Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šíp
Šetření:02. 02. 2019 - 21. 02. 2019
Počet respondentů:163
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mohl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který bude stěžejní pro mojí diplomovou práci, která se jmenuje stejně jako název tohoto dotazníku, a to Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací. Tento dotazník má za úkol zjistit následující výzkumné otázky:

 1. Které charakteristiky respondentů souvisí s využíváním statistiky v profesním, respektive osobním životě?
 2. Které charakteristiky rozhodují o tom, zda mají respondenti povědomí o možnostech zneužití statistiky?
 3. Které charakteristiky respondentů ovlivňují jejich názor na důvěryhodnost statistických informací prezentovaných v masmédiích?

Předem děkuji za Váš čas a za Vaši ochotu.

 

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11369,33 %69,33 %  
Muž5030,67 %30,67 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
241911,66 %11,66 %  
23137,98 %7,98 %  
26137,98 %7,98 %  
22 127,36 %7,36 %  
30106,13 %6,13 %  
2784,91 %4,91 %  
2574,29 %4,29 %  
3874,29 %4,29 %  
3553,07 %3,07 %  
2053,07 %3,07 %  
ostatní odpovědi 32
21
28
33
31
45
43
37
29
36
18
49
56
48
Dvacet
Tricetjedna
60
17
tricetdevet
40
Tricet osm
42
Šestnáct
20-30
19
22 let
65
15
51
54
69
44
50
66
64
58
75
6439,26 %39,26 % 

Graf

3. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání9357,06 %57,06 %  
Střední vzdělání5835,58 %35,58 %  
Vyšší odborné vzdělání84,91 %4,91 %  
Základní vzdělání42,45 %2,45 %  

Graf

4. Vzdělával jsem se či se vzdělávám v oboru (zvolte jednu či více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomie, politologie, právo, psychologie, sociologie8350,92 %50,92 %  
Technickém3119,02 %19,02 %  
V žádném z výše uvedených2716,56 %16,56 %  
Přírodovědeckém2112,88 %12,88 %  
Filozofie, historie, teologie, tělovýchova, uměnovědy1710,43 %10,43 %  
Umění63,68 %3,68 %  
Zemědělském53,07 %3,07 %  
Vojenství a policie42,45 %2,45 %  

Graf

5. Domníváte se, že jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik (člověk energický, optimistický, emočně stabilní)4628,22 %28,22 %  
Flegmatik (člověk klidný a pomalý, přemýšlivý a často uzavřený do sebe)4527,61 %27,61 %  
Melancholik (člověk citlivý, introvertní, trudomyslný, zádumčivý)4326,38 %26,38 %  
Cholerik (člověk vznětlivý a výbušný)2917,79 %17,79 %  

Graf

6. Jste (zvolte jednu či více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel/zaměstnanec8350,92 %50,92 %  
Student7042,94 %42,94 %  
Na mateřské dovolené2314,11 %14,11 %  
Nezaměstnaný74,29 %4,29 %  
Důchodce31,84 %1,84 %  

Graf

7. Na jaké pozici pracujete (vyberte jednu či více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na žádné5835,58 %35,58 %  
Techničtí a odborní pracovníci2817,18 %17,18 %  
Specialisté, vědečtí a odborní duševní pracovníci2716,56 %16,56 %  
Pracovníci ve službách a prodeji2515,34 %15,34 %  
Úředníci2112,88 %12,88 %  
Zákonodárci a řídící pracovníci84,91 %4,91 %  
Zaměstnanci v ozbrojených silách31,84 %1,84 %  
Řemeslníci a opraváři31,84 %1,84 %  
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci21,23 %1,23 %  
Obsluha strojů a zařízení, montéři10,61 %0,61 %  
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství10,61 %0,61 %  

Graf

8. Zajímáte se o statistiku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9256,44 %56,44 %  
Ne3722,7 %22,7 %  
Ano3420,86 %20,86 %  

Graf

9. Statistiku používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Párkrát do roka7244,17 %44,17 %  
Statistiku nepoužívám4326,38 %26,38 %  
Párkrát do týdne či do měsíce4125,15 %25,15 %  
Denně74,29 %4,29 %  

Graf

10. Statistiku používám pro (zvolte jednu čí více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tabulkové a grafické přehledy9860,12 %60,12 %  
Výzkum5030,67 %30,67 %  
Statistiku nepoužívám4930,06 %30,06 %  

Graf

11. Statistiku nejčastěji používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V práci5231,9 %31,9 %  
Ve škole4728,83 %28,83 %  
Statistiku nepoužívám4225,77 %25,77 %  
Jinde2213,5 %13,5 %  

Graf

12. Domníváte se, že dokážete odhadnout zneužití statistiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5433,13 %33,13 %  
Nedovedu posoudit4024,54 %24,54 %  
Spíše ano3823,31 %23,31 %  
Ne2112,88 %12,88 %  
Ano106,13 %6,13 %  

Graf

13. Jakou informaci lze získat pomocí lineární regrese (vyberte jednu či více možností)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Funkční závislost mezi dvěma jevy7646,63 %46,63 %  
Nevím5030,67 %30,67 %  
Funkční závislost mezi více než dvěma jevy2716,56 %16,56 %  
Významnost závislosti1811,04 %11,04 %  
Sílu závislosti mezi více než dvěma jevy1811,04 %11,04 %  

Graf

14. Z následujícího grafu lze vyčíst:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počet vražd měl rostoucí tendenci7948,47 %48,47 %  
Počet vražd měl klesající tendenci7747,24 %47,24 %  
Počet vražd měl konstantní tendenci74,29 %4,29 %  

