Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Práva pacientů

Práva pacientů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Nouzová
Šetření:07. 02. 2019 - 07. 03. 2019
Počet respondentů:408
Počet otázek (max/průměr):32 / 27.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který slouží především jako podklad pro moji diplomovou práci “Implementace GDPR ve zdravotnictví“, jejíž součástí je i povědomí pacientů o svých právech.

Odpovědi respondentů

1. Jak je to dlouho, co jste byl(a) naposledy u lékaře/ve zdravotnickém zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maximálně 1 měsíc19247,06 %47,06 %  
1-6 měsíců12330,15 %30,15 %  
6-12 měsíců5413,24 %13,24 %  
1-3 roky276,62 %6,62 %  
3-5 let92,21 %2,21 %  
5 let a více30,74 %0,74 %  

Graf

2. Myslíte si, že je důležité, aby lidé znali svá práva (práva pacientů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano38494,12 %94,12 %  
Nevím163,92 %3,92 %  
Ne81,96 %1,96 %  

Graf

3. Myslíte si, že Vy osobně znáte svá práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Pouze částečněotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze částečně25061,27 %61,27 %  
Ano8721,32 %21,32 %  
Ne7117,4 %17,4 %  

Graf

4. Z jakého zdroje se o svých právech dozvídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet všeobecně23970,92 %58,58 %  
Rodina/známí17251,04 %42,16 %  
Ošetřující lékař13840,95 %33,82 %  
Média9728,78 %23,77 %  
Internetové stránky zdravotnického zařízení9728,78 %23,77 %  
Letáky, brožury7121,07 %17,4 %  
Škola20,59 %0,49 %  
Pokud něco potřebuji, informaci si vždy zjistím sám.10,3 %0,25 %  
KNIHA ZÁKONŮ10,3 %0,25 %  
škola, jsem zdravotní sestra10,3 %0,25 %  
nevím, různě (vlastní rozum, rodina, internet)10,3 %0,25 %  
relevantní zdroje (což žádný z uvedených není) - např. odborné publikace10,3 %0,25 %  
Sbírka zákonů10,3 %0,25 %  
všude možně10,3 %0,25 %  
Z časopisu "Kůň a pes"10,3 %0,25 %  
V zamestnani10,3 %0,25 %  
Školní předmět: zdravotní právo10,3 %0,25 %  
ze zákonů a vyhlášek10,3 %0,25 %  
noveaspi.cz10,3 %0,25 %  
Nemocniční ombudsman10,3 %0,25 %  
Škola, práce10,3 %0,25 %  
¨Jsem student medicíny, skládal jsem z toho zkoušku.10,3 %0,25 %  
knihy10,3 %0,25 %  
Pracuji ve zdravotnictví10,3 %0,25 %  
základní právní povědomí10,3 %0,25 %  
jsem důkladně proškolena zdravotnickou školou10,3 %0,25 %  
ten tygr co se mnou mluví po půlnoci během sabatu10,3 %0,25 %  
právní předpisy10,3 %0,25 %  
FB skupina “Podpoříte mne v osvětě?”10,3 %0,25 %  
Studium ve skole (zdravornicky zachranar, sestra)10,3 %0,25 %  
Pojišťovna10,3 %0,25 %  
Záleží co potřebuju vědět10,3 %0,25 %  

Graf

5. Máte právo na volbu př. změnu lékaře/zdravotnického zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano30374,26 %74,26 %  
Ano, ale změna je možná maximálně 1x za 6 měsíců8220,1 %20,1 %  
Nevím153,68 %3,68 %  
Ne81,96 %1,96 %  

Graf

6. Máte právo na volbu zdravotnického zařízení v případě převozu rychlou záchrannou službou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17542,89 %42,89 %  
Nevím12630,88 %30,88 %  
Ano7017,16 %17,16 %  
Ano, ale pouze za poplatek379,07 %9,07 %  

Graf

7. Máte právo na odmítnutí poskytnutí Vašich základních identifikačních údajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16239,71 %39,71 %  
Nevím13132,11 %32,11 %  
Ano11528,19 %28,19 %  

