem Policie České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12960,56 %60,56 %  
ne8439,44 %39,44 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské10247,89 %47,89 %  
středoškolské10046,95 %46,95 %  
vyšší odborné115,16 %5,16 %  

Graf

5. Máte zkušenosti s hromadným narušováním veřejného pořádku při sportovních utkáních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15070,42 %70,42 %  
ne6329,58 %29,58 %  

Graf

6. Myslíte si, že bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech jsou na dostatečné úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14969,95 %69,95 %  
ano6430,05 %30,05 %  

Graf

7. Pomohlo by podle Vás ke zlepšení bezpečnosti a pořádku zvýšení represe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14869,48 %69,48 %  
ne6530,52 %30,52 %  

Graf

8. Domníváte se, že spolupráce a součinnost mezi subjekty je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14166,2 %66,2 %  
ano7233,8 %33,8 %  

Graf

9. Myslíte si, že by bylo efektivní zapojení více subjektů do policejní akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13362,44 %62,44 %  
ne8037,56 %37,56 %  

Graf

10. Je dle Vašeho názoru nutné vytvořit nový zákon upravující problematiku diváckého násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14367,14 %67,14 %  
ne7032,86 %32,86 %  

Graf

11. Je stávající právní úprava v ČR dostačující a vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15572,77 %72,77 %  
ano5827,23 %27,23 %  

Graf

12. Bylo by vhodné přijetí cizího modelu nebo jedné normy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15371,83 %71,83 %  
ne6028,17 %28,17 %  

Graf

13. Máte pocit, že systematická preventivní práce s fotbalovými fanoušky a činnost obcí jsou podceňovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15673,24 %73,24 %  
ne5726,76 %26,76 %  

Graf

14. Myslíte si, že pro tento přístup k řešení problému je ve společnosti dostatečné morální a právní vědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16376,53 %76,53 %  
ano5023,47 %23,47 %  

Graf

15. Domníváte se, že z hlediska prevence by ke zlepšení mohlo přispět zvolení vhodného způsobu prodeje vstupenek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14166,2 %66,2 %  
ne7233,8 %33,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pohlaví:

  • odpověď žena:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23 na otázku 1. Věk:

3. Jste příslušníkem Policie České republiky?

  • odpověď ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23 na otázku 1. Věk:

10. Je dle Vašeho názoru nutné vytvořit nový zákon upravující problematiku diváckého násilí?

  • odpověď ne:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Je stávající právní úprava v ČR dostačující a vyhovující?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jste příslušníkem Policie České republiky?

4. Dosažené vzdělání:

5. Máte zkušenosti s hromadným narušováním veřejného pořádku při sportovních utkáních?

6. Myslíte si, že bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech jsou na dostatečné úrovni?

7. Pomohlo by podle Vás ke zlepšení bezpečnosti a pořádku zvýšení represe?

8. Domníváte se, že spolupráce a součinnost mezi subjekty je dostatečná?

9. Myslíte si, že by bylo efektivní zapojení více subjektů do policejní akce?

10. Je dle Vašeho názoru nutné vytvořit nový zákon upravující problematiku diváckého násilí?

11. Je stávající právní úprava v ČR dostačující a vyhovující?

12. Bylo by vhodné přijetí cizího modelu nebo jedné normy?

13. Máte pocit, že systematická preventivní práce s fotbalovými fanoušky a činnost obcí jsou podceňovány?

14. Myslíte si, že pro tento přístup k řešení problému je ve společnosti dostatečné morální a právní vědomí?

15. Domníváte se, že z hlediska prevence by ke zlepšení mohlo přispět zvolení vhodného způsobu prodeje vstupenek?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Jste příslušníkem Policie České republiky?

4. Dosažené vzdělání:

5. Máte zkušenosti s hromadným narušováním veřejného pořádku při sportovních utkáních?

6. Myslíte si, že bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech jsou na dostatečné úrovni?

7. Pomohlo by podle Vás ke zlepšení bezpečnosti a pořádku zvýšení represe?

8. Domníváte se, že spolupráce a součinnost mezi subjekty je dostatečná?

9. Myslíte si, že by bylo efektivní zapojení více subjektů do policejní akce?

10. Je dle Vašeho názoru nutné vytvořit nový zákon upravující problematiku diváckého násilí?

11. Je stávající právní úprava v ČR dostačující a vyhovující?

12. Bylo by vhodné přijetí cizího modelu nebo jedné normy?

13. Máte pocit, že systematická preventivní práce s fotbalovými fanoušky a činnost obcí jsou podceňovány?

14. Myslíte si, že pro tento přístup k řešení problému je ve společnosti dostatečné morální a právní vědomí?

15. Domníváte se, že z hlediska prevence by ke zlepšení mohlo přispět zvolení vhodného způsobu prodeje vstupenek?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boráková, A.Bezpečnost a pořádek na fotbalových stadionech (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37502.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.