Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ŠKOLA

ŠKOLA

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Táňa Plachtovičová
Šetření:29. 03. 2019 - 24. 04. 2019
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazíku na téma škola.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9768,79 %68,79 %  
Muž4431,21 %31,21 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
174229,79 %29,79 %  
162316,31 %16,31 %  
182014,18 %14,18 %  
15107,09 %7,09 %  
1464,26 %4,26 %  
2053,55 %3,55 %  
2342,84 %2,84 %  
2642,84 %2,84 %  
1932,13 %2,13 %  
2532,13 %2,13 %  
ostatní odpovědi 29
24
13
30
21
22
44
32
45
34
42
28
11
31
33
2114,89 %14,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.39
Minimum:14
Maximum:30
Variační rozpětí:16
Rozptyl:12.86
Směrodatná odchylka:3.59
Medián:17
Modus:17

Graf

3. Jakou školu navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední9365,96 %65,96 %  
Již nestuduji2719,15 %19,15 %  
Základní149,93 %9,93 %  
Vysokou74,96 %4,96 %  

Graf

4. Jste spokojeni s volbou střední/vysoké školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10576,64 %74,47 %  
Ne3223,36 %22,7 %  

Graf

5. Pokud nejste spokojeni, jaká by byla Vaše volba teď?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy a jen Sousedík13,13 %0,71 %  
Jakoby žadná škola v mém okolí neměla obor, který bych chtěla, takže bych si vybrala asi stejně13,13 %0,71 %  
Jiná škola 13,13 %0,71 %  
Volba jiné školy a možná i oboru13,13 %0,71 %  
Kadeřnice 13,13 %0,71 %  
Zdravotní škola Vsetín13,13 %0,71 %  
Cukrářka13,13 %0,71 %  
Veterinární střední škola13,13 %0,71 %  
Asi vojenská škola 13,13 %0,71 %  
Policejní škola13,13 %0,71 %  
ostatní odpovědi Gympl
Nevím.
Nevím, ale určitě ne pedagogická
Herecká škola
Cestovní ruch
Něco jiného
.
Veterina, angličtina
Umělecká škola, možná nějaký obor
Pravděpodobně kradení
volilbych učební obor
automechanik
Spš Hranice- požární ochrana/ nějaká zdravotnická škola
Byla by stejná.
Průmyslová
stejný obor jinde na úrovni VŠ, jiný obor na úrovni SŠ
U oboru studia bych zůstala, ale změnila bych školu. (Ta škola, kde jsem studovala, šla pomaloučku do kytiček. A jsem ráda, že jsem stihla dostudovat obor. Protože škola už není. - Tady jsem viděla prezentaci školy a realitu.)
konzervatoř
jiná
Ne gymnázium - matika, fyzika, chemie, laborky... - ale nevím, co jiného. Ne soukromá VŠ, ale vím, že na veřejné bych se sakra nadřela.
Kdybych byla v těch letech, tak bych zůstala u obchodní akademie, ale zvolila bych jiné město
Se střední jsem byla spokojená ale s vysokou ne, volila bych jiný obor
2268,75 %15,6 % 

Graf

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborný předmět5640 %39,72 %  
Jiný předmět2517,86 %17,73 %  
Cizí jazyk1913,57 %13,48 %  
Tělesná výchova1712,14 %12,06 %  
Český jazyk128,57 %8,51 %  
Matematika117,86 %7,8 %  

Graf

7. Který jazyk studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Anglický jazyk11483,82 %80,85 %  
Německý jazyk53,68 %3,55 %  
Španělský jazyk42,94 %2,84 %  
Ruský jazyk32,21 %2,13 %  
Aj10,74 %0,71 %  
3 jazyky (Aj,Nj a Italštinu)10,74 %0,71 %  
Anglický i ruský 10,74 %0,71 %  
angličtina a němčina10,74 %0,71 %  
Anglický a německý10,74 %0,71 %  
Německý a španělský jazyk.10,74 %0,71 %  
Anglický a ruský 10,74 %0,71 %  
Švédština10,74 %0,71 %  
žádný10,74 %0,71 %  
AJ a NJ - nejde zaškrtnout obojí. Ale už nestuduji.10,74 %0,71 %  

Graf

8. Jak byste ohodnotili Vaší jazykovou úroveň?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebná4733,81 %33,33 %  
Dobrá4431,65 %31,21 %  
Dostatečná2517,99 %17,73 %  
Výborná1812,95 %12,77 %  
Nedostatečná53,6 %3,55 %  

Graf

9. Kde jste se nejlépe naučili cizí jazyk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole4129,5 %29,08 %  
Z filmů/seriálů3323,74 %23,4 %  
Internet/hry2719,42 %19,15 %  
Písničky1812,95 %12,77 %  
Díky cestování128,63 %8,51 %  
Od rodiny21,44 %1,42 %  
Nikde21,44 %1,42 %  
Knížky10,72 %0,71 %  
Vícero možnosti 10,72 %0,71 %  
KURZY 10,72 %0,71 %  
Škola, filmy při tvorbě titulek k nim, písně, internetové články v daném jazyce, + samo učení se10,72 %0,71 %  

Graf

10. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7050,36 %49,65 %  
Ne6949,64 %48,94 %  

Graf

11. Jste spokojeni s vedením Vaší školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7051,47 %49,65 %  
Ano6648,53 %46,81 %  

Graf

12. Máte dobrý třídní kolektiv?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9468,61 %66,67 %  
Ne3525,55 %24,82 %  
Namyšlenost,drzost10,73 %0,71 %  
Protože to říkám 10,73 %0,71 %  
Pár kret***10,73 %0,71 %  
Třída plná holek, které se tahají o spolužáka. 10,73 %0,71 %  
Hromada tupých nedorobených prasat10,73 %0,71 %  
šikana10,73 %0,71 %  
nevim, jsem dálkový student10,73 %0,71 %  
zažila jsem plno primadon, které zároveň šikanovali, a donášeli lživé informace o studentech profesorům10,73 %0,71 %  

Graf

13. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Matematika3328,95 %23,4 %  
Matika76,14 %4,96 %  
Fyzika76,14 %4,96 %  
Chemie54,39 %3,55 %  
Český jazyk43,51 %2,84 %  
Ekonomika32,63 %2,13 %  
Anglický Jazyk 21,75 %1,42 %  
Matematiku21,75 %1,42 %  
Materiály21,75 %1,42 %  
Matematika, fyzika21,75 %1,42 %  
ostatní odpovědi Pedagogika
právo
Matika že se vůbec ptáš
chemii
Chemie, fyzika
Počítače
cizí jazyky
Zeměpis
Čeština
Bezpečnostní činnost, Právo
Dějepis
Hudební výchova
Nevim Tano hej
Technické kreslení
momentálně žádný
Programování
Je jich víc
Matematika nejspíš
Žádný
Účetnictví
Fyziku
Tělocvik
Psychologie
biologie a chemie
Biologie
Odborný
Tam kde su musím biflovat nazpaměť (čeština, ekonomika)
el techniku nebo motorové vozidla
Angličtina
anglictinu
odborný předmět - anatomie
ten který je těžký zvednout
deskriptivní geometrie, latina
Již nestuduji, ale v dobách studií to byl Vývoj německého jazyka.
Základy společenských věd
Těsnopis
matematika, fyzika, medicína - biologie, chemie, český jazyk, anglický jazyk, latina
Management
Fyzika, chemie
Právo (ekologie)
vsechny
Němčina
Přírodopis
Za mé doby učení - žádný
anatomie, genetika, patologie, fyziologie, biochemie
4741,23 %33,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je vám let?

  • odpověď < 11 - 16 >:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Jakou školu navštěvujete?

3. Jakou školu navštěvujete?

  • odpověď Střední:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 16 - 17 > na otázku 2. Kolik je vám let?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 17 - 18 > na otázku 2. Kolik je vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Jakou školu navštěvujete?

4. Jste spokojeni s volbou střední/vysoké školy?

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

7. Který jazyk studujete?

8. Jak byste ohodnotili Vaší jazykovou úroveň?

9. Kde jste se nejlépe naučili cizí jazyk?

10. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

11. Jste spokojeni s vedením Vaší školy?

12. Máte dobrý třídní kolektiv?

13. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Jakou školu navštěvujete?

4. Jste spokojeni s volbou střední/vysoké školy?

6. Jaký je Váš nejoblíbenější předmět?

7. Který jazyk studujete?

8. Jak byste ohodnotili Vaší jazykovou úroveň?

9. Kde jste se nejlépe naučili cizí jazyk?

10. Využíváte nebo využíval jste někdy možnosti doučování?

11. Jste spokojeni s vedením Vaší školy?

12. Máte dobrý třídní kolektiv?

13. Který předmět Vy pokládáte za nejobtížnější?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Plachtovičová, T.ŠKOLA (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://68512.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.