Graf

8. Máte právo na poskytnutí informací o léčbě Vaším ošetřujícím lékařem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano39296,08 %96,08 %  
Nevím102,45 %2,45 %  
Ne61,47 %1,47 %  

Graf

9. Máte právo nebýt informován o léčbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15738,48 %38,48 %  
Ano14836,27 %36,27 %  
Nevím10325,25 %25,25 %  

Graf

10. Máte právo na odmítnutí zdravotního výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano36990,44 %90,44 %  
Nevím245,88 %5,88 %  
Ne153,68 %3,68 %  

Graf

11. Máte právo na zamezení sdělování informací o svém zdravotním stavu osobám blízkým či dalším osobám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24961,03 %61,03 %  
Ano, ale existují výjimky12931,62 %31,62 %  
Nevím225,39 %5,39 %  
Ne81,96 %1,96 %  

Graf

12. Stalo se vám někdy, že vás lékař dostatečně neinformoval o Vašem zdravotním stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pravidelněotázka č. 13, Ano, ale pouze výjimečněotázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21452,45 %52,45 %  
Ano, ale pouze výjimečně14635,78 %35,78 %  
Ano, pravidelně4811,76 %11,76 %  

Graf

13. Ocenil(a) byste, kdyby Vás lékař více informoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18091,84 %44,12 %  
Nezáleží mi na tom, je mi to jedno115,61 %2,7 %  
Ne52,55 %1,23 %  

Graf

14. Může Vám informace o Vašem zdravotním stavu poskytnout i nelékařský zdravotnický personál (např. sestřička)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne19547,79 %47,79 %  
Ano11127,21 %27,21 %  
Nevím10225 %25 %  

Graf

15. Využil(a) jste někdy možnost konzultace s jiným lékařem/v jiném zdravotnickém zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20249,51 %49,51 %  
Ano, ale pouze výjimečně15137,01 %37,01 %  
Ne, protože jsem nevěděl(a), že tuto možnost mám307,35 %7,35 %  
Ano, využívám pravidelně256,13 %6,13 %  

Graf

16. Myslíte si, že má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, pokud k nahlížení udělí souhlas ošetřující lékařotázka č. 17, Ano, pouze za přítomnosti odpovědné osobyotázka č. 17, Neotázka č. 19, Nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pouze za přítomnosti odpovědné osoby18745,83 %45,83 %  
Ano, pokud k nahlížení udělí souhlas ošetřující lékař14736,03 %36,03 %  
Nevím6114,95 %14,95 %  
Ne133,19 %3,19 %  

Graf

17. Využil (a) jste někdy možnosti nahlédnutí do zdravotnické dokumentace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne23670,66 %57,84 %  
Ano8425,15 %20,59 %  
Chtěl(a) jsem, ale nebylo mi to umožněno144,19 %3,43 %  

Graf

18. Může být pořízení kopie z vlastní zdravotnické dokumentace zpoplatněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18555,39 %45,34 %  
Nevím10230,54 %25 %  
Ne4714,07 %11,52 %  

Graf

19. Jakým způsobem dochází k předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obě varianty jsou možné21652,94 %52,94 %  
K předání dochází pouze mezi lékaři15137,01 %37,01 %  
Zdravotnická dokumentace je předávána přímo pacientem4110,05 %10,05 %  

Graf

20. Víte, že GDPR přináší pacientům rozšířená i zcela nová práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vím přesně, o která práva se jednáotázka č. 21, Ano, ale nedokáži říci, o která práva se jednáotázka č. 21, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nedokáži říci, o která práva se jedná20450 %50 %  
Ne18545,34 %45,34 %  
Ano, vím přesně, o která práva se jedná194,66 %4,66 %  

Graf

21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právo na ochranu soukromí12154,02 %29,66 %  
Právo na výmaz8437,5 %20,59 %  
Právo na informace8437,5 %20,59 %  
Právo na přenositelnost údajů6529,02 %15,93 %  
Nevím5725,45 %13,97 %  
Právo na odmítnutí zdravotního výkonu4620,54 %11,27 %  
Právo na svobodnou volbu lékaře4017,86 %9,8 %  
Právo vznést námitku3716,52 %9,07 %  
Právo nebýt informován2812,5 %6,86 %  

Graf

22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem jsem již slyšel(a), ale nevím konkrétně9341,7 %22,79 %  
Nevím, pojem slyším poprvé5926,46 %14,46 %  
Vím, ale mám pouze základní informace5022,42 %12,25 %  
Vím konkrétně o co se jedná219,42 %5,15 %  

Graf

23. Vztahuje se GDPR i na osobní údaje zemřelých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím20951,23 %51,23 %  
Ano15838,73 %38,73 %  
Ne4110,05 %10,05 %  

Graf

24. Může Vám lékař sdělit výsledek vyšetření po telefonu či emailem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze s uděleným souhlasem22053,92 %53,92 %  
Ano7919,36 %19,36 %  
Nevím7117,4 %17,4 %  
Ne389,31 %9,31 %  

Graf

25. Podal(a) jste v souvislosti s účinností GDPR nějakou žádost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 26, Neotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne40298,53 %98,53 %  
Ano61,47 %1,47 %  

Graf

26. Jakého práva se žádost týkala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právo na přenositelnost údajů450 %0,98 %  
Právo na výmaz337,5 %0,74 %  
Právo vznést námitku225 %0,49 %  
Právo na omezení zpracování225 %0,49 %  
Právo na opravu112,5 %0,25 %  
Právo na přístup112,5 %0,25 %  

Graf

27. S jakým výsledkem byla Vaše žádost vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladně457,14 %0,98 %  
záporně342,86 %0,74 %  

Graf

28. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-50 let17242,16 %42,16 %  
18-25 let14535,54 %35,54 %  
51-70 let6916,91 %16,91 %  
71 let a více225,39 %5,39 %  

Graf

29. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena27373,98 %66,91 %  
Muž9626,02 %23,53 %  

Graf

30. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské18745,83 %45,83 %  
Středoškolské nebo střední odborné s maturitou15738,48 %38,48 %  
Vyučení nebo střední odborné bez maturity4410,78 %10,78 %  
Základní204,9 %4,9 %  

Graf

31. Pracujete ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne34691,29 %84,8 %  
Ano338,71 %8,09 %  

Graf

32. Kolik má vaše bydliště obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 001 a více13031,86 %31,86 %  
3001-50 0009723,77 %23,77 %  
do 20006315,44 %15,44 %  
100 001-500 0004210,29 %10,29 %  
2001-3000399,56 %9,56 %  
50 001-100 000379,07 %9,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Ocenil(a) byste, kdyby Vás lékař více informoval?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale pouze výjimečně na otázku 12. Stalo se vám někdy, že vás lékař dostatečně neinformoval o Vašem zdravotním stavu?

15. Využil(a) jste někdy možnost konzultace s jiným lékařem/v jiném zdravotnickém zařízení?

 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Myslíte si, že má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace?

20. Víte, že GDPR přináší pacientům rozšířená i zcela nová práva?

 • odpověď Ano, ale nedokáži říci, o která práva se jedná:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, pojem slyším poprvé na otázku 22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pojem jsem již slyšel(a), ale nevím konkrétně na otázku 22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právo na ochranu soukromí na otázku 21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vím, ale mám pouze základní informace na otázku 22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?

21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?

 • odpověď Právo na informace:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právo nebýt informován na otázku 21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právo na odmítnutí zdravotního výkonu na otázku 21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právo na svobodnou volbu lékaře na otázku 21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak je to dlouho, co jste byl(a) naposledy u lékaře/ve zdravotnickém zařízení?

