Spotřebitelské preference v rámci obchodního konceptu fair trade

Konec vyplňování 29. 07. 2022 20:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 22   Průměrná doba vyplňování: 00.06:52

Dobrý den, 

jsem studentkou magisterského studia na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění následujícího dotazníku, který je zaměřen na spotřebitelské preference fairtradových produktů v České republice a bude sloužit jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce. 

Dotazník je určen pro osoby narozené v letech 1961 až 2000 a je zcela anonymní. Vyplnění Vám zabere pár minut. 

Děkuji Vám za spolupráci, 

Lucie Palasová