Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Work-family balance u žen v manažerských funkcích

Work-family balance u žen v manažerských funkcích

Zmrzlina a nanuky
Jakou zmrzlinu máte rádi?

(průzkum Jana Diehela, cca 5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lea Foglová
Šetření:15. 03. 2020 - 30. 03. 2020
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):34 / 34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, 

obracím se na vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí výzkumu na téma work-family enrichment u žen v manažerských funkcích. Žádost o vyplnění dotazníku se k Vám dostala, protože jste žena a pracujete v manažerské funkci. Pokud tyto podmínky nesplňujete, prosím, dotazník nevyplňujte.

Ženy zastávají více rozmanitých rolí (např. matka, zaměstnankyně/manažerka), které se v průběhu jejich života mění a vyvíjí. Cílem tohoto výzkumu je zjistit a ukázat, jak se profesní a osobní život vzájemně ovlivňují a to právě u žen manažerek.

Veškeré informace a data z dotazníku jsou zcela anonymní. 

Výsledky výzkumu budou k dispozici v červenci 2020 - v případě, že máte zájem o jejich zaslání, vyplňte, prosím, svůj email po ukončení dotazníku.

Děkuji vám za vaši ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pracujete jako kmenový (interní) zaměstnanec (na základě pracovní smlouvy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano96100 %100 %  

Graf

2. Uveďte počet přímých podřízených, které máte pod sebou:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51212,5 %12,5 %  
71212,5 %12,5 %  
31111,46 %11,46 %  
899,38 %9,38 %  
1099,38 %9,38 %  
999,38 %9,38 %  
488,33 %8,33 %  
1288,33 %8,33 %  
677,29 %7,29 %  
1544,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 11
0
21
69
18
77,29 %7,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.4
Minimum:3
Maximum:15
Variační rozpětí:12
Rozptyl:9.28
Směrodatná odchylka:3.05
Medián:7
Modus:5

Graf

3. Uveďte počet nepřímých podřízených, které máte pod sebou:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
07376,04 %76,04 %  
2533,13 %3,13 %  
1822,08 %2,08 %  
322,08 %2,08 %  
222,08 %2,08 %  
422,08 %2,08 %  
1022,08 %2,08 %  
1511,04 %1,04 %  
511,04 %1,04 %  
711,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi 45
50
9
12
52
80
100
77,29 %7,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:0
Maximum:45
Variační rozpětí:45
Rozptyl:53.61
Směrodatná odchylka:7.32
Medián:0
Modus:0

Graf

4. Uveďte v letech, jak dlouho jste v pozici manažerky:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31212,5 %12,5 %  
81111,46 %11,46 %  
1288,33 %8,33 %  
588,33 %8,33 %  
677,29 %7,29 %  
277,29 %7,29 %  
177,29 %7,29 %  
1066,25 %6,25 %  
1155,21 %5,21 %  
755,21 %5,21 %  
455,21 %5,21 %  
955,21 %5,21 %  
ostatní odpovědi 30
14
15
26
17
20
0
1010,42 %10,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.93
Minimum:1
Maximum:17
Variační rozpětí:16
Rozptyl:14.78
Směrodatná odchylka:3.84
Medián:7
Modus:3

Graf

5. Moje zapojení v práci mi pomáhá porozumět různým úhlům pohledu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4243,75 %43,75 %  
souhlasím1919,79 %19,79 %  
spíše nesouhlasím1919,79 %19,79 %  
nevím1313,54 %13,54 %  
nesouhlasím33,13 %3,13 %  

Graf

6. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat znalosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5052,08 %52,08 %  
souhlasím2425 %25 %  
nevím1313,54 %13,54 %  
spíše nesouhlasím88,33 %8,33 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

7. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4850 %50 %  
souhlasím2222,92 %22,92 %  
spíše nesouhlasím1212,5 %12,5 %  
nevím1111,46 %11,46 %  
nesouhlasím33,13 %3,13 %  

Graf

8. Moje zapojení v práci mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4850 %50 %  
souhlasím2222,92 %22,92 %  
spíše nesouhlasím1818,75 %18,75 %  
nesouhlasím44,17 %4,17 %  
nevím44,17 %4,17 %  

Graf

9. Moje zapojení v práci mě činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím6062,5 %62,5 %  
souhlasím2121,88 %21,88 %  
spíše nesouhlasím77,29 %7,29 %  
nevím55,21 %5,21 %  
nesouhlasím33,13 %3,13 %  

Graf

10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5860,42 %60,42 %  
souhlasím1717,71 %17,71 %  
spíše nesouhlasím1212,5 %12,5 %  
nevím77,29 %7,29 %  
nesouhlasím22,08 %2,08 %  

