Cestovní ruch osob se zdravotním postižením

Konec vyplňování 03. 10. 2018 18:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 24   Průměrná doba vyplňování: 00.06:47

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce na téma Cestovní ruch se zaměření na osoby se zdravotním postižením. V dnešní době je cestování velkým trendem, a proto je cílem této práce zmapování možností turismu pro handicapované osoby v České republice, které jsou z mého pohledu stále nedostačující, a také zájem těchto osob o cestování.

Dotazník má celkem 24 otázek a je určen především osobám s handicapem a zdravotním omezením pohybového ústrojí (hole, berle, chodítko, invalidní vozík, protézy, atd.…).

Děkuji Vám za ochotu a Váš čas.

Jana Zoulová, DiS., studentka dálkového studia

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.