Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Hidvéghy
Šetření:14. 03. 2019 - 19. 03. 2019
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou bakalářského studia a jako téma k bakalářské práci jsem si vybrala Vliv domácího násilí na děti. Mezi dilčí cíle jsem zahrnula i dotazník pro širokou veřejnost, kde je cílem zjistit, kolik a jaké informace má veřejnost o této problematice. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6769,79 %63,21 %  
muž2930,21 %27,36 %  

Graf

2. Víte, co si představit pod pojmem "domácí násilí"?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8992,71 %83,96 %  
nejsem si jistý/á77,29 %6,6 %  

Graf

3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mladší školní věk (6-10let)5456,25 %50,94 %  
Předškolní věk (3-6let)5254,17 %49,06 %  
Starší školní věk (11-14let)4041,67 %37,74 %  
Kojenec a batole2829,17 %26,42 %  
Dorostové období (14-18let)1414,58 %13,21 %  
vždy11,04 %0,94 %  
V každém věku 11,04 %0,94 %  
Nelze říct, kdy nejvíc 11,04 %0,94 %  
V každé části života je dítě ohroženo11,04 %0,94 %  
dítě je ohroženo v každém věku 11,04 %0,94 %  
ve všech11,04 %0,94 %  
všechny11,04 %0,94 %  
já myslím, že v každém11,04 %0,94 %  
v jakémkoliv věku11,04 %0,94 %  
V jakémkoliv období 11,04 %0,94 %  
nevím11,04 %0,94 %  

Graf

4. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští domácího násilí na dítěti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Otec7578,13 %70,75 %  
Nevlastní otec7477,08 %69,81 %  
Matka4647,92 %43,4 %  
Nevlastní matka4445,83 %41,51 %  
Sourozenec2728,13 %25,47 %  
Jiný příbuzný1313,54 %12,26 %  
Prarodiče44,17 %3,77 %  
Strýc 33,13 %2,83 %  
Nevlastní sourozenec 22,08 %1,89 %  
rodiče11,04 %0,94 %  

Graf

5. Co je podle Vás příčinou domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Povaha tyrana7982,29 %74,53 %  
Alkohol7376,04 %68,87 %  
Drogy6163,54 %57,55 %  
Inteligence tyrana4647,92 %43,4 %  
Ekonomické problémy4445,83 %41,51 %  
Mentální nebo fyzické postižení2930,21 %27,36 %  
Chování dítěte1616,67 %15,09 %  
stres33,13 %2,83 %  
Všechny možnosti 11,04 %0,94 %  
Neschopnost vyrovnat se s osobními problémy11,04 %0,94 %  
Stresové situace 11,04 %0,94 %  

Graf

6. Jaká forma násilí je podle Vás nejčastěji páchána na dětech?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické násilí5153,13 %48,11 %  
Psychické násilí4041,67 %37,74 %  
Sexuální násilí33,13 %2,83 %  
Sociální násilí22,08 %1,89 %  

Graf

7. Zaškrtněte, které činy považujete za domácí násilí:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Využití dítěte k pornografii9194,79 %85,85 %  
Odepírání jídla8689,58 %81,13 %  
Odepírání spánku7376,04 %68,87 %  
Manipulace - "tatínek/maminka tě nemá rád/a"5658,33 %52,83 %  
Zavírání v pokoji5355,21 %50 %  
"Zatřesení" s batoletem5052,08 %47,17 %  
Potrestání vařečkou3940,63 %36,79 %  
Vydírání - "pokud to neuděláš, tak ...."3738,54 %34,91 %  
Nevhodné oblečení do nepříznivého počasí3738,54 %34,91 %  
Zákaz koníčků (sport, hudební nástroje)2526,04 %23,58 %  
Facka2425 %22,64 %  
Zákaz kamarádů2323,96 %21,7 %  
to je na debatu, není výprask jako výprask, pokud si zaslouží dostat vařečkou ok, ale pak jsou lidi co umlátí své dítě vařečkou...11,04 %0,94 %  
Neúměrně fyzické tresty11,04 %0,94 %  
Záleží na míře a celkové situaci. Možnosti se nedají jednoznačně zaškrtnout, kromě té pornografie a nevhodného oblečení.11,04 %0,94 %  
Výchovný pohlavek11,04 %0,94 %  

