BEZPEČNOST

Konec vyplňování 28. 02. 2019 09:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.02:45

Vážení přátelé,

dovoluji si vás oslovit krátkým výzkumem o vnímání občanské bezpečnosti.

Jen 20 otázek, hodnocení 1 až 7, kde 1 znamená nevyšší obavu a 7 nejnižší / žádnou.

Otázky zpracovávám jako podklad pro bezpečnostní komise a výzkum.

 

Děkuji za vstřícnost a přeji bezpečné Vánoce a celý rok 2019

Lukáš Šeršeň

Více informací o průzkumu naleznete na: http://www.sersen.cz/vyzkum

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.