Společenská odpovědnost v bankovním sektoru

Konec vyplňování 12. 04. 2020 21:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 16   Průměrná doba vyplňování: 00.03:45

Dobrý den,

jsem student Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty ekonomiky a managementu. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma Společenské odpovědnosti v bankovním sektoru. Společenskou odpovědností lze rozumět, jaký způsobem firma přispívá charitativním projektům, angažuje se pomoci neziskovým a jiným potřebným organizacím, jak se věnuje ochraně životního prostředí a jiné. Dotazník je určen pro širokou veřejnost. Vyplnění dotazníku mi pomůže ve zpracování bakalářské práce na téma "Analýza společenské odpovědnosti vybrané firmy", kde vybranou firmou je tuzemská banka.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Petr Janoušek

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.