Graf

8. Jak podle Vás, může DM ovlivnit vývoj dítěte?

Psychosomatické potíže - psychické problémy se projeví jako fyzická nevolnost, která nemá žádnou příčinu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Malé sebevědomí7780,21 %72,64 %  
Uchýlí se k alkoholu či drogám7477,08 %69,81 %  
Problémy ve škole7275 %67,92 %  
Problém s navazováním vztahů6769,79 %63,21 %  
Psychosomatické potíže6062,5 %56,6 %  
Nechá se šikanovat od ostatních5759,38 %53,77 %  
Bude šikanovat ostatní5052,08 %47,17 %  
Nijak ho to neovlivní33,13 %2,83 %  
Nemusí ho to nijak ovlivnit 22,08 %1,89 %  
Není pravidlem, že by ho to muselo nějak ovlivnit 11,04 %0,94 %  
může to mít různé následky, podle typu, délky a intenzity týrání, ale také podle povahy dítěte a dalších okolností11,04 %0,94 %  
Sebepoškozování11,04 %0,94 %  
ne vždy ho to ovlivní špatně11,04 %0,94 %  

Graf

9. Setkali jste se ve svém okolí (nikoliv v rodině) s domácím násilím páchaném na dítěti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4850 %45,28 %  
Ano3233,33 %30,19 %  
Nejsem si jistý/á1616,67 %15,09 %  

Graf

10. Máte zkušenosti s DM ve své rodině?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7376,04 %68,87 %  
Ano1717,71 %16,04 %  
Nejsem si jistý/á66,25 %5,66 %  

Graf

11. Myslíte si, že domácí násilí je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trestný čin, který se musí nahlásit9396,88 %87,74 %  
soukromá záležitost33,13 %2,83 %  

Graf

12. V jakých rodinách dochází podle Vás nejčastěji k domácímu násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiny s nižším vzděláním6265,26 %58,49 %  
Chudé rodiny6164,21 %57,55 %  
Neúplné rodiny4648,42 %43,4 %  
Bohaté rodiny2829,47 %26,42 %  
Adoptivní rodiny1717,89 %16,04 %  
záleží na povaze člověka11,05 %0,94 %  
Je to jedno11,05 %0,94 %  
myslím, že je to vyrovnané11,05 %0,94 %  
napříč všemi rodinami11,05 %0,94 %  
Mohou to být jekékoliv rodiny11,05 %0,94 %  
nemá vliv výše uvedené11,05 %0,94 %  
rodiny s nevyrovnaným člověkem bez ohledu na socio-ekonomickou situaci11,05 %0,94 %  
Nelze říci, DN se může vyskytnout kdykoliv v jakékoliv rodině11,05 %0,94 %  
Jakkoli nefunkční rodiny.11,05 %0,94 %  
Ve všech rodinách11,05 %0,94 %  
V jakékoliv rodině11,05 %0,94 %  
Jakékoliv rodiny 11,05 %0,94 %  
napříč všemi variantami11,05 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

  • odpověď Starší školní věk (11-14let):
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dorostové období (14-18let) na otázku 3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

5. Co je podle Vás příčinou domácího násilí?

  • odpověď Drogy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dorostové období (14-18let) na otázku 3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Víte, co si představit pod pojmem "domácí násilí"?

3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

4. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští domácího násilí na dítěti?

5. Co je podle Vás příčinou domácího násilí?

6. Jaká forma násilí je podle Vás nejčastěji páchána na dětech?

7. Zaškrtněte, které činy považujete za domácí násilí:

8. Jak podle Vás, může DM ovlivnit vývoj dítěte?

9. Setkali jste se ve svém okolí (nikoliv v rodině) s domácím násilím páchaném na dítěti?

10. Máte zkušenosti s DM ve své rodině?

11. Myslíte si, že domácí násilí je:

12. V jakých rodinách dochází podle Vás nejčastěji k domácímu násilí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Víte, co si představit pod pojmem "domácí násilí"?

3. V jaké fázi života, je podle Vás, nejvíce ohroženo dítě domácím násilím?

4. Kdo se podle Vás nejčastěji dopouští domácího násilí na dítěti?

5. Co je podle Vás příčinou domácího násilí?

6. Jaká forma násilí je podle Vás nejčastěji páchána na dětech?

7. Zaškrtněte, které činy považujete za domácí násilí:

8. Jak podle Vás, může DM ovlivnit vývoj dítěte?

9. Setkali jste se ve svém okolí (nikoliv v rodině) s domácím násilím páchaném na dítěti?

10. Máte zkušenosti s DM ve své rodině?

11. Myslíte si, že domácí násilí je:

12. V jakých rodinách dochází podle Vás nejčastěji k domácímu násilí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hidvéghy, M.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68171.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.