Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povinná maturita z matematiky

Povinná maturita z matematiky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Richard Jarošík
Šetření:04. 10. 2018 - 18. 10. 2018
Počet respondentů:253
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chodím na gymnázium v Německu a jako téma své práce jsem si vybral plánované zavedení povinné maturity z matematiky v České republice, o kterém jsem se nedávno dozvěděl. Proto Vás prosím, zda byste si nenašli trochu času na vyplnění mého dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17468,77 %68,77 %  
Muž7931,23 %31,23 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3012850,59 %50,59 %  
15-185521,74 %21,74 %  
31-503212,65 %12,65 %  
Více než 50176,72 %6,72 %  
30-50135,14 %5,14 %  
18-3083,16 %3,16 %  

Graf

Maturita z matematiky je v současnosti dobrovolná. Z matematiky maturují tedy jen ti, co si matematiku sami zvolí.

3. Kolik procent studentů podle Vás v roce 2018 neprošlo zkouškou z matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi 30%9437,15 %37,15 %  
Asi 20%7830,83 %30,83 %  
Asi 40%4818,97 %18,97 %  
Asi 10%3313,04 %13,04 %  

Graf

4. Věděl/a jste, že má být maturita z matematiky od školního roku 2021/2022 povinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18974,7 %74,7 %  
Ne6425,3 %25,3 %  

Graf

5. Souhlasíte s tímto rozhodnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12649,8 %49,8 %  
Ano4818,97 %18,97 %  
Spíše ne4417,39 %17,39 %  
Spíše ano3513,83 %13,83 %  

Graf

6. Vystudoval/a jste již střední školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18974,7 %74,7 %  
Ne6425,3 %25,3 %  

Graf

7. Maturoval/a jste z matematiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12165,05 %47,83 %  
Ano6534,95 %25,69 %  

Graf

8. Máte v plánu maturovat z matematiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3656,25 %14,23 %  
Ano2843,75 %11,07 %  

Graf

9. Je podle Vás český vzdělávací systém nedostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8533,6 %33,6 %  
Spíše ne8232,41 %32,41 %  
Ano6726,48 %26,48 %  
Ne197,51 %7,51 %  

Graf

V Německu je maturita z matematiky povinná. Student si však může vybrat, zda z ní chce maturovat všeobecně či pokročile.

10. Souhlasil/a byste se zavedením stejného systému v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7931,23 %31,23 %  
Ano6124,11 %24,11 %  
Spíše ne5822,92 %22,92 %  
Ne5521,74 %21,74 %  

Graf

11. Myslíte si, že vláda povinnou maturitu z matematiky i přes všeobecný nesouhlas zavede?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano13754,15 %54,15 %  
Ano7429,25 %29,25 %  
Spíše ne3313,04 %13,04 %  
Ne93,56 %3,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15-18:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Máte v plánu maturovat z matematiky?

5. Souhlasíte s tímto rozhodnutím?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Souhlasil/a byste se zavedením stejného systému v České republice?

6. Vystudoval/a jste již střední školu?

 • odpověď Ne:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Máte v plánu maturovat z matematiky?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Máte v plánu maturovat z matematiky?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-18 na otázku 2. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik procent studentů podle Vás v roce 2018 neprošlo zkouškou z matematiky?

4. Věděl/a jste, že má být maturita z matematiky od školního roku 2021/2022 povinná?

5. Souhlasíte s tímto rozhodnutím?

6. Vystudoval/a jste již střední školu?

7. Maturoval/a jste z matematiky?

8. Máte v plánu maturovat z matematiky?

9. Je podle Vás český vzdělávací systém nedostačující?

10. Souhlasil/a byste se zavedením stejného systému v České republice?

11. Myslíte si, že vláda povinnou maturitu z matematiky i přes všeobecný nesouhlas zavede?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kolik procent studentů podle Vás v roce 2018 neprošlo zkouškou z matematiky?

4. Věděl/a jste, že má být maturita z matematiky od školního roku 2021/2022 povinná?

5. Souhlasíte s tímto rozhodnutím?

6. Vystudoval/a jste již střední školu?

7. Maturoval/a jste z matematiky?

8. Máte v plánu maturovat z matematiky?

9. Je podle Vás český vzdělávací systém nedostačující?

10. Souhlasil/a byste se zavedením stejného systému v České republice?

11. Myslíte si, že vláda povinnou maturitu z matematiky i přes všeobecný nesouhlas zavede?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jarošík, R.Povinná maturita z matematiky (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://66254.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.