Motivace studentů ke studiu na vysoké škole

Konec vyplňování 12. 04. 2020 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.02:04

Vážená studentko, Vážený studente 3. a 4. ročníku,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je praktickou částí mé diplomové práce. Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaká je motivace studentů k přihlášení na vysokou školu. Dovoluji si Vás požádat o přesné a pravdivé vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní. Výsledky budou zpracovány souhrnně a Vaše odpovědi budou sloužit pro statistické účely.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a spolupráci.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.