Elektromobily

Konec vyplňování 01. 05. 2021 12:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 34   Průměrná doba vyplňování: 00.05:37

Dotazník je věnován zkoumání postojů obyvatel Prahy k elektromobilitě. Otázky se týkají subjektivního vnímání předností a nedostatků elektromobilů, stereotypů vůči elektromobilům a ekologických postojů.  

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.