Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportovní aktivity

Sportovní aktivity

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Inika Šedivá
Šetření:03. 10. 2022 - 14. 10. 2022
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rády bychom Vás poprosily o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se sportu. Výsledky budou sloužit k vypracování semestrálního projektu.

Odpovědi respondentů

1. Sportujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně7042,68 %42,68 %  
Pravidelně6137,2 %37,2 %  
Vůbec3320,12 %20,12 %  

Graf

2. Jaké sporty preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letní sporty11067,07 %67,07 %  
Zimní sporty5432,93 %32,93 %  

Graf

3. Jak často sportujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x - 2x týdně4326,22 %26,22 %  
Více než 3x týdně3621,95 %21,95 %  
Příležitostně3219,51 %19,51 %  
Nesportuji vůbec2716,46 %16,46 %  
Alespoň 3x týdně2615,85 %15,85 %  

Graf

4. Preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuální sporty10060,98 %60,98 %  
Týmové sporty6439,02 %39,02 %  

Graf

5. Sport pro Vás znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Relax6338,41 %38,41 %  
Oblíbenou zábavu5131,1 %31,1 %  
Nutnou činnost4225,61 %25,61 %  
nesnáším ho10,61 %0,61 %  
součást zdravého životního stylu10,61 %0,61 %  
vše uvedené a k tomu i peněžní příjem10,61 %0,61 %  
Otravu 10,61 %0,61 %  
vášeň10,61 %0,61 %  
Přežitek10,61 %0,61 %  
Stres10,61 %0,61 %  
zlepšování se10,61 %0,61 %  

Graf

6. Kolik korun měsíčně utratíte za své sportovní aktivity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 500 Kč5432,93 %32,93 %  
0 Kč4829,27 %29,27 %  
Nad 1000 Kč3219,51 %19,51 %  
500 až 1000 Kč2817,07 %17,07 %  
Do 1000 Kč21,22 %1,22 %  

Graf

7. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9054,88 %54,88 %  
Muž7445,12 %45,12 %  

Graf

8. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let6942,07 %42,07 %  
31 a více let4628,05 %28,05 %  
26 - 30 let4024,39 %24,39 %  
Méně než 15 let95,49 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Sportujete:

2. Jaké sporty preferujete:

3. Jak často sportujete:

4. Preferujete:

5. Sport pro Vás znamená:

6. Kolik korun měsíčně utratíte za své sportovní aktivity:

7. Jste:

8. Váš věk je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Sportujete:

2. Jaké sporty preferujete:

3. Jak často sportujete:

4. Preferujete:

5. Sport pro Vás znamená:

6. Kolik korun měsíčně utratíte za své sportovní aktivity:

7. Jste:

8. Váš věk je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šedivá, I.Sportovní aktivity (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://76852.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.