Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > třídění odpadu

třídění odpadu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Gajdosova
Šetření:14. 03. 2023 - 19. 03. 2023
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci úkolu do školy jsem se rozhodla vytvořit dotazník na téma třídění odpadů.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-402440,68 %40,68 %  
41-601728,81 %28,81 %  
do 20 let1525,42 %25,42 %  
61 a více35,08 %5,08 %  

Graf

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5796,61 %96,61 %  
ne23,39 %3,39 %  

Graf

3. Pokud třídíte odpady, jaké druhy třídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
papír5596,49 %93,22 %  
plasty5494,74 %91,53 %  
sklo5189,47 %86,44 %  
elektroodpad3866,67 %64,41 %  
bio3154,39 %52,54 %  
textil2849,12 %47,46 %  
nápojové kartony2645,61 %44,07 %  
kovy2645,61 %44,07 %  
do hnědé popelnice11,75 %1,69 %  
olej11,75 %1,69 %  

Graf

4. Třídí lidé ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5288,14 %88,14 %  
nevím711,86 %11,86 %  

Graf

5. Jak byste vedli ostatní lidi ke třídění odpadu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

"To byl papír," