Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook a vztahy - ničí je?

Facebook a vztahy - ničí je?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Šmilauer
Šetření:15. 02. 2017 - 07. 08. 2017
Počet respondentů:1806
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.39
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-18 PDF-19 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku k diplomové práci o vlivu Facebooku na naše interpersonální (přátelské, kamarádské) vztahy. Je kratší než většina diplomkových dotazníků - jde o cca 50 povětšinou nenáročných otázek (tematicky sdružených). Výzkumu se může zúčastnit každý, kdo používá Facebook. Výsledkem práce bude komplexní analýza, jak Facebook (ne)ovlivňuje naše interpersonální vztahy. Předběžné výsledky budou dostupné na FB eventu, jehož odkaz se zobrazí po vyplnění dotazníku; finální práce v oficiálním archivu diplomových prací theses.cz

Odpovědi respondentů

1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano179099,11 %99,11 %  
ne160,89 %0,89 %  

Graf

2. 2/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Facebook je součást mých každodenních aktivit.4.1091.375
Část svého denního rozvrhu věnuji Facebooku.3.2811.741
Pokud jsem dlouho nebyl na Facebooku, mám pocit, že ztrácím kontakt.2.5061.515

Graf

3. 3/17 Označte na škále: 1 - téměř nikdy 2 - málokdy 3 - někdy 4 - často 5 - velmi často

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jak často používáte Facebook během výuky / v zaměstnání?2.9471.634
Jak často komentujete statusy a jiné zprávy, které publikují ostatních uživatelé Facebooku?1.9470.849
Jak často komentujete fotografie publikované vašimi přáteli na Facebooku?1.9730.863

Graf

4. 4/17 Otázky týkající se Vašeho chování NA FACEBOOKU. Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cítím, že se tímto způsobem mohu svěřit téměř s čímkoliv.1.4650.815
Pokud někdo napíše něco, s čím nesouhlasím, nechám si svůj názor pro sebe.3.6641.276
Obvykle ostatním sdělím, jak se právě cítím.1.4370.724
Nikdy bych tímto způsobem o sobě nesdělil/a nic osobního či intimního.3.9091.864
Sděluji o sobě i informace, které by se ostatní jinak nedozvěděli.1.8261.226
Má sdělení či komentáře většinou nejdou příliš do hloubky.3.481.491
Moji facebookoví přátelé, kteří mohou číst mé příspěvky, jsou mi blízcí.3.3591.137
Má sdělení či komentáře se vztahují k mnoha tématům.2.8621.508
Dávám najevo (ať již slovně či označením „To se mi líbí“), co se mi na mých facebookových přátelích či jejich příspěvcích líbí.3.711.211

Graf

5. 5/17 Jak rychle obvykle odpovídáte na zprávy přes Facebook/Messenger?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do hodiny70639,09 %39,09 %  
do několika hodin53129,4 %29,4 %  
tentýž den29516,33 %16,33 %  
do druhého dne1739,58 %9,58 %  
do týdne1015,59 %5,59 %  

Graf

6. 6/17 Jak často napíšete na Facebook status nebo jiný příspěvek (včetně příspěvků ve skupinách; pouhé komentáře pod příspěvky ostatních nepočítejte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy / téměř nikdy75942,03 %42,03 %  
jednou za měsíc64835,88 %35,88 %  
jednou za týden31617,5 %17,5 %  
jednou za den563,1 %3,1 %  
několikrát za den271,5 %1,5 %  

Graf

7. 7/17 Vybavte si prosím svého NEJBLIŽŠÍHO kamaráda a označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Chová se jako já.3.3851.323
Cítím se dobře, když je nablízku.4.5120.64
Je pro mne důležitý/důležitá.4.6520.542
Přemýšlí jako já.3.6141.025
Dobře zapadá do okruhu mých přátel.4.0461.018
Důvěřuji mu/ji.4.570.645
Je mi podobný/á (vlastnostmi, charakterem).3.6311.081
Dobře se mi s ním/ní povídá.4.6540.498
Kdybych měl/a nějaký osobní problém, požádal bych ho/ji o pomoc.4.4750.794
Je jako já.3.2721.199
Rád/a s ním/ní trávím čas.4.610.549
Je mi blízký/blízká.4.5830.585
Dobře spolu vycházíme.4.6060.524

Graf

8. 8/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Když jsem s lidmi, které příliš dobře neznám, cítím se nesvůj.3.6481.235
Jsem trochu společensky neobratný.3.0681.467
Nečiní mi potíže zeptat se na nějakou informaci.3.5751.403
Cítím se nesvůj na večírcích a ostatních společenských událostech.2.9511.585
Ve skupině více lidí mám potíže najít vhodné téma k hovoru.2.8891.489
Netrvá mi dlouho překonat ostych v nových situacích.3.0091.298
Je pro mě obtížné se chovat přirozeně, když se seznamuji s novými lidmi.2.911.465
Cítím se nervózní, když mluvím s někým v pozici autority.3.2281.434
Nemám pochybnosti o svých sociálních dovednostech.2.9681.309
Činí mi potíže se někomu dívat přímo do očí.2.2241.548
Cítím se nesměle v sociálních situacích.2.851.286
Není pro mě těžké hovořit s cizími lidmi.3.1571.501
S osobami opačného pohlaví se cítím více nesmělý.2.4761.601

Graf

9. 9/17 Kolik minut denně jste průměrně v minulém týdnu strávili aktivním používáním Facebooku (mimo pracovní záležitosti)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6033118,33 %18,33 %  
12020911,57 %11,57 %  
3018610,3 %10,3 %  
10884,87 %4,87 %  
180864,76 %4,76 %  
20824,54 %4,54 %  
15663,65 %3,65 %  
90623,43 %3,43 %  
45553,05 %3,05 %  
40512,82 %2,82 %  
ostatní odpovědi 100
300
50
240
5
360
200
0
80
420
150
500
25
600
70
2
1000
1
400
840
140
210
160
8
9
7
35
540
3
350
4
75
1200
250
2100
1500
1260
14
700
1680
480
24
19
1300
800
320
42
2000
12
3600
270
99
135
95
1800
66
70.00
6000
450
3625
1700
5040
5890086
6
155
57
3500
2520
10000000
10080
75777
8676
52.674385
37
56
1000000
1.5
10.00
21
312.6325678
378
100000
4000
630
22
12345
1035
130
720
345
49464948484
59
67
3360
123456789
1234
26462738
1441
18
340
60.90
25220
3000
16
1080
2200
59032,67 %32,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:97.87
Minimum:8
Maximum:500
Variační rozpětí:492
Rozptyl:9642.18
Směrodatná odchylka:98.19
Medián:60
Modus:60

Graf

10. 10/17 Kolik přibližně máte celkem přátel na Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20019510,8 %10,8 %  
3001377,59 %7,59 %  
1001307,2 %7,2 %  
1501085,98 %5,98 %  
2501055,81 %5,81 %  
400955,26 %5,26 %  
500623,43 %3,43 %  
350492,71 %2,71 %  
120472,6 %2,6 %  
50442,44 %2,44 %  
ostatní odpovědi 80
180
600
130
70
60
450
170
90
140
160
230
280
30
110
20
220
270
550
40
700
0
1000
240
260
320
800
15
340
650
900
290
95
360
1200
370
190
330
420
25
45
530
275
520
310
102
77
48
145
125
440
103
142
185
129
35
97
210
75
195
1100
273
82
186
126
161
3
153
215
42
323
218
480
165
4
283
112
670
23
399
236
83
223
208
34
168
10
175
380
187
56
66
510
74
265
2
69
5000
109
159
570
422
608
680
588
286
959
205
540
372
213
163
122
144
2000
203
383
253
293
1300
649
431
241
326
738
53
136
319
643
76
740
444
1554
249
202
490
390
117
61
263
526
762
418
179
143
467
196
336
850
57
212
580
248
338
317
2500
176
597
292
52
157
348
198
750
264
470
357
363
408
58
13
32
332
193
29
99
825
20485
316
255
121
391
862
560
610
436
298
318
429
1193
720
51
322
430
259
54
475
355
281
234
96
1
68
189
148
98
206
139
43
4450
311
123
435
101
182
309
105
12
184
172
146
7
55
304
108
118
224
38
666
128
889
337
192
761
8
725
44
225
111
83446,18 %46,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:230.62
Minimum:40
Maximum:600
Variační rozpětí:560
Rozptyl:17138.3
Směrodatná odchylka:130.91
Medián:200
Modus:200

