Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Chování spotřebitele při nákupu medu

Chování spotřebitele při nákupu medu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Raška
Šetření:30. 07. 2020 - 13. 08. 2020
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 
jsem studentem 2. ročníku magisterského studia fakulty Managementu a ekonomiky ve Zlíně a touto cestou bych se na Vás rád obrátil s žádostí o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Dotazník poslouží k analýze spotřebitelských priorit při nákupu medu.
Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity pouze ke studijním účelům.
Za Vaši ochotu a čas strávený nad vyplňováním dotazníku předem velmi děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Konzumujete med?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8494,38 %94,38 %  
Ne55,62 %5,62 %  

Graf

2. Z jakého důvodu nekupujete med?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechutná mi480 %4,49 %  
Zdravotní problémy120 %1,12 %  

Graf

3. Kolik kg medu spotřebujete za rok

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 3 kg3136,9 %34,83 %  
Do 1 kg2428,57 %26,97 %  
Do 5 kg1315,48 %14,61 %  
Do 10 kg1113,1 %12,36 %  
Do 15 kg44,76 %4,49 %  
Do 20 kg11,19 %1,12 %  

Graf

4. Kde nejčastěji kupujete med

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímo od včelaře6476,19 %71,91 %  
V obchodě1619,05 %17,98 %  
Na trřnici44,76 %4,49 %  

Graf

5. Jaký druh medu preferujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerozhoduje3035,71 %33,71 %  
Květový2529,76 %28,09 %  
Medovicový (lesní)2327,38 %25,84 %  
Pastovaný44,76 %4,49 %  
Smíšený22,38 %2,25 %  

Graf

6. Které kritérium je pro Vás rozhodující při nákupu medu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita4047,62 %44,94 %  
Vlastní zkušenost1720,24 %19,1 %  
Původ medu1315,48 %14,61 %  
Cena89,52 %8,99 %  
Žádné není rozhodující11,19 %1,12 %  
kvalita, cena, chuť, původ medu11,19 %1,12 %  
Dostupnost11,19 %1,12 %  
cena, kvalita, povod vyrobku11,19 %1,12 %  
Kupuji jen tuhý. Důležitý je i původ a ideálně vlastní zkušenost.11,19 %1,12 %  
Původ, kvalita, zkušenost11,19 %1,12 %  

Graf

7. Za jakou cenu jste ochotni koupit 1 kg medu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
131 - 160 kč3238,1 %35,96 %  
161 - 200 kč1619,05 %17,98 %  
101 - 130 kč1517,86 %16,85 %  
201 kč a více1315,48 %14,61 %  
Do 100 kč78,33 %7,87 %  
160 - 200 kč11,19 %1,12 %  

Graf

8. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5865,17 %65,17 %  
Muž3134,83 %34,83 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-404146,07 %46,07 %  
15-252730,34 %30,34 %  
41-501415,73 %15,73 %  
51-6055,62 %5,62 %  
61-7022,25 %2,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Konzumujete med?

3. Kolik kg medu spotřebujete za rok

4. Kde nejčastěji kupujete med

5. Jaký druh medu preferujete

6. Které kritérium je pro Vás rozhodující při nákupu medu

7. Za jakou cenu jste ochotni koupit 1 kg medu

8. Pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Konzumujete med?

3. Kolik kg medu spotřebujete za rok

4. Kde nejčastěji kupujete med

5. Jaký druh medu preferujete

6. Které kritérium je pro Vás rozhodující při nákupu medu

7. Za jakou cenu jste ochotni koupit 1 kg medu

8. Pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Raška, M.Chování spotřebitele při nákupu medu (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72234.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.