Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Fast food

Fast food

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Simona Krejčí
Šetření:23. 09. 2016 - 20. 10. 2016
Počet respondentů:792
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto dotazníkem bych se chtěla dozvědět mínění/názory společnosti k tématu Fast foody. 

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena59274,75 %74,75 %  
Muž20025,25 %25,25 %  

Graf

2. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3041752,65 %52,65 %  
16-2019224,24 %24,24 %  
31-5012916,29 %16,29 %  
Do 15303,79 %3,79 %  
51 a více243,03 %3,03 %  

Graf

3. Stravujete se ve fast foodech? (nebereme v potaz častost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano59074,49 %74,49 %  
Ne (byla jsem jen jednou či dvakrát/ krajní nouze)15419,44 %19,44 %  
Ne (vůbec)486,06 %6,06 %  

Graf

4. Pokud navštěvujete, jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málokdy (párkrát za rok)36345,83 %45,83 %  
Občas (jednou či dvakrát za měsíc)26533,46 %33,46 %  
Nenavštěvuji9612,12 %12,12 %  
Často (týdně)607,58 %7,58 %  
Každý den81,01 %1,01 %  

Graf

5. Kdy/co si ve fast foodech dáváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svačiny / "Něco na zub"29437,12 %37,12 %  
Obědy26132,95 %32,95 %  
Večeře13617,17 %17,17 %  
Nic9011,36 %11,36 %  
Snídaně111,39 %1,39 %  

Graf

6. Proč se většinou rozhodnete pro fastfood?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám prostě chuť43755,18 %55,18 %  
Jdu tam s přáteli23429,55 %29,55 %  
Nemám čas uvařit22528,41 %28,41 %  
Chutná mi tam15519,57 %19,57 %  
Nenavštěvuji10713,51 %13,51 %  
Je to levnější658,21 %8,21 %  

Graf

7. Jakou restauraci jste navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonalds63780,43 %80,43 %  
KFC58373,61 %73,61 %  
Bageterie Boulevard30037,88 %37,88 %  
Burger King27234,34 %34,34 %  
Nenavštěvuji789,85 %9,85 %  

Graf

8. Nejradši mám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
McDonalds24230,56 %30,56 %  
KFC24030,3 %30,3 %  
Bageterie Boulevard13617,17 %17,17 %  
Nenavštěvuji12916,29 %16,29 %  
Burger King455,68 %5,68 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou fast foody nezdravé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano58974,37 %74,37 %  
Možná14318,06 %18,06 %  
Ne607,58 %7,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pokud navštěvujete, jak často?

 • odpověď Nenavštěvuji:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 5. Kdy/co si ve fast foodech dáváte nejčastěji?

6. Proč se většinou rozhodnete pro fastfood?

 • odpověď Nenavštěvuji:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji na otázku 4. Pokud navštěvujete, jak často?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 5. Kdy/co si ve fast foodech dáváte nejčastěji?

7. Jakou restauraci jste navštívili?

 • odpověď Bageterie Boulevard:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bageterie Boulevard na otázku 8. Nejradši mám?
 • odpověď Burger King:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Burger King na otázku 8. Nejradši mám?

8. Nejradši mám?

 • odpověď Nenavštěvuji:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nenavštěvuji na otázku 7. Jakou restauraci jste navštívili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše věková kategorie?

3. Stravujete se ve fast foodech? (nebereme v potaz častost)

4. Pokud navštěvujete, jak často?

5. Kdy/co si ve fast foodech dáváte nejčastěji?

6. Proč se většinou rozhodnete pro fastfood?

7. Jakou restauraci jste navštívili?

8. Nejradši mám?

9. Myslíte si, že jsou fast foody nezdravé?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Vaše věková kategorie?

3. Stravujete se ve fast foodech? (nebereme v potaz častost)

4. Pokud navštěvujete, jak často?

5. Kdy/co si ve fast foodech dáváte nejčastěji?

6. Proč se většinou rozhodnete pro fastfood?

7. Jakou restauraci jste navštívili?

8. Nejradši mám?

9. Myslíte si, že jsou fast foody nezdravé?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčí, S.Fast food (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://56538.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.