Online nákup potravin

Konec vyplňování dnes v 09:30:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 21   Průměrná doba vyplňování: 00.03:21

Vážení respondenti,

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava oboru Marketing a obchod. Chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který mi bude sloužit jako podklad pro vypracování mé diplomové práce. Diplomová práce se zabývá analýzou spotřebitelského chování při online nákupu potravin.

Dotazník je určen pro respondenty starší 18 let a je zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas.

Bc. Veronika Filipová

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.