Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sourozenecké vztahy

Sourozenecké vztahy

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:L T
Šetření:07. 10. 2021 - 21. 10. 2021
Počet respondentů:233
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mým pololetním projektem na český jazyk je vypracování sociologického průzkumu.

Téma tohoto dotazníku neomezuje respondenty jen na osoby se sourozenci.

Děkuji za Váš čas a odpovědi.

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 348235,19 %35,19 %  
18 - 248034,33 %34,33 %  
35 - 442812,02 %12,02 %  
15 - 17208,58 %8,58 %  
45 - 54177,3 %7,3 %  
55 - 6452,15 %2,15 %  
Pod 15 let10,43 %0,43 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17273,82 %73,82 %  
Muž5824,89 %24,89 %  
2 ženy10,43 %0,43 %  
genderfluid10,43 %0,43 %  
okurka10,43 %0,43 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání9038,63 %38,63 %  
Střední škola s maturitní zkouškou8134,76 %34,76 %  
Základní vzdělání3615,45 %15,45 %  
Odborné učiliště zakončené výučním listem135,58 %5,58 %  
Vyšší odborná škola114,72 %4,72 %  
Nedokončené základní vzdělání20,86 %0,86 %  

Graf

4. Máte sourozence? (vlastní, nevlastní, adoptované...)

Dotaz se týká pouze jejich existence.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21793,13 %93,13 %  
Ne166,87 %6,87 %  

Graf

5. Vyrostli jste se sourozenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20192,63 %86,27 %  
Ne167,37 %6,87 %  

Graf

6. Jak často se vídáte se svými sourozenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8539,17 %36,48 %  
Často6831,34 %29,18 %  
Bydlím s nimi.5023,04 %21,46 %  
Téměř nikdy94,15 %3,86 %  
Přerušili jsme kontakt.52,3 %2,15 %  

Graf

7. Jaký je Váš vztah s Vašimi sourozenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Dobrýotázka č. 9, Spíše dobrýotázka č. 9, Mám více sourozenců a s každým z nich mám zcela jiný vztah.otázka č. 8, Spíše špatnýotázka č. 8, Špatnýotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý11753,92 %50,21 %  
Spíše dobrý5826,73 %24,89 %  
Mám více sourozenců a s každým z nich mám zcela jiný vztah.2511,52 %10,73 %  
Spíše špatný125,53 %5,15 %  
Špatný52,3 %2,15 %  

Graf

8. Důvod pro stav Vašeho vztahu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozdílnost osobností3480,95 %14,59 %  
Rodiče1638,1 %6,87 %  
Vzdálenost1126,19 %4,72 %  
Rozkmotření (př.: spory o dědictví)716,67 %3 %  
Nedostatek času716,67 %3 %  
věk24,76 %0,86 %  
Postoj v chování ovlivněn jedním z rodičů 12,38 %0,43 %  
Nevlastní bratr a já jako obětní beránek rodiny se vším všudy. O kontakt nestojím.12,38 %0,43 %  
nedostatečná inteligence sourozence12,38 %0,43 %  
velký věkový rozdíl (20+ let)12,38 %0,43 %  
puberta12,38 %0,43 %  
Velký věkový rozdíl12,38 %0,43 %  
Špatné zkušenosti12,38 %0,43 %  
Rozdílnost věku12,38 %0,43 %  
nemáme žádný vztah, neznáme se12,38 %0,43 %  
Bratrova manipulativní manželka12,38 %0,43 %  

Graf

9. Je podle Vás lepší mít sourozence nebo být jedináček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mít sourozence.13457,51 %57,51 %  
Obojí má něco.7833,48 %33,48 %  
Nevím135,58 %5,58 %  
Být jedináček.83,43 %3,43 %  

Graf

10. Chcete mít více dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13457,51 %57,51 %  
Možná5724,46 %24,46 %  
Ne4218,03 %18,03 %  

Graf

11. Hraje podle Vás strýc či teta důležitou roli v životě dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12553,65 %53,65 %  
Nevím6427,47 %27,47 %  
Ne4418,88 %18,88 %  

Graf

12. Chcete, aby Vaši sourozenci byli součástí života Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16470,39 %70,39 %  
Nevím3816,31 %16,31 %  
Nemám sourozence.166,87 %6,87 %  
Ne156,44 %6,44 %  

Graf

13. Vlastní názor/poznámka...

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

+ Ot č. 11 - máte "nevím", nejraději bych napsal "jak kdy".

Ad 12,13 To hodně záleží na okolnostech. Chci, aby se znali, ale aby můj sourozenec neovlivňival moje děti ke špatnému a neškodil jim.

Asi nechci mít žádný děti

děti nemám a nevím, jestli budu mít. Tato možnost mi v dotazníku chybí

Mám o deset let staršího bratra. Vyrůstali jsme bez otce a tudíž mi byl bratr i napůl otcem. Nikdy bych si nemohl přát lepšího sourozence a i když je naše rodinná situace dost specifická, tak podle mě mít sourozence je k nezaplacení. Samozřejmě záleží ve značné míře na výchově rodičů.

Miluju tě Léňo

otázka 11 - záleží na tom, jestli mají vlastní rodinu a jak často se potkávají

Sourozenec může být doslov dar, ale i obrovská zátěž - závisí na osobnosti, životním stylu, duševním a fyzickém zdraví apod.

Vyrostli jste se sourozenci - s jednou sestrou ano (mladší, od jejího narození, společná matka), s druhou ne - společný otec, žila s ním jinde, vídali jsme se zhruba jednou za měsíc, takže jsem zaškrtl, že "ano".

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Věk:

 • odpověď 25 - 34:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyšší odborná škola na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď Základní vzdělání:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 17 na otázku 1. Věk:

4. Máte sourozence? (vlastní, nevlastní, adoptované...)

 • odpověď Ne:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám sourozence. na otázku 12. Chcete, aby Vaši sourozenci byli součástí života Vašeho dítěte?

12. Chcete, aby Vaši sourozenci byli součástí života Vašeho dítěte?

 • odpověď Nemám sourozence.:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Máte sourozence? (vlastní, nevlastní, adoptované...)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Máte sourozence? (vlastní, nevlastní, adoptované...)

5. Vyrostli jste se sourozenci?

6. Jak často se vídáte se svými sourozenci?

7. Jaký je Váš vztah s Vašimi sourozenci?

8. Důvod pro stav Vašeho vztahu:

9. Je podle Vás lepší mít sourozence nebo být jedináček?

10. Chcete mít více dětí?

11. Hraje podle Vás strýc či teta důležitou roli v životě dítěte?

12. Chcete, aby Vaši sourozenci byli součástí života Vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Máte sourozence? (vlastní, nevlastní, adoptované...)

5. Vyrostli jste se sourozenci?

6. Jak často se vídáte se svými sourozenci?

7. Jaký je Váš vztah s Vašimi sourozenci?

8. Důvod pro stav Vašeho vztahu:

9. Je podle Vás lepší mít sourozence nebo být jedináček?

10. Chcete mít více dětí?

11. Hraje podle Vás strýc či teta důležitou roli v životě dítěte?

12. Chcete, aby Vaši sourozenci byli součástí života Vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

T, L.Sourozenecké vztahy (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://74849.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.