Graf

15. Rozptyl je vyjádřen (vyberte jednu či více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V jednotkách zkoumaného jevu6841,72 %41,72 %  
V jednotkách zkoumaného jevu umocněných na druhou3923,93 %23,93 %  
V procentech3823,31 %23,31 %  
Bezrozměrným číslem3420,86 %20,86 %  

Graf

16. Mezi míry koncentrace nepatří (vyberte jednu či více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Směrodatná odchylka8853,99 %53,99 %  
Špičatost6338,65 %38,65 %  
Šikmost4728,83 %28,83 %  

Graf

17. Pro jakou číselnou řadu je vhodné použít aritmetický průměr (vyberte jednu nebo více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,2,3,4,511268,71 %68,71 %  
1000,2000,3000,3500,3600,400010262,58 %62,58 %  
10,20,30,40,8004527,61 %27,61 %  
5,200,300,400,5003722,7 %22,7 %  

Graf

18. Z následujícího grafu je možné vyčíst:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mezi roční spotřebou sýra na obyvatele a počtem udělených titulů z matematiky je zdánlivá korelace7445,4 %45,4 %  
Mezi roční spotřebou sýra na obyvatele a počtem udělených titulů z matematiky není žádná korelace4024,54 %24,54 %  
Mezi roční spotřebou sýra na obyvatele a počtem udělených titulů z matematiky existuje slabá korelace2716,56 %16,56 %  
Mezi roční spotřebou sýra na obyvatele a počtem udělených titulů z matematiky existuje silná korelace2213,5 %13,5 %  

Graf

19. Zajímáte se o důvěryhodnost médií:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7546,01 %46,01 %  
Občas6841,72 %41,72 %  
Ne2012,27 %12,27 %  

Graf

20. V jakém masmédiu se podle Vašeho názoru nejčastěji vyskytují dezinformace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu12476,07 %76,07 %  
Televizi3521,47 %21,47 %  
Rozhlase21,23 %1,23 %  
Novinách21,23 %1,23 %  

Graf

21. Masmédia nejčastěji používám pro získání informací o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Politice3722,7 %22,7 %  
Z jiného oboru2917,79 %17,79 %  
Počasí2716,56 %16,56 %  
Kultuře2112,88 %12,88 %  
Sportu1811,04 %11,04 %  
Technologiích1710,43 %10,43 %  
Životním stylu148,59 %8,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jste (zvolte jednu či více odpovědí):

 • odpověď Student:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole na otázku 11. Statistiku nejčastěji používám:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 23 na otázku 2. Kolik je Vám let?

9. Statistiku používám:

 • odpověď Statistiku nepoužívám:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Statistiku nepoužívám na otázku 11. Statistiku nejčastěji používám:

10. Statistiku používám pro (zvolte jednu čí více odpovědí):

 • odpověď Statistiku nepoužívám:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Statistiku nepoužívám na otázku 9. Statistiku používám:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Statistiku nepoužívám na otázku 11. Statistiku nejčastěji používám:
 • odpověď Tabulkové a grafické přehledy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V práci na otázku 11. Statistiku nejčastěji používám:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Kolik je Vám let?

3. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Vzdělával jsem se či se vzdělávám v oboru (zvolte jednu či více odpovědí):

5. Domníváte se, že jste:

6. Jste (zvolte jednu či více odpovědí):

7. Na jaké pozici pracujete (vyberte jednu či více odpovědí)?

8. Zajímáte se o statistiku:

9. Statistiku používám:

10. Statistiku používám pro (zvolte jednu čí více odpovědí):

11. Statistiku nejčastěji používám:

12. Domníváte se, že dokážete odhadnout zneužití statistiky:

13. Jakou informaci lze získat pomocí lineární regrese (vyberte jednu či více možností)?

14. Z následujícího grafu lze vyčíst:

15. Rozptyl je vyjádřen (vyberte jednu či více možností):

16. Mezi míry koncentrace nepatří (vyberte jednu či více možností):

17. Pro jakou číselnou řadu je vhodné použít aritmetický průměr (vyberte jednu nebo více možností):

18. Z následujícího grafu je možné vyčíst:

19. Zajímáte se o důvěryhodnost médií:

20. V jakém masmédiu se podle Vašeho názoru nejčastěji vyskytují dezinformace?

21. Masmédia nejčastěji používám pro získání informací o:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Kolik je Vám let?

3. Moje nejvyšší dosažené vzdělání je:

4. Vzdělával jsem se či se vzdělávám v oboru (zvolte jednu či více odpovědí):

5. Domníváte se, že jste:

6. Jste (zvolte jednu či více odpovědí):

7. Na jaké pozici pracujete (vyberte jednu či více odpovědí)?

8. Zajímáte se o statistiku:

9. Statistiku používám:

10. Statistiku používám pro (zvolte jednu čí více odpovědí):

11. Statistiku nejčastěji používám:

12. Domníváte se, že dokážete odhadnout zneužití statistiky:

13. Jakou informaci lze získat pomocí lineární regrese (vyberte jednu či více možností)?

14. Z následujícího grafu lze vyčíst:

15. Rozptyl je vyjádřen (vyberte jednu či více možností):

16. Mezi míry koncentrace nepatří (vyberte jednu či více možností):

17. Pro jakou číselnou řadu je vhodné použít aritmetický průměr (vyberte jednu nebo více možností):

18. Z následujícího grafu je možné vyčíst:

19. Zajímáte se o důvěryhodnost médií:

20. V jakém masmédiu se podle Vašeho názoru nejčastěji vyskytují dezinformace?

21. Masmédia nejčastěji používám pro získání informací o:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šíp, M.Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67393.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.