Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Synek
Šetření:23. 01. 2019 - 18. 02. 2019
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):27 / 25.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je súčasťou praktickej časti diplomovej práce zameranej na investovanie do nehnuteľností a faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľností, a tým aj investičné rozhodnutie. Ďakujem za každé vyplnenie, ktoré pomôže k dosiahnutiu dostatočného množstva údajov od obyvateľov Slovenskej a Českej republiky na vytvorenie podrobnej analýzy.

Čaká Vás 24 otázok rozdelených do 4 sekcií, ktoré zaberú približne 10 minút.
Otázky, pri ktorých je možná iba jedna odpoveď, majú odpovede označené krúžkom.
Otázky, pri ktorých je možných viac odpovedí, majú odpovede označené štvorcom.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1655,17 %55,17 %  
Muž1344,83 %44,83 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
49413,79 %13,79 %  
29310,34 %10,34 %  
4726,9 %6,9 %  
3226,9 %6,9 %  
4226,9 %6,9 %  
2726,9 %6,9 %  
2613,45 %3,45 %  
2513,45 %3,45 %  
3113,45 %3,45 %  
5513,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 39
21
23
45
33
46
22
24
51
34
1034,48 %34,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.22
Minimum:22
Maximum:51
Variační rozpětí:29
Rozptyl:96.64
Směrodatná odchylka:9.83
Medián:33
Modus:49

Graf

3. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha (CZ)931,03 %31,03 %  
Středočeský (CZ)413,79 %13,79 %  
Moravskoslezský (CZ)310,34 %10,34 %  
Plzeňský (CZ)310,34 %10,34 %  
Ústecký (CZ)310,34 %10,34 %  
Jihomoravský (CZ)26,9 %6,9 %  
Olomoucký (CZ)26,9 %6,9 %  
Vysočina (CZ)13,45 %3,45 %  
Bratislavský (SK)13,45 %3,45 %  
Zlínský (CZ)13,45 %3,45 %  

Graf

4. Čo rozumiete pod pojmom „investovanie do nehnuteľností“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kúpu bytu/domu na prenájom2896,55 %96,55 %  
Kúpu bytu/domu na vlastné užívanie2068,97 %68,97 %  
Investovanie do cenných papierov firiem na trhu s nehnuteľnosťami827,59 %27,59 %  
investování do polností, pozemků apod.13,45 %3,45 %  
Pronajímaní nebytových prostor.13,45 %3,45 %  
Koupě pozemků 13,45 %3,45 %  

Graf

5. Ak by ste rozmýšľali o investovaní do nehnuteľností, akou formou by ste investovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kúpa nehnuteľnosti na prenájom druhej osobe2275,86 %75,86 %  
Kúpa nehnuteľnosti na vlastné bývanie1758,62 %58,62 %  
koupě pozemků13,45 %3,45 %  
Kúpa cenných papierov firiem na trhu s nehnuteľnosťami13,45 %3,45 %  
REIT13,45 %3,45 %  
Orná půda, pozemky okolo měst 13,45 %3,45 %  

Graf

6. Uskutočnili ste kúpu bytu či domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno1862,07 %62,07 %  
Nie1137,93 %37,93 %  

Graf

7. Ak bola odpoveď na predošlú otázku „Áno“, aký bol zámer kúpy danej nehnuteľnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kúpa nehnuteľnosti na vlastné bývanie1263,16 %41,38 %  
Kúpa nehnuteľnosti na prenájom druhej osobe631,58 %20,69 %  
obě varianty15,26 %3,45 %  

Graf

8. Poznáte niektorý z nasledujúcich pojmov investovania na kapitálovom trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podielové fondy investujúce do nehnuteľností1758,62 %58,62 %  
Nákup cenných papierov developerských spoločností1344,83 %44,83 %  
Nákup cenných papierov realitných spoločností1241,38 %41,38 %  
Nepoznám žiadny v vyššie uvedených pojmov931,03 %31,03 %  
Real Estate Investing Trust (REIT)517,24 %17,24 %  
Exchange Traded Funds26,9 %6,9 %  

Graf

9. Akou formou by ste uskutočnili investičný nákup nehnuteľnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bez pomoci realitného makléra (bez realitky)1655,17 %55,17 %  
Pomocou realitného makléra1344,83 %44,83 %  
Nákupom nehnuteľnosti v exekúcií931,03 %31,03 %  
Nákupom obecného bytu827,59 %27,59 %  
Formou aukcie724,14 %24,14 %  
Neviem310,34 %10,34 %  

Graf

10. Ako vnímate možnosti investovania do nehnuteľností

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veľmi pozitívne - chcel/a by som investovať (už som investoval/a)1758,62 %58,62 %  
Pozitívne - ale neviem či by som investoval/a827,59 %27,59 %  
Neviem - nemám dostatok informácií o trhu s nehnuteľnosťami413,79 %13,79 %  