2. Myslíte si, že je důležité, aby lidé znali svá práva (práva pacientů)?

3. Myslíte si, že Vy osobně znáte svá práva?

4. Z jakého zdroje se o svých právech dozvídáte?

5. Máte právo na volbu př. změnu lékaře/zdravotnického zařízení?

6. Máte právo na volbu zdravotnického zařízení v případě převozu rychlou záchrannou službou?

7. Máte právo na odmítnutí poskytnutí Vašich základních identifikačních údajů?

8. Máte právo na poskytnutí informací o léčbě Vaším ošetřujícím lékařem?

9. Máte právo nebýt informován o léčbě?

10. Máte právo na odmítnutí zdravotního výkonu?

11. Máte právo na zamezení sdělování informací o svém zdravotním stavu osobám blízkým či dalším osobám?

12. Stalo se vám někdy, že vás lékař dostatečně neinformoval o Vašem zdravotním stavu?

13. Ocenil(a) byste, kdyby Vás lékař více informoval?

14. Může Vám informace o Vašem zdravotním stavu poskytnout i nelékařský zdravotnický personál (např. sestřička)?

15. Využil(a) jste někdy možnost konzultace s jiným lékařem/v jiném zdravotnickém zařízení?

16. Myslíte si, že má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace?

17. Využil (a) jste někdy možnosti nahlédnutí do zdravotnické dokumentace?

18. Může být pořízení kopie z vlastní zdravotnické dokumentace zpoplatněno?

19. Jakým způsobem dochází k předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře?

20. Víte, že GDPR přináší pacientům rozšířená i zcela nová práva?

21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?

22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?

23. Vztahuje se GDPR i na osobní údaje zemřelých?

24. Může Vám lékař sdělit výsledek vyšetření po telefonu či emailem?

25. Podal(a) jste v souvislosti s účinností GDPR nějakou žádost?

28. Jaký je Váš věk?

29. Jaké je Vaše pohlaví?

30. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

31. Pracujete ve zdravotnictví?

32. Kolik má vaše bydliště obyvatel?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak je to dlouho, co jste byl(a) naposledy u lékaře/ve zdravotnickém zařízení?

2. Myslíte si, že je důležité, aby lidé znali svá práva (práva pacientů)?

3. Myslíte si, že Vy osobně znáte svá práva?

4. Z jakého zdroje se o svých právech dozvídáte?

5. Máte právo na volbu př. změnu lékaře/zdravotnického zařízení?

6. Máte právo na volbu zdravotnického zařízení v případě převozu rychlou záchrannou službou?

7. Máte právo na odmítnutí poskytnutí Vašich základních identifikačních údajů?

8. Máte právo na poskytnutí informací o léčbě Vaším ošetřujícím lékařem?

9. Máte právo nebýt informován o léčbě?

10. Máte právo na odmítnutí zdravotního výkonu?

11. Máte právo na zamezení sdělování informací o svém zdravotním stavu osobám blízkým či dalším osobám?

12. Stalo se vám někdy, že vás lékař dostatečně neinformoval o Vašem zdravotním stavu?

13. Ocenil(a) byste, kdyby Vás lékař více informoval?

14. Může Vám informace o Vašem zdravotním stavu poskytnout i nelékařský zdravotnický personál (např. sestřička)?

15. Využil(a) jste někdy možnost konzultace s jiným lékařem/v jiném zdravotnickém zařízení?

16. Myslíte si, že má pacient právo nahlížet do své zdravotnické dokumentace?

17. Využil (a) jste někdy možnosti nahlédnutí do zdravotnické dokumentace?

18. Může být pořízení kopie z vlastní zdravotnické dokumentace zpoplatněno?

19. Jakým způsobem dochází k předání zdravotnické dokumentace při změně lékaře?

20. Víte, že GDPR přináší pacientům rozšířená i zcela nová práva?

21. Víte, jaká máte nová práva po účinnosti GDPR?

22. Víte, co znamená právo na přenositelnost údajů?

23. Vztahuje se GDPR i na osobní údaje zemřelých?

24. Může Vám lékař sdělit výsledek vyšetření po telefonu či emailem?

25. Podal(a) jste v souvislosti s účinností GDPR nějakou žádost?

28. Jaký je Váš věk?

29. Jaké je Vaše pohlaví?

30. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

31. Pracujete ve zdravotnictví?

32. Kolik má vaše bydliště obyvatel?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nouzová, E.Práva pacientů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67486.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.