Využití nástrojů Web 2.0

Konec vyplňování 24. 07. 2018 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.01:14

Anketa slouží ke zjištění využívání nástrojů Web 2.0.  Mimo jiné zjišťuje povědomí o existenci vybraných nástrojů. Výsledky výzkumu budou srovnány s výsledky podobného výzkumu prováděného v mezinárodním měřítku. Vyplnění ankety Vám zabere 5 minut Vašeho času. Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění této ankety.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.