Investice do nemovitostí

Koniec vypĺňania 06. 03. 2019 17:30, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 27   Priemerná doba vyplnenia: 00.06:49

Tento dotazník je súčasťou praktickej časti diplomovej práce zameranej na investovanie do nehnuteľností a faktory, ktoré ovplyvňujú cenu nehnuteľností, a tým aj investičné rozhodnutie. Ďakujem za každé vyplnenie, ktoré pomôže k dosiahnutiu dostatočného množstva údajov od obyvateľov Slovenskej a Českej republiky na vytvorenie podrobnej analýzy.

Čaká Vás 24 otázok rozdelených do 4 sekcií, ktoré zaberú približne 10 minút.
Otázky, pri ktorých je možná iba jedna odpoveď, majú odpovede označené krúžkom.
Otázky, pri ktorých je možných viac odpovedí, majú odpovede označené štvorcom.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.