Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost silničního provozu, používání bezpečnostních pásů

Bezpečnost silničního provozu, používání bezpečnostních pásů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Pešková
Šetření:23. 11. 2020 - 07. 12. 2020
Počet respondentů:143
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, pane. Jmenuj se Kateřina Pešková. Jsem studentkou Českého vysokého učení technického. Prosím Vás o vyplnění anonymního dotazníku, který bude podkladem pro moji diplomovou práci na téma Bezpečnost silničního provozu, možná rizika a metody řešení. Prosím Vás o pečlivé vyplnění jednotlivých otázek. Vámi zvolenou odpověď prosím zaškrtněte. Děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8760,84 %60,84 %  
Muž5639,16 %39,16 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8358,04 %58,04 %  
Muž6041,96 %41,96 %  

Graf

3. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-307250,35 %50,35 %  
31-403423,78 %23,78 %  
41-502316,08 %16,08 %  
51 a více149,79 %9,79 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání s diplomem7149,65 %49,65 %  
Střední vzdělání s maturitou5538,46 %38,46 %  
Sřední vzdělání s výučním listem106,99 %6,99 %  
Vyšší odborné vzdělání74,9 %4,9 %  

Graf

5. Používáte při cestě dopravními prostředky ( taxi, dálkový autobus) bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,vždy6948,25 %48,25 %  
Příležitostně4732,87 %32,87 %  
Ne, vždy2718,88 %18,88 %  

Graf

6. Používáte bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy) jako řidič motorového vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,vždy13393,01 %93,01 %  
Ne, vždy64,2 %4,2 %  
Příležitostně42,8 %2,8 %  

Graf

7. Použváte bezpečnostní zádržný sysém (bezpečnostní pásy) jako spolujezdec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy12788,81 %88,81 %  
Příležitostně106,99 %6,99 %  
Ne, vždy64,2 %4,2 %  

Graf

8. Používáte dětský bezpečnostní zádržný systém při cestě motorovým vozidlem u nezletilého spolujezdce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy13493,71 %93,71 %  
Příležitostně53,5 %3,5 %  
Ne, vždy42,8 %2,8 %  

Graf

9. Jakým způsobem s Vámi zpravidla v dopravním prostředku cestuje zvíře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřepravuji7955,24 %55,24 %  
Umístěno v přepravním boxu k tomu určeném3524,48 %24,48 %  
Upevněno v bezpečnostním zádržném systému pro něj určemném1611,19 %11,19 %  
Je mu umožněn pohyb na volno ve vnitřním prostoru vozidla139,09 %9,09 %  

Graf

10. Je Vám známa některá z níže uveených kampaní, které se týkají bezpečnosti silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslíš-zaplatíš!12688,11 %88,11 %  
Agresivita za volantem zabijí7250,35 %50,35 %  
Ty to zvládněš2013,99 %13,99 %  
Žádná z výše uvedených mi není známa139,09 %9,09 %  
Připoutej se , prosím96,29 %6,29 %  
Vize 053,5 %3,5 %  
BESIP21,4 %1,4 %  
Bohužel tyto zvěrstva, které nenesou žádný přínos, znám10,7 %0,7 %  

Graf

11. Myslíte si, že výše uvedené kampaně mají vliv na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod a jejich následky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9365,03 %65,03 %  
Ne5034,97 %34,97 %  

Graf

12. Myslíte si, že má používání bezpečnostního zádržného systému ( bezpečnostních pásů) vliv na snížení následků dopravních nehod a záchranu lidského života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14097,9 %97,9 %  
Ne32,1 %2,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví:

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Používáte při cestě dopravními prostředky ( taxi, dálkový autobus) bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy)?

6. Používáte bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy) jako řidič motorového vozidla?

7. Použváte bezpečnostní zádržný sysém (bezpečnostní pásy) jako spolujezdec?

8. Používáte dětský bezpečnostní zádržný systém při cestě motorovým vozidlem u nezletilého spolujezdce?

9. Jakým způsobem s Vámi zpravidla v dopravním prostředku cestuje zvíře?

10. Je Vám známa některá z níže uveených kampaní, které se týkají bezpečnosti silničního provozu?

11. Myslíte si, že výše uvedené kampaně mají vliv na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod a jejich následky?

12. Myslíte si, že má používání bezpečnostního zádržného systému ( bezpečnostních pásů) vliv na snížení následků dopravních nehod a záchranu lidského života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví:

3. Kolik je Vám let?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Používáte při cestě dopravními prostředky ( taxi, dálkový autobus) bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy)?

6. Používáte bezpečnostní zádržný systém (bezpečnostní pásy) jako řidič motorového vozidla?

7. Použváte bezpečnostní zádržný sysém (bezpečnostní pásy) jako spolujezdec?

8. Používáte dětský bezpečnostní zádržný systém při cestě motorovým vozidlem u nezletilého spolujezdce?

9. Jakým způsobem s Vámi zpravidla v dopravním prostředku cestuje zvíře?

10. Je Vám známa některá z níže uveených kampaní, které se týkají bezpečnosti silničního provozu?

11. Myslíte si, že výše uvedené kampaně mají vliv na zlepšení bezpečnosti silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod a jejich následky?

12. Myslíte si, že má používání bezpečnostního zádržného systému ( bezpečnostních pásů) vliv na snížení následků dopravních nehod a záchranu lidského života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pešková, K.Bezpečnost silničního provozu, používání bezpečnostních pásů (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://72898.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.