Spotřebitelské chování na trhu piva

Konec vyplňování zítra v 23:30:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.03:27

Vážení respondenti,

jsem studentka třetího ročníku na Ekonomické Fakultě VŠB-TUO a touto formou Vás prosím o vyplnění  krátkého dotazníku, který je určen pro osoby starší 18 let. Dotazník je zaměřen na spotřebitelské chování na trhu piva.

Výsledky tohoto šetření budou použity pro interkulturní srovnání spotřebitelského chování na trhu piva ve dvou různých zemích.

 

 

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.