Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spotřeba masa

Spotřeba masa

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Poláková
Šetření:15. 02. 2021 - 23. 02. 2021
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku Spotřeba masa. 

Cílem dotazníku je zjistit, jak často, a z jakého důvodu se v ČR konzumuje maso, které maso je u spotřebitelů nejoblíbenější a které je považováno za nutričně nejhodnotnější. Dalším cílem je zjištění, jak nákup masa ovlivňuje příjem respondentovy domácnosti. Dotazník také obsahuje otázky zjišťující sociální situaci respondenta. Dotazník obsahuje celkem 18 otázek a je určen všem konzumentům masa. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5564,71 %64,71 %  
Muž3035,29 %35,29 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 293440 %40 %  
30 – 392529,41 %29,41 %  
40 – 49910,59 %10,59 %  
Méně než 2089,41 %9,41 %  
50 – 5967,06 %7,06 %  
60 a více33,53 %3,53 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3945,88 %45,88 %  
středoškolské s maturitou3136,47 %36,47 %  
základní67,06 %7,06 %  
vyšší odborné55,88 %5,88 %  
středoškolské s výučním listem44,71 %4,71 %  

Graf

4. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5160 %60 %  
student1720 %20 %  
na mateřské dovolené,910,59 %10,59 %  
jiný67,06 %7,06 %  
důchodce11,18 %1,18 %  
nezaměstnaný11,18 %1,18 %  

Graf

5. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě6677,65 %77,65 %  
na vesnici1922,35 %22,35 %  

Graf

6. Jaký je Váš měsíční rodinný příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 Kč – 40 000 Kč2124,71 %24,71 %  
více než 50 001 Kč2023,53 %23,53 %  
40 001 Kč – 50 000 Kč1720 %20 %  
20 001 Kč – 30 000 Kč1618,82 %18,82 %  
10 001 – 20 000 Kč1011,76 %11,76 %  
do 10 000 Kč11,18 %1,18 %  

Graf

7. Jak často konzumujete maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdne7082,35 %82,35 %  
jednou týdně55,88 %5,88 %  
méně44,71 %4,71 %  
několikrát měsíčně33,53 %3,53 %  
jednou měsíčně22,35 %2,35 %  
několikrát ročně11,18 %1,18 %  

Graf

8. Který druh masa máte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
drůbeží4249,41 %49,41 %  
hovězí2124,71 %24,71 %  
vepřové1112,94 %12,94 %  
jiný druh67,06 %7,06 %  
rybí55,88 %5,88 %  

Graf

9. Které maso považujete za nutričně nejhodnotnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rybí3541,18 %41,18 %  
hovězí3440 %40 %  
drůbeží67,06 %7,06 %  
vepřové55,88 %5,88 %  
Jiný druh55,88 %5,88 %  

Graf

10. Kde nejčastěji nakupujete maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
supermarkety4249,41 %49,41 %  
řeznictví,2124,71 %24,71 %  
já osobně nenakupuji1416,47 %16,47 %  
ostatní55,88 %5,88 %  
online nákupy33,53 %3,53 %  

Graf

11. Jaké faktory u vás rozhodují při nákupu masa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalita masa7183,53 %83,53 %  
Cena5160 %60 %  
Vzhled4552,94 %52,94 %  
Jiné67,06 %7,06 %  
Značka55,88 %5,88 %  

Graf

12. Znamená pro Vás vysoká cena masa jeho lepší kvalitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3541,18 %41,18 %  
spíše ne2934,12 %34,12 %  
nevím1517,65 %17,65 %  
rozhodně ne67,06 %7,06 %  

Graf

13. Kolik utratí vaše domácnost měsíčně za maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 000 Kč3642,35 %42,35 %  
2 001 – 4 000 Kč2529,41 %29,41 %  
nedokážu odhadnout1416,47 %16,47 %  
4 001 – 6 000 Kč89,41 %9,41 %  
8 001 – 10 000 Kč11,18 %1,18 %  
6 001 – 8 000Kč11,18 %1,18 %  

Graf

14. Jaký je Váš hlavní důvod ke konzumaci masa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chutná mi4249,41 %49,41 %  
obsahuje důležité látky pro zdraví1315,29 %15,29 %  
jsem na něj zvyklý,1315,29 %15,29 %  
je významným zdrojem energie1112,94 %12,94 %  
jiný důvod67,06 %7,06 %  

Graf

15. Mají informace o možných nemocích zvířat jako je ptačí chřipka či nemoc šílených krav nějaký vliv na vaši konzumaci masa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6677,65 %77,65 %  
ano1922,35 %22,35 %  

Graf

16. Kdyby bylo maso levnější, konzumoval/a byste jej častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7082,35 %82,35 %  
ano1517,65 %17,65 %  

Graf

17. Kdyby bylo maso dražší, konzumovala byste jej méně často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7183,53 %83,53 %  
ano1416,47 %16,47 %  

Graf

18. Co pro vás znamená při koupi původ masa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při výběru k němu přihlížím3844,71 %44,71 %  
jen ho registruji, ale nerozhoduje o nákupu3237,65 %37,65 %  
při výběru je pro mě rozhodující1011,76 %11,76 %  
vůbec mě nezajímá55,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jaký je Váš sociální status?

5. Kde žijete?

6. Jaký je Váš měsíční rodinný příjem?

7. Jak často konzumujete maso?

8. Který druh masa máte nejraději?

9. Které maso považujete za nutričně nejhodnotnější.

10. Kde nejčastěji nakupujete maso?

11. Jaké faktory u vás rozhodují při nákupu masa?

12. Znamená pro Vás vysoká cena masa jeho lepší kvalitu?

13. Kolik utratí vaše domácnost měsíčně za maso?

14. Jaký je Váš hlavní důvod ke konzumaci masa?

15. Mají informace o možných nemocích zvířat jako je ptačí chřipka či nemoc šílených krav nějaký vliv na vaši konzumaci masa?

16. Kdyby bylo maso levnější, konzumoval/a byste jej častěji?

17. Kdyby bylo maso dražší, konzumovala byste jej méně často?

18. Co pro vás znamená při koupi původ masa?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jaký je Váš sociální status?

5. Kde žijete?

6. Jaký je Váš měsíční rodinný příjem?

7. Jak často konzumujete maso?

8. Který druh masa máte nejraději?

9. Které maso považujete za nutričně nejhodnotnější.

10. Kde nejčastěji nakupujete maso?

11. Jaké faktory u vás rozhodují při nákupu masa?

12. Znamená pro Vás vysoká cena masa jeho lepší kvalitu?

13. Kolik utratí vaše domácnost měsíčně za maso?

14. Jaký je Váš hlavní důvod ke konzumaci masa?

15. Mají informace o možných nemocích zvířat jako je ptačí chřipka či nemoc šílených krav nějaký vliv na vaši konzumaci masa?

16. Kdyby bylo maso levnější, konzumoval/a byste jej častěji?

17. Kdyby bylo maso dražší, konzumovala byste jej méně často?

18. Co pro vás znamená při koupi původ masa?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Poláková, I.Spotřeba masa (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://73611.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.