Graf

11. 11/17 Kolik z vašich přátel na Facebooku považujete za vaše skutečné přátele/kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0%-20%74741,36 %41,36 %  
20%-40%47826,47 %26,47 %  
40%-60%28115,56 %15,56 %  
60%-80%20311,24 %11,24 %  
80%-100%975,37 %5,37 %  

Graf

12. 12/17 Kolika facebookových skupin jste členem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1030016,61 %16,61 %  
524813,73 %13,73 %  
2019911,02 %11,02 %  
151518,36 %8,36 %  
3904,98 %4,98 %  
6884,87 %4,87 %  
30824,54 %4,54 %  
4774,26 %4,26 %  
8734,04 %4,04 %  
2563,1 %3,1 %  
ostatní odpovědi 0
7
12
50
25
40
1
14
100
11
13
9
60
16
26
18
34
17
19
35
39
80
36
21
200
29
55
27
46
59
24
150
28
500
23
105
44
300
65
31
42
1000
5.5
68
45
81
41
22
67
600
800
698
0000
1016
100000000
84
49
130
52
54
8959464694
64
6000
321
58
10000000
69
70
121
2000
103
44224,47 %24,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:12.86
Minimum:2
Maximum:50
Variační rozpětí:48
Rozptyl:92.94
Směrodatná odchylka:9.64
Medián:10
Modus:10

Graf

13. 13/17 Kolik hodin za týden v průměru strávíte neformálními setkání s kamarády/přáteli (čas strávený offline setkáními mimo pracovní/školní prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1022612,51 %12,51 %  
521511,9 %11,9 %  
21598,8 %8,8 %  
31277,03 %7,03 %  
41266,98 %6,98 %  
11116,15 %6,15 %  
61096,04 %6,04 %  
201065,87 %5,87 %  
15915,04 %5,04 %  
0834,6 %4,6 %  
ostatní odpovědi 8
12
7
30
14
25
9
40
24
35
16
48
50
18
21
28
60
17
300
100
120
80
150
72
13
1.5
180
23
19
200
75
250
38
43
84
600
100000000
5.5
2.5
168
27
73
22
10.00
1000
0.75
36
59
0.5
41
500
39
45
30000
70
10000
68
56
420
1500
65
45325,08 %25,08 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.88
Minimum:1
Maximum:38
Variační rozpětí:37
Rozptyl:54.26
Směrodatná odchylka:7.37
Medián:6
Modus:10

Graf

14. 14/17 Považuji se za někoho kdo.... (Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
…je zdrženlivý.3.1651.334
…je obvykle důvěřivý.3.2121.364
…má sklony k lenosti.3.681.209
…je uvolněný, dobře zvládá stres.2.7961.303
…se o umění příliš nezajímá.2.6611.864
…je společenský družný.3.2081.301
…má sklon hledat na druhých chyby.2.8811.231
…dělá svou práci důkladně.3.8840.875
…snadno znervózní.3.5041.247
…má živou představivost.3.9681.096
...je ohleduplný a vlídný téměř ke každému.3.840.895

Graf

15. 15/17 Označte, jak často zažíváte pocity uvedené v následujících tvrzeních na škále: 1 – nikdy 2 – zřídka 3 – někdy 4 – často

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
S lidmi okolo sebe si rozumím a cítím se mezi nimi dobře.3.3840.497
Nikdo mě skutečně nezná.2.4450.92
Když chci, společnost si dokážu najít.3.1110.741
Okolo mě je spousta lidí, ale já se přesto cítím sám.2.3710.948