Graf

11. Moje zapojení v práci mi dává možnost seberealizace a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7072,92 %72,92 %  
spíše souhlasím2020,83 %20,83 %  
nevím44,17 %4,17 %  
spíše nesouhlasím22,08 %2,08 %  

Graf

12. Moje zapojení v práci mi dodává pocit naplnění a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4445,83 %45,83 %  
spíše souhlasím4243,75 %43,75 %  
spíše nesouhlasím77,29 %7,29 %  
nevím33,13 %3,13 %  

Graf

13. Moje zapojení v práci mi dodává pocit úspěchu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4647,92 %47,92 %  
souhlasím3637,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím88,33 %8,33 %  
nevím66,25 %6,25 %  

Graf

14. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat nové znalosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3738,54 %38,54 %  
spíše nesouhlasím2627,08 %27,08 %  
nevím1616,67 %16,67 %  
souhlasím1010,42 %10,42 %  
nesouhlasím77,29 %7,29 %  

Graf

15. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4142,71 %42,71 %  
spíše nesouhlasím2526,04 %26,04 %  
nevím1313,54 %13,54 %  
souhlasím1111,46 %11,46 %  
nesouhlasím66,25 %6,25 %  

Graf

16. Moje zapojení v rodině mi pomáhá rozšiřovat stávající znalosti o nové věci a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3132,29 %32,29 %  
spíše nesouhlasím3132,29 %32,29 %  
nevím1818,75 %18,75 %  
souhlasím99,38 %9,38 %  
nesouhlasím77,29 %7,29 %  

Graf

17. Moje zapojení v rodině mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6466,67 %66,67 %  
spíše souhlasím2930,21 %30,21 %  
spíše nesouhlasím22,08 %2,08 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

18. Moje zapojení v rodině činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7477,08 %77,08 %  
spíše souhlasím2121,88 %21,88 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

19. Moje zapojení v rodině činí veselou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7275 %75 %  
spíše souhlasím2323,96 %23,96 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

20. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych se vyhnula plýtvání časem v práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4041,67 %41,67 %  
spíše souhlasím3536,46 %36,46 %  
spíše nesouhlasím1616,67 %16,67 %  
nevím44,17 %4,17 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

21. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych čas v práci využívala efektivně, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4243,75 %43,75 %  
spíše souhlasím3839,58 %39,58 %  
spíše nesouhlasím1414,58 %14,58 %  
nevím11,04 %1,04 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

22. Moje zapojení v rodině způsobuje, že se více soustředím na svou práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5254,17 %54,17 %  
nesouhlasím1919,79 %19,79 %  
spíše souhlasím1414,58 %14,58 %  
souhlasím77,29 %7,29 %  
nevím44,17 %4,17 %  

Graf

23. Ve své práci překypuji energií.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4951,04 %51,04 %  
spíše nesouhlasím3031,25 %31,25 %  
souhlasím88,33 %8,33 %  
nesouhlasím55,21 %5,21 %  
nevím44,17 %4,17 %  

Graf

24. Ve své práci se cítím silná a energická.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4445,83 %45,83 %  
spíše nesouhlasím3031,25 %31,25 %  
souhlasím1414,58 %14,58 %  
nevím55,21 %5,21 %  
nesouhlasím33,13 %3,13 %  

Graf

25. Svou prací jsem nadšená.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4445,83 %45,83 %  
souhlasím4041,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím77,29 %7,29 %  
nevím44,17 %4,17 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

26. Moje práce mě inspiruje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5557,29 %57,29 %  
spíše souhlasím3334,38 %34,38 %  
spíše nesouhlasím88,33 %8,33 %  

Graf

27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5860,42 %60,42 %  
souhlasím2121,88 %21,88 %  
spíše nesouhlasím99,38 %9,38 %  
nevím66,25 %6,25 %  
nesouhlasím22,08 %2,08 %  

Graf

28. Když intenzivně pracuji, cítím se spokojená.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4041,67 %41,67 %  
spíše nesouhlasím2627,08 %27,08 %  
souhlasím1818,75 %18,75 %  
nesouhlasím66,25 %6,25 %  
nevím66,25 %6,25 %  

Graf

29. Jsem hrdá na práci, kterou dělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5456,25 %56,25 %  
spíše souhlasím3738,54 %38,54 %  
spíše nesouhlasím33,13 %3,13 %  
nevím22,08 %2,08 %  

