Diskriminace na trhu práce

Konec vyplňování 21. 02. 2019 16:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.05:09

Dobrý den,

jsem studentem pátého ročníku na České zemědělské univerzitě v Praze na Provozně ekonomické fakultě.

Tímto bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku na téma "Diskriminace na trhu práce." Odpovědi získané díky tomuto dotazníku budou využity v praktické části mé diplomové práce.

Předem děkuji za Váš čas.

Pavel Volek

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.