Image společnosti

Konec vyplňování 20. 10. 2019 22:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 32   Průměrná doba vyplňování: 00.03:21

Dotazník se zaměřuje na image společností z pohledu klientů jak z obecného hlediska, tak z hlediska lidského faktoru (zaměstnanců). První část se zaměřuje na obecnější dojmové atributy, zejména při  komunikaci mezi zákazníkem a zaměstnancem. Druhá část se soustředí na celkový dojem vybraných restauračních zařízení.  

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.