Graf

30. Jsem ponořená do své práce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4850 %50 %  
souhlasím2526,04 %26,04 %  
spíše nesouhlasím2222,92 %22,92 %  
nesouhlasím11,04 %1,04 %  

Graf

31. Svou prací se nechávám unést.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4546,88 %46,88 %  
spíše nesouhlasím2930,21 %30,21 %  
souhlasím1212,5 %12,5 %  
nesouhlasím55,21 %5,21 %  
nevím55,21 %5,21 %  

Graf

32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

1 - nejdůležitější, 7 - nejméně důležité

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Rodina1.9481.008
Vztahy (partnerství)3.7713.01
Přátelství5.2921.477
Práce3.51.479
Volnočasové aktivity (cestování, sport, zábava)5.260.984
Vzdělávání6.251.083
Zdraví1.9792.041

Graf

33. Uveďte váš věk v letech:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3788,33 %8,33 %  
4277,29 %7,29 %  
4766,25 %6,25 %  
3866,25 %6,25 %  
3966,25 %6,25 %  
3255,21 %5,21 %  
4355,21 %5,21 %  
4455,21 %5,21 %  
3544,17 %4,17 %  
3433,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 48
27
50
31
41
56
54
33
28
53
45
29
36
46
51
25
57
52
40
24
26
4142,71 %42,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:40.16
Minimum:27
Maximum:54
Variační rozpětí:27
Rozptyl:46.99
Směrodatná odchylka:6.85
Medián:39
Modus:37

Graf

34. Uveďte počet dětí, které máte a jejich věk:

Nejprve uvádějte počet dětí, poté jejich věk. Příklad: 2 děti, 5 a 15 let.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01515,63 %15,63 %  
0 dětí55,21 %5,21 %  
1 dítě, 11 let22,08 %2,08 %  
2 děti, 10 a 7 let22,08 %2,08 %  
1 dítě, 4 roky22,08 %2,08 %  
1 dítě, 7 let22,08 %2,08 %  
1 dítě, 17 let22,08 %2,08 %  
1 dítě, 9 let22,08 %2,08 %  
1 dítě, 2 roky22,08 %2,08 %  
1 dítě, 13 let22,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi 1 dítě, 17
1 dítě, 9
2 děti, 20 a 17
2 děti, 11 a 13 let
2 děti, 22 a 17 let
2 děti, 1 a 5 let
2 děti, 22 a 26 let
2 děti, 21 a 17 let
2 děti, 13 a 11 let
2 děti ,26 a 31 let
2 děti, 12 a 15 let
1 dítě, 16 let
3 děti, 12, 9 a 6 let
2 děti, 20 a 17 let
1 dítě, 14 let
3 děti, 16, 10 a 8
1, 30 let
2 děti, 15 a 18
2 děti, 13 a 6 let
2 děti 17 a 20 let
3 děti, 20, 17, 13 let
2 děti, 15 a 8 let
1 dítě, šest let
2 děti, 27 a 22 let
2 děti, 10 a 8 let
2 deti 6 a 4 roky
2 děti, 11 a 5 let
1/20
2 děti, 7 a 13 let
2 děti, 12 a 9
1 dítě 9 let
2 děti, 27 a 24 let
2 děti, 32 a 29 let
2 děti, 13 a 7 let
1 dítě, 8 let
2 děti, 16 a 13 let
2 děti, 33 a 29 let
2 děti, 25,20
2 děti, 27, 25
2 děti, 7 a 10 let
3 děti, 5, 8, 12
1, 20 let
2 děti, 9 a 7
1, 4 roky
2 děti, 32 a 27
2 děti, 1 a 4
1 dítě, 3 roky
1 dítě, 18
2, 32 a 30
1 dítě, 5 let
2, 12 a 9
2 děti, 5 a 7
2 děti, 9 a 5
2 děti, 29 a 26 let
1 dítě, 15 let
1, 0,5
2 děti, 6 a 4
6062,5 %62,5 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Uveďte v letech, jak dlouho jste v pozici manažerky:

 • odpověď < 0 - 3 >:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 24 - 33 > na otázku 33. Uveďte váš věk v letech:

8. Moje zapojení v práci mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 7. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

12. Moje zapojení v práci mi dodává pocit naplnění a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

 • odpověď souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

19. Moje zapojení v rodině činí veselou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 18. Moje zapojení v rodině činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

20. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych se vyhnula plýtvání časem v práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 21. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych čas v práci využívala efektivně, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

23. Ve své práci překypuji energií.

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 24. Ve své práci se cítím silná a energická.
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 24. Ve své práci se cítím silná a energická.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

24. Ve své práci se cítím silná a energická.

 • odpověď spíše nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 23. Ve své práci překypuji energií.
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

