Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Týrání zvířat

Týrání zvířat

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Krupičková
Šetření:08. 03. 2019 - 15. 03. 2019
Počet respondentů:287
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je  předmětem mé absolventské práce,

která je zaměřena na ochranu zvířat proti týrání. 

Odpovědi respondentů

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3011139,64 %38,68 %  
10-205017,86 %17,42 %  
41-504817,14 %16,72 %  
51-více3713,21 %12,89 %  
31-403412,14 %11,85 %  

Graf

2. Jste majitelem zvířete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24386,79 %84,67 %  
ne3713,21 %12,89 %  

Graf

3. Víte, jaká práva a povinnosti jsou s tím spojená?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24587,81 %85,37 %  
ne3412,19 %11,85 %  

Graf

4. Práva a povinnosti jsou upraveny zákonem na ochranu zvířat proti týrání, víte kdo je kompetentní k jejich řešení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13750,18 %47,74 %  
ano13649,82 %47,39 %  

Graf

5. Víte, jak se dá řešit volný pohyb psů na veřejném prostranství?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15052,26 %52,26 %  
Ano13747,74 %47,74 %  

Graf

6. Volný pohyb psů na veřejném prostranství řeší:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obecně závazné vyhlášky24788,85 %86,06 %  
Nevím186,47 %6,27 %  
Záleží na vlastní vůli majitele psa124,32 %4,18 %  
Nedá se řešit10,36 %0,35 %  

Graf

7. Víte, jaký je rozdíl mezi porušením obecně závazné vyhlášky a únikem psa?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15857,25 %55,05 %  
ano11842,75 %41,11 %  

Graf

8. Zajímá vás problematika ohledně týrání zvířat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25290,32 %87,8 %  
ne279,68 %9,41 %  

Graf

9. Co považujete za týrání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absence základních životních potřeb26193,55 %90,94 %  
Pokusy na zvířatech22881,72 %79,44 %  
Drezura8831,54 %30,66 %  
Pouze usmrcení zvířete8229,39 %28,57 %  
Výcvik31,08 %1,05 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s týráním zvířete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16458,99 %57,14 %  
ano11441,01 %39,72 %  

Graf

11. O jaký druh týrání šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevhodné a nešetrné zacházení8844,67 %30,66 %  
Nesetkal/a jsem se8241,62 %28,57 %  
Omezení pohybu6633,5 %23 %  
Fyzické násilí6432,49 %22,3 %  
Omezování výživy a napájení (podvýživa)5829,44 %20,21 %  
Opuštění zvířete4522,84 %15,68 %  
Nešetrné nebo bezdůvodné usmrcení2211,17 %7,67 %  
Nedovolené chirurgické zákroky63,05 %2,09 %  

Graf

12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pes10252,58 %35,54 %  
Nesetkal/a jsem se7940,72 %27,53 %  
Kočka3015,46 %10,45 %  
Kůň189,28 %6,27 %  
Hlodavci105,15 %3,48 %  
Jiné zvíře84,12 %2,79 %  
Ptactvo42,06 %1,39 %  

Graf

13. Řešil/a jste to?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10157,06 %35,19 %  
ano7642,94 %26,48 %  

Graf

14. Jak byste řešili týrání zvířete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ohlásil bych věc policii22883,21 %79,44 %  
Šel bych za majitelem11742,7 %40,77 %  
Jinak3211,68 %11,15 %  
Šel bych za starostou3211,68 %11,15 %  
Nechal bych to být51,82 %1,74 %  

Graf

15. Myslíte si, že je právní ochrana zvířat v ČR dostatečná? Oznámkujte:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný10236,82 %35,54 %  
dostatečný7627,44 %26,48 %  
dobrý7125,63 %24,74 %  
chvalitebný248,66 %8,36 %  
výborný41,44 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Víte, jaký je rozdíl mezi porušením obecně závazné vyhlášky a únikem psa?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 6. Volný pohyb psů na veřejném prostranství řeší:

10. Setkali jste se někdy s týráním zvířete?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlodavci na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kočka na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kůň na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezování výživy a napájení (podvýživa) na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opuštění zvířete na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Omezení pohybu na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické násilí na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pes na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nešetrné nebo bezdůvodné usmrcení na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodné a nešetrné zacházení na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Řešil/a jste to?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

11. O jaký druh týrání šlo?

 • odpověď Nesetkal/a jsem se:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?
 • odpověď Nevhodné a nešetrné zacházení:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kůň na otázku 12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

 • odpověď Nesetkal/a jsem se:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
 • odpověď Pes:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické násilí na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opuštění zvířete na otázku 11. O jaký druh týrání šlo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

2. Jste majitelem zvířete?

3. Víte, jaká práva a povinnosti jsou s tím spojená?

4. Práva a povinnosti jsou upraveny zákonem na ochranu zvířat proti týrání, víte kdo je kompetentní k jejich řešení?

5. Víte, jak se dá řešit volný pohyb psů na veřejném prostranství?

6. Volný pohyb psů na veřejném prostranství řeší:

7. Víte, jaký je rozdíl mezi porušením obecně závazné vyhlášky a únikem psa?

8. Zajímá vás problematika ohledně týrání zvířat?

9. Co považujete za týrání?

10. Setkali jste se někdy s týráním zvířete?

11. O jaký druh týrání šlo?

12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

13. Řešil/a jste to?

14. Jak byste řešili týrání zvířete?

15. Myslíte si, že je právní ochrana zvířat v ČR dostatečná? Oznámkujte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

2. Jste majitelem zvířete?

3. Víte, jaká práva a povinnosti jsou s tím spojená?

4. Práva a povinnosti jsou upraveny zákonem na ochranu zvířat proti týrání, víte kdo je kompetentní k jejich řešení?

5. Víte, jak se dá řešit volný pohyb psů na veřejném prostranství?

6. Volný pohyb psů na veřejném prostranství řeší:

7. Víte, jaký je rozdíl mezi porušením obecně závazné vyhlášky a únikem psa?

8. Zajímá vás problematika ohledně týrání zvířat?

9. Co považujete za týrání?

10. Setkali jste se někdy s týráním zvířete?

11. O jaký druh týrání šlo?

12. O jaký druh týraného zvířete šlo?

13. Řešil/a jste to?

14. Jak byste řešili týrání zvířete?

15. Myslíte si, že je právní ochrana zvířat v ČR dostatečná? Oznámkujte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krupičková, V.Týrání zvířat (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://67988.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.