Graf

16. 16/17 Během posledních 3 týdnů, kolikrát jste se setkali s někým z Vašich přátel/kamarádů (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1016312,96 %9,03 %  
515312,16 %8,47 %  
313510,73 %7,48 %  
21007,95 %5,54 %  
15826,52 %4,54 %  
6735,8 %4,04 %  
4675,33 %3,71 %  
8665,25 %3,65 %  
7655,17 %3,6 %  
1574,53 %3,16 %  
ostatní odpovědi 20
0
21
9
12
18
30
14
11
50
16
17
100
13
19
25
26
105
1000000
40
1000000000
48932
23
3.00
27
35
75484849
78
00
375248
42
010
24
29723,61 %16,45 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.81
Minimum:1
Maximum:21
Variační rozpětí:20
Rozptyl:26.56
Směrodatná odchylka:5.15
Medián:6
Modus:10

Graf

17. 17/17 Během posledních 3 týdnů, s kolika různými přáteli/kamarády jste se setkali (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
515912,64 %8,8 %  
315011,92 %8,31 %  
1013110,41 %7,25 %  
41159,14 %6,37 %  
21058,35 %5,81 %  
6927,31 %5,09 %  
15655,17 %3,6 %  
20614,85 %3,38 %  
8574,53 %3,16 %  
1503,97 %2,77 %  
ostatní odpovědi 7
0
9
25
12
30
50
40
14
17
18
21
11
13
80
16
23
60
45
19
35
28
105
10000000000
27
489041
5.00
8989
31
365327
42
22
27321,7 %15,12 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:1
Maximum:25
Variační rozpětí:24
Rozptyl:30.23
Směrodatná odchylka:5.5
Medián:5.5
Modus:5

Graf

18. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena144680,07 %80,07 %  
muž36019,93 %19,93 %  

Graf

19. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2218710,35 %10,35 %  
2118710,35 %10,35 %  
2418610,3 %10,3 %  
2318510,24 %10,24 %  
201739,58 %9,58 %  
251347,42 %7,42 %  
261075,92 %5,92 %  
19744,1 %4,1 %  
27613,38 %3,38 %  
28583,21 %3,21 %  
ostatní odpovědi 16
18
29
17
30
31
15
32
34
33
36
14
35
43
37
40
39
49
42
58
47
46
45
50
41
52
55
44
51
38
68
71
9
4
59
56
53
54
60
57
48
75
13
62
45425,14 %25,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.59
Minimum:16
Maximum:37
Variační rozpětí:21
Rozptyl:14.93
Směrodatná odchylka:3.86
Medián:23
Modus:22

Graf

20. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student VŠ94652,38 %52,38 %  
pracující56431,23 %31,23 %  
student/ka střední školy/učiliště21812,07 %12,07 %  
nezaměstnaný784,32 %4,32 %  

Graf

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou100555,65 %55,65 %  
vysokoškolské/postgraduální69438,43 %38,43 %  
střední bez maturity1075,92 %5,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. 2/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

 • odpověď Část svého denního rozvrhu věnuji Facebooku.=1:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?
 • odpověď Facebook je součást mých každodenních aktivit.=5:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Část svého denního rozvrhu věnuji Facebooku.=5 na otázku 2. 2/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím
 • odpověď Pokud jsem dlouho nebyl na Facebooku, mám pocit, že ztrácím kontakt.=1:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

3. 3/17 Označte na škále: 1 - téměř nikdy 2 - málokdy 3 - někdy 4 - často 5 - velmi často

 • odpověď Jak často komentujete statusy a jiné zprávy, které publikují ostatních uživatelé Facebooku?=1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?
 • odpověď Jak často používáte Facebook během výuky / v zaměstnání?=1:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

6. 6/17 Jak často napíšete na Facebook status nebo jiný příspěvek (včetně příspěvků ve skupinách; pouhé komentáře pod příspěvky ostatních nepočítejte)?

 • odpověď nikdy / téměř nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

9. 9/17 Kolik minut denně jste průměrně v minulém týdnu strávili aktivním používáním Facebooku (mimo pracovní záležitosti)?

 • odpověď < 0 - 25 >:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

12. 12/17 Kolika facebookových skupin jste členem?