25. Svou prací jsem nadšená.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

26. Moje práce mě inspiruje.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 25. Svou prací jsem nadšená.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

29. Jsem hrdá na práci, kterou dělám.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 25. Svou prací jsem nadšená.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce=2 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 24. Ve své práci se cítím silná a energická.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 30. Jsem ponořená do své práce.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 31. Svou prací se nechávám unést.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Moje zapojení v práci mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 9. Moje zapojení v práci mě činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

 • odpověď Práce=3:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:
 • odpověď Rodina=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdraví=2 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:
 • odpověď Rodina=2:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:
 • odpověď Zdraví=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vztahy (partnerství)=6 na otázku 32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete jako kmenový (interní) zaměstnanec (na základě pracovní smlouvy)?

2. Uveďte počet přímých podřízených, které máte pod sebou:

3. Uveďte počet nepřímých podřízených, které máte pod sebou:

4. Uveďte v letech, jak dlouho jste v pozici manažerky:

5. Moje zapojení v práci mi pomáhá porozumět různým úhlům pohledu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

6. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat znalosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

7. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

8. Moje zapojení v práci mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

9. Moje zapojení v práci mě činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

11. Moje zapojení v práci mi dává možnost seberealizace a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

12. Moje zapojení v práci mi dodává pocit naplnění a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

13. Moje zapojení v práci mi dodává pocit úspěchu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

14. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat nové znalosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

15. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

16. Moje zapojení v rodině mi pomáhá rozšiřovat stávající znalosti o nové věci a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

17. Moje zapojení v rodině mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

18. Moje zapojení v rodině činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

19. Moje zapojení v rodině činí veselou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

20. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych se vyhnula plýtvání časem v práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

21. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych čas v práci využívala efektivně, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

22. Moje zapojení v rodině způsobuje, že se více soustředím na svou práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

23. Ve své práci překypuji energií.

24. Ve své práci se cítím silná a energická.

25. Svou prací jsem nadšená.

26. Moje práce mě inspiruje.

27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

28. Když intenzivně pracuji, cítím se spokojená.

29. Jsem hrdá na práci, kterou dělám.

30. Jsem ponořená do své práce.

31. Svou prací se nechávám unést.

32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

33. Uveďte váš věk v letech:

34. Uveďte počet dětí, které máte a jejich věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete jako kmenový (interní) zaměstnanec (na základě pracovní smlouvy)?

2. Uveďte počet přímých podřízených, které máte pod sebou:

3. Uveďte počet nepřímých podřízených, které máte pod sebou:

4. Uveďte v letech, jak dlouho jste v pozici manažerky:

5. Moje zapojení v práci mi pomáhá porozumět různým úhlům pohledu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

6. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat znalosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

7. Moje zapojení v práci mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

8. Moje zapojení v práci mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

9. Moje zapojení v práci mě činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

10. Moje zapojení v práci mě činí veselou a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

11. Moje zapojení v práci mi dává možnost seberealizace a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

12. Moje zapojení v práci mi dodává pocit naplnění a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

13. Moje zapojení v práci mi dodává pocit úspěchu a to mi pomáhá být lepším členem rodiny.

14. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat nové znalosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

15. Moje zapojení v rodině mi pomáhá získávat dovednosti a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

16. Moje zapojení v rodině mi pomáhá rozšiřovat stávající znalosti o nové věci a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

17. Moje zapojení v rodině mě dostává do dobré nálady a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

18. Moje zapojení v rodině činí šťastnou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

19. Moje zapojení v rodině činí veselou a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

20. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych se vyhnula plýtvání časem v práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

21. Moje zapojení v rodině vyžaduje, abych čas v práci využívala efektivně, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

22. Moje zapojení v rodině způsobuje, že se více soustředím na svou práci, a to mi pomáhá být lepším pracovníkem.

23. Ve své práci překypuji energií.

24. Ve své práci se cítím silná a energická.

25. Svou prací jsem nadšená.

26. Moje práce mě inspiruje.

27. Když ráno vstávám, těším se na svou práci.

28. Když intenzivně pracuji, cítím se spokojená.

29. Jsem hrdá na práci, kterou dělám.

30. Jsem ponořená do své práce.

31. Svou prací se nechávám unést.

32. Seřaďte tyto vybrané životní priority (vzestupně) podle toho, jak jsou pro vás v současnosti důležité:

33. Uveďte váš věk v letech:

34. Uveďte počet dětí, které máte a jejich věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Foglová, L.Work-family balance u žen v manažerských funkcích (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://57493.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.