Alternativní potravinové sítě na Nymbursku

Konec vyplňování 30. 11. 2022 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 31   Průměrná doba vyplňování: 00.10:41

Dobrý den,

věnujte, prosím, pár minut k vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky budou použity pro mou diplomovou práci zabývající se zhodnocením alternativních potravinových sítí na Nymbursku. Dotazník je anonymní a výsledky poslouží pro praktickou část diplomové práce.

Děkuji Vám za vyplnění, velice si cením Vaší ochoty a času, který jste dotazníku věnovali.

Markéta Frýdlová, studentka ČZU v Praze