 • odpověď < 0 - 5 >:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

19. Kolik je Vám let?

 • odpověď < 4 - 20 >:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi student/ka střední školy/učiliště na otázku 20. V současné době jste:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

2. 2/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

3. 3/17 Označte na škále: 1 - téměř nikdy 2 - málokdy 3 - někdy 4 - často 5 - velmi často

4. 4/17 Otázky týkající se Vašeho chování NA FACEBOOKU. Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

5. 5/17 Jak rychle obvykle odpovídáte na zprávy přes Facebook/Messenger?

6. 6/17 Jak často napíšete na Facebook status nebo jiný příspěvek (včetně příspěvků ve skupinách; pouhé komentáře pod příspěvky ostatních nepočítejte)?

7. 7/17 Vybavte si prosím svého NEJBLIŽŠÍHO kamaráda a označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

8. 8/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

9. 9/17 Kolik minut denně jste průměrně v minulém týdnu strávili aktivním používáním Facebooku (mimo pracovní záležitosti)?

10. 10/17 Kolik přibližně máte celkem přátel na Facebooku?

11. 11/17 Kolik z vašich přátel na Facebooku považujete za vaše skutečné přátele/kamarády?

12. 12/17 Kolika facebookových skupin jste členem?

13. 13/17 Kolik hodin za týden v průměru strávíte neformálními setkání s kamarády/přáteli (čas strávený offline setkáními mimo pracovní/školní prostředí)?

14. 14/17 Považuji se za někoho kdo.... (Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím)

15. 15/17 Označte, jak často zažíváte pocity uvedené v následujících tvrzeních na škále: 1 – nikdy 2 – zřídka 3 – někdy 4 – často

16. 16/17 Během posledních 3 týdnů, kolikrát jste se setkali s někým z Vašich přátel/kamarádů (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

17. 17/17 Během posledních 3 týdnů, s kolika různými přáteli/kamarády jste se setkali (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

18. Jste

19. Kolik je Vám let?

20. V současné době jste:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1/17 Používáte sociální síť Facebook?

2. 2/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

3. 3/17 Označte na škále: 1 - téměř nikdy 2 - málokdy 3 - někdy 4 - často 5 - velmi často

4. 4/17 Otázky týkající se Vašeho chování NA FACEBOOKU. Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

5. 5/17 Jak rychle obvykle odpovídáte na zprávy přes Facebook/Messenger?

6. 6/17 Jak často napíšete na Facebook status nebo jiný příspěvek (včetně příspěvků ve skupinách; pouhé komentáře pod příspěvky ostatních nepočítejte)?

7. 7/17 Vybavte si prosím svého NEJBLIŽŠÍHO kamaráda a označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

8. 8/17 Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím

9. 9/17 Kolik minut denně jste průměrně v minulém týdnu strávili aktivním používáním Facebooku (mimo pracovní záležitosti)?

10. 10/17 Kolik přibližně máte celkem přátel na Facebooku?

11. 11/17 Kolik z vašich přátel na Facebooku považujete za vaše skutečné přátele/kamarády?

12. 12/17 Kolika facebookových skupin jste členem?

13. 13/17 Kolik hodin za týden v průměru strávíte neformálními setkání s kamarády/přáteli (čas strávený offline setkáními mimo pracovní/školní prostředí)?

14. 14/17 Považuji se za někoho kdo.... (Označte na škále: 1 – určitě nesouhlasím 2 - spíše nesouhlasím 3 - ani souhlasím ani nesouhlasím 4 - spíše souhlasím 5 - určitě souhlasím)

15. 15/17 Označte, jak často zažíváte pocity uvedené v následujících tvrzeních na škále: 1 – nikdy 2 – zřídka 3 – někdy 4 – často

16. 16/17 Během posledních 3 týdnů, kolikrát jste se setkali s někým z Vašich přátel/kamarádů (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

17. 17/17 Během posledních 3 týdnů, s kolika různými přáteli/kamarády jste se setkali (offline setkání mimo pracovní/školní prostředí)?

18. Jste

19. Kolik je Vám let?

20. V současné době jste:

21. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šmilauer, M.Facebook a vztahy - ničí je? (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://58634.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.