Graf

11. Na stupnici od jedna do desať, ako by ste ohodnotili riziko trhu s nehnuteľnosťami? (1-nízke riziko, 10-vysoké riziko)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3724,14 %24,14 %  
4620,69 %20,69 %  
2413,79 %13,79 %  
7310,34 %10,34 %  
5310,34 %10,34 %  
626,9 %6,9 %  
826,9 %6,9 %  
126,9 %6,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.07
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.3
Směrodatná odchylka:1.82
Medián:4
Modus:3

Graf

12. Ako by ste ohodnotili riziko investovania na trhu s nehnuteľnosťami v porovnaní s nižšie uvedenými produktami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rizikovejšie ako terminovaný vklad v banke1965,52 %65,52 %  
Rizikovejšie ako investícia do štátnych dlhopisov bonitných krajín931,03 %31,03 %  
Rizikovejšie ako investícia do pákových produktov (investovanie na úver – možnosť vysokého výnosu, ale aj vysokej straty)413,79 %13,79 %  
Rizikovejšie ako investícia na akciovom trhu310,34 %10,34 %  
Rizikovejšie ako investícia do korporátnych dlhopisov26,9 %6,9 %  
nevím26,9 %6,9 %  
jedná se o relativně nejbezpečnější možnost investice, dle mého názoru13,45 %3,45 %  
nemovitosti mi připadají nejméně rizikové13,45 %3,45 %  
za menej rizikové než tu uvedené13,45 %3,45 %  
neviem13,45 %3,45 %  
Nelze porovnávat byty a pozemky s cennými papíry 13,45 %3,45 %  
nic z toho13,45 %3,45 %  

Graf

13. V prípade, ak by ste mali záujem o investovanie nákupom nehnuteľnosti, zisťovali by ste si „výnosovú hodnotu nehnuteľnosti“? (hodnota vyjadrujúca, či je nehnuteľnosť podhodnotená alebo nadhodnotená oproti realizačnej cene nehnuteľnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednal/a by som na základe vlastného rozumu a pocitov1137,93 %37,93 %  
Pravdepodobne áno, ale zatiaľ o týchto metódach neviem veľa1034,48 %34,48 %  
Áno – na zistenie by som využil/a kombináciu metód413,79 %13,79 %  
Nie – nemyslím si, že by to bolo potrebné26,9 %6,9 %  
Áno – na zistenie by som využil/a metódu „Diskontovaných peňažných tokov“13,45 %3,45 %  
Áno – na zistenie by som využil/a inú metódu13,45 %3,45 %  

Graf

14. V prípade, ak by ste mali záujem o investovanie nákupom nehnuteľnosti na prenájom, zisťovali by ste si „výnosnosť investície do nehnuteľnosti“? (slúži na porovnanie rôznych nehnuteľností z pohľadu príjmu z investície)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravdepodobne áno, ale zatiaľ o týchto metódach neviem veľa1137,93 %37,93 %  
Jednal/a by som na základe vlastného rozumu a pocitov827,59 %27,59 %  
Áno – na zistenie by som využil/a kombináciu metód310,34 %10,34 %  
Áno – na zistenie by som využil/a metódu „Celkového výnosu z investície“26,9 %6,9 %  
Nie – nemyslím si, že by to bolo potrebné26,9 %6,9 %  
Áno – na zistenie by som využil/a metódu „Hotovostného výnosu z investície“13,45 %3,45 %  
Áno – na zistenie by som využil/a inú metódu13,45 %3,45 %  
Áno – na zistenie by som využil/a metódu „Čistého príjmového výnosu z investície“13,45 %3,45 %  

Graf

15. Aký je podľa Vás najvýznamnejší faktor ovplyvňujúci cenu nehnuteľností?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lokalita724,14 %24,14 %  
Nabídka a poptávka26,9 %6,9 %  
poptávka13,45 %3,45 %  
staří, stav, lokalita, velikost13,45 %3,45 %  
Poptávka na trhu13,45 %3,45 %  
Stav13,45 %3,45 %  
Netuším 13,45 %3,45 %  
Lokalita, stav a specifikace nemovitosti 13,45 %3,45 %  
To neumím posoudit, faktorů je určitě hodně (např. poptávka/nabídka, dostupnost hypoték, pak samozřejmě faktory ovlivňující cenu konkrétní nemovitosti - stav, umístění atd.)13,45 %3,45 %  
příliv Cikánů apod. do okolí13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi Poptávka - nabídka
místo, velikost nehnutelnosti
pomer medzi dopytom a ponukou
trh
Poptávka x nabídka, jako u všeho
poloha
Dlouhodobě rostoucí lidská populace, krátkodobě stabilita měny
lokalita, stav
Desirabilita prostředí. Do tohoto pojmu se promítá široká škála přímých a nepřímých vlivů. Sebelepší a kvalitnější nemovitost neobstojí v prostředí s nízkou desirabilitou. Naopak i ruina je pro investory atraktivní, pokud se nachází ve správném prostředí.
dostupnost dálnice a blízkost velkého města
Demografický vývoj
u
1241,38 %41,38 % 

Graf

16. Aký je podľa Vás najvýznamnejší faktor, kvôli ktorému by ste pristúpili ku kúpe nehnuteľnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Potreba bývania1241,38 %41,38 %  
Výhodná cena nehnuteľnosti827,59 %27,59 %  
Vidina zárobku310,34 %10,34 %  
lepší zúročení financí než uložení peněz v bance - vzhledem ke směšným úrokům13,45 %3,45 %  
Dobré úverové podmienky13,45 %3,45 %  
Nejméně rizikové uložení financí, možnost pasivního příjmu13,45 %3,45 %  
diverzifikace portfolia13,45 %3,45 %  
Uložení peněz 13,45 %3,45 %  
srozumitelnost13,45 %3,45 %  

Graf

17. Ktorú skupinu faktorov ovplyvňujúcu cenu nehnuteľností by ste zvolili pri Vašej možnej investícií ako kľúčovú?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obe skupiny faktorov1655,17 %55,17 %  
Statické faktory – vzťahujúce sa priamo k danej nehnuteľnosti (lokalita, rozloha, vybavenie, atď.)1137,93 %37,93 %  
Dynamické faktory – vyvíjajúce sa v čase (príjem domácností, demografia, ekonomický cyklus, atď.)26,9 %6,9 %  

Graf

18. Zodpovedá podľa Vás aktuálny rast cien nehnuteľností rastu príjmov v krajine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, rast cien nehnuteľností je rýchlejší ako rast príjmov2689,66 %89,66 %  
Neviem26,9 %6,9 %  
Áno, ceny nehnuteľností rastú primerane príjmom13,45 %3,45 %  

Graf

19. Zmena ktorého z demografických faktorov by bola podľa Vás považovaná za najvýznamnejšiu vo vzťahu k cene nehnuteľnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím si, že sú demografické ukazovatele významné931,03 %31,03 %  
Neviem827,59 %27,59 %  
Zmena v pôrodnosti517,24 %17,24 %  
Zmena v množstve sobášov413,79 %13,79 %  
Starnutie obyvateľstva310,34 %10,34 %  

Graf

20. V čase vyplňovania tohto dotazníka, je podľa Vás trh s nehnuteľnosťami v dobrej fáze ekonomického cyklu na nákup nehnuteľnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie1862,07 %62,07 %  
Neviem724,14 %24,14 %  
Áno413,79 %13,79 %  

Graf

21. Myslíte si, že sa môže v blízkej budúcnosti zopakovať hypotekárna kríza z roku 2007-2009?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím si, že skôr áno1344,83 %44,83 %  
Neviem620,69 %20,69 %  
Rozhodne áno517,24 %17,24 %  
Myslím si, že skôr nie413,79 %13,79 %  
Nie, nemyslím si13,45 %3,45 %  

Graf

22. Poznáte niektoré z programov štátnej podpory na trhu s nehnuteľnosťami vo Vašej krajine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, nepoznám1655,17 %55,17 %  
Áno, poznám1344,83 %44,83 %  

Graf

23. Ak bola odpoveď na predošlú otázku „Áno“, aké podporné programy poznáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

I

novomanželské půjčky na bydlení

Program pro mladé SFRB ("státní hypotéka")

Stavební spoření

stavební spoření

stavební spoření

stavební spoření, garantované úvěry na bydlení pro mladé

štátna podpora bývanie pre mladých

zelená úsporám, dešťovka

Zvýhodněná půjčka od státu pro mladé.

24. Poznáte nejaké štátne regulačné nariadenia na trhu s nehnuteľnosťami vo Vašej krajine?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie, nepoznám2172,41 %72,41 %  
Áno, poznám827,59 %27,59 %  

Graf

25. Ak bola odpoveď na predošlú otázku „Áno“, aké regulačné nariadenia poznáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Daně

podmínky pro poskytování hypoték

regulace hypoték

regulace maximální výše hypoték ze strany ČNB, nová pravidla pro činnost realitních kanceláří a makléřů

Vím o nařízení o hypotékách, což s tím souvisí, přímo o nemovitostech nevím

zvyšování úroků ČNB

26. Myslíte si, že je vo Vašej krajine dostatočná gramotnosť v oblasti trhu s nehnuteľnosťami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie1448,28 %48,28 %  
Neviem1241,38 %41,38 %  
Áno310,34 %10,34 %  

Graf

27. Myslíte si, že by sa mala gramotnosť v oblasti trhu s nehnuteľnosťami zvýšiť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno2068,97 %68,97 %  
Neviem517,24 %17,24 %  
Nie413,79 %13,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Synek, R.Investice do nemovitostí (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67311.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.