Negativní jevy na pracovišti

Konec vyplňování 26. 09. 2018 15:04, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.01:51

NEGATIVNÍ JEVY NA PRACOVIŠTI

- dotazník je určen zaměstnancům a vedoucím pracovníkům

- úkolem je zjistit podmínky v zaměstnání a četnost výskytu negativních jevů jako je např. šikana ze strany nadřízeného, ze strany spoluracovníků a projevy harassmentu

- dotazník slouží jako podklad pro praktickou část seminární práce soukromé vysoké školy

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.