Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro asistenty pedagoga

Dotazník pro asistenty pedagoga

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Šimůnek
Šetření:06. 01. 2022 - 06. 02. 2022
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, jehož výsledky budou sloužit výhradně jako materiál k zpracování praktické části mé závěrečné práce "funkce a práce asistenta pedagoga na základní škole"

Předem vám srdečně děkuji za vyplnění.

Lenka Vohnoutová

Odpovědi respondentů

1. Jaká je vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 40 let3347,14 %47,14 %  
40 - 50 let1825,71 %25,71 %  
20 - 30 let1724,29 %24,29 %  
50 a více let22,86 %2,86 %  

Graf

2. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6694,29 %94,29 %  
Muž45,71 %5,71 %  

Graf

3. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký kraj1927,14 %27,14 %  
Hlavní město Praha1014,29 %14,29 %  
Jihomoravský kraj710 %10 %  
Středočeský kraj68,57 %8,57 %  
Pardubický kraj57,14 %7,14 %  
Královéhradecký kraj45,71 %5,71 %  
Kraj Vysočina45,71 %5,71 %  
Zlínský kraj34,29 %4,29 %  
Liberecký kraj22,86 %2,86 %  
Moravskoslezský kraj22,86 %2,86 %  
Plzeňský kraj22,86 %2,86 %  
Jihočeský kraj22,86 %2,86 %  
Ústecký kraj22,86 %2,86 %  
Karlovarský kraj22,86 %2,86 %  

Graf

4. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou4868,57 %68,57 %  
Vysokoškolské vzdělání1825,71 %25,71 %  
Střední vzdělání bez maturity45,71 %5,71 %  

Graf

5. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky2738,57 %38,57 %  
méně než 1 rok2535,71 %35,71 %  
více než 3 roky1825,71 %25,71 %  

Graf

6. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky2637,14 %37,14 %  
méně než 1 rok2231,43 %31,43 %  
více než 3 roky2231,43 %31,43 %  

Graf

7. Typ školy ve které pracujete jako asistent pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městská základní škola4970 %70 %  
Vesnická základní škola2130 %30 %  

Graf

8. S jakým typem dítěte pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Specifické poruchy2941,43 %41,43 %  
Tělesné postižení1825,71 %25,71 %  
Mentální postižení1521,43 %21,43 %  
Znevýhodněné prostředí811,43 %11,43 %  

Graf

9. Co je na Vaší práci nejtežší

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vydržet zvukové projevy a zvracení žáků116,67 %1,43 %  
Romská mentalita, nevychovanost, lhaní... Je potřeba obrovské trpělivosti..116,67 %1,43 %  
Bezmoc116,67 %1,43 %  
Nic116,67 %1,43 %  
Být stále ve střehu116,67 %1,43 %  
Občas autorita u dětí, kolegové občas berou asistenty spíš jako sekretářky.116,67 %1,43 %  

Graf

10. Jaké důvody Vás vedli k práci asistenta pedagoga?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s dětmi220 %2,86 %  
Tento obor mám sice vystudovaný, ale moc jsem v něm dělat nechtěla.. ale tohle byl osud. ,:-)110 %1,43 %  
Pomoc potřebným110 %1,43 %  
Praxe110 %1,43 %  
Životní poslání110 %1,43 %  
Nabídka práce110 %1,43 %  
Rodinné důvody110 %1,43 %  
Jeblo mi110 %1,43 %  
Mám moc ráda děti, ráda jim pomáhám a směřují dobrým směrem. 110 %1,43 %  

Graf

11. Jak jste spokojen/a s finančním ohodnocení Vaší práce? (1 - zcela nespokojen/a, 10 - zcela spokojen/a)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
82028,57 %28,57 %  
71521,43 %21,43 %  
9912,86 %12,86 %  
668,57 %8,57 %  
368,57 %8,57 %  
545,71 %5,71 %  
445,71 %5,71 %  
1034,29 %4,29 %  
222,86 %2,86 %  
111,43 %1,43 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.81
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.3
Směrodatná odchylka:1.82
Medián:7
Modus:8

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?

  • odpověď méně než 1 rok:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 1 rok na otázku 6. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

6. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

  • odpověď více než 3 roky:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 3 roky na otázku 5. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?

8. S jakým typem dítěte pracujete?

  • odpověď Mentální postižení:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 3. Z jakého kraje pocházíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je vaše věková kategorie?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?

6. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

7. Typ školy ve které pracujete jako asistent pedagoga?

8. S jakým typem dítěte pracujete?

11. Jak jste spokojen/a s finančním ohodnocení Vaší práce? (1 - zcela nespokojen/a, 10 - zcela spokojen/a)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je vaše věková kategorie?

2. Jaké je vaše pohlaví?

3. Z jakého kraje pocházíte?

4. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho pracujete jako asistent pedagoga?

6. Jaká je délka vaší pedagogické praxe?

7. Typ školy ve které pracujete jako asistent pedagoga?

8. S jakým typem dítěte pracujete?

11. Jak jste spokojen/a s finančním ohodnocení Vaší práce? (1 - zcela nespokojen/a, 10 - zcela spokojen/a)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šimůnek, J.Dotazník pro asistenty pedagoga (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://75447.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.