Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Cíle udržitelného rozvoje
Který z cílů udržitelného rozvoje je Vám nejbližší?

(cca 10 minut, veřejné výsledky 19. května)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Chmielová
Šetření:06. 02. 2020 - 20. 02. 2020
Počet respondentů:268
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19873,88 %73,88 %  
Muž7026,12 %26,12 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let9836,57 %36,57 %  
26-35 let6925,75 %25,75 %  
15-25 let3814,18 %14,18 %  
36-45 let217,84 %7,84 %  
25-35 let145,22 %5,22 %  
46+ let124,48 %4,48 %  
mladší 15ti let82,99 %2,99 %  
35-45 let62,24 %2,24 %  
45+ let20,75 %0,75 %  

Graf

3. Používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26197,39 %97,39 %  
Ne72,61 %2,61 %  

Graf

4. Jaké sociální sítě používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook23888,81 %88,81 %  
YouTube23487,31 %87,31 %  
Messenger21580,22 %80,22 %  
Instagram17264,18 %64,18 %  
WhatsApp14453,73 %53,73 %  
Jiné4014,93 %14,93 %  
Twitter3914,55 %14,55 %  
Snapchat3111,57 %11,57 %  
Žádné41,49 %1,49 %  

Graf

5. Jak dlouho používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 5 let21981,72 %81,72 %  
1-5 let4215,67 %15,67 %  
Nepoužívám62,24 %2,24 %  
Méně než 1 rok10,37 %0,37 %  

Graf

6. Kolik let Vám bylo, když jste se poprvé zaregistroval/a na sociální síť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 14 let11944,4 %44,4 %  
Více než 20 let5620,9 %20,9 %  
16-20 let4416,42 %16,42 %  
15 let3914,55 %14,55 %  
15-20 let103,73 %3,73 %  

Graf

7. Jak často využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den22985,45 %85,45 %  
Několikrát za týden2710,07 %10,07 %  
Několikrát za měsíc82,99 %2,99 %  
Nepoužívám sociální sítě41,49 %1,49 %  

Graf

8. Z jakého důvodu využíváte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace s přáteli24390,67 %90,67 %  
Zábava20777,24 %77,24 %  
Práce (zaměstnání, škola)11041,04 %41,04 %  
Jiné238,58 %8,58 %  

Graf

9. Stal/a jste se někdy terčem útoku na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21580,22 %80,22 %  
Ano5319,78 %19,78 %  

Graf

10. Měly by školy obeznámit žáky s problémem bezpečnosti na sociálních sítích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24992,91 %92,91 %  
Nevím165,97 %5,97 %  
Ne31,12 %1,12 %  

Graf

11. Kolik sociálních sítí používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-415156,34 %56,34 %  
5-86223,13 %23,13 %  
Jednu3011,19 %11,19 %  
4-8165,97 %5,97 %  
více než 893,36 %3,36 %  

Graf

12. Začal/a jste používat nějakou sociální síť díky tomu, že jste jí viděl/a u přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19472,39 %72,39 %  
Ne7427,61 %27,61 %  

Graf

13. Jsou podle Vás sociální sítě dobrým nástrojem pro podporu podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20275,37 %75,37 %  
Nevím4717,54 %17,54 %  
Ne197,09 %7,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaké sociální sítě používáte?

  • odpověď Instagram:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snapchat na otázku 4. Jaké sociální sítě používáte?

6. Kolik let Vám bylo, když jste se poprvé zaregistroval/a na sociální síť?

  • odpověď Více než 20 let:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46+ let na otázku 2. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě používáte?

5. Jak dlouho používáte sociální sítě?

6. Kolik let Vám bylo, když jste se poprvé zaregistroval/a na sociální síť?

7. Jak často využíváte sociální sítě?

8. Z jakého důvodu využíváte sociální sítě?

9. Stal/a jste se někdy terčem útoku na sociálních sítích?

10. Měly by školy obeznámit žáky s problémem bezpečnosti na sociálních sítích?

11. Kolik sociálních sítí používáte?

12. Začal/a jste používat nějakou sociální síť díky tomu, že jste jí viděl/a u přátel?

13. Jsou podle Vás sociální sítě dobrým nástrojem pro podporu podnikání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Kolik je Vám let?

3. Používáte sociální sítě?

4. Jaké sociální sítě používáte?

5. Jak dlouho používáte sociální sítě?

6. Kolik let Vám bylo, když jste se poprvé zaregistroval/a na sociální síť?

7. Jak často využíváte sociální sítě?

8. Z jakého důvodu využíváte sociální sítě?

9. Stal/a jste se někdy terčem útoku na sociálních sítích?

10. Měly by školy obeznámit žáky s problémem bezpečnosti na sociálních sítích?

11. Kolik sociálních sítí používáte?

12. Začal/a jste používat nějakou sociální síť díky tomu, že jste jí viděl/a u přátel?

13. Jsou podle Vás sociální sítě dobrým nástrojem pro podporu podnikání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Chmielová, N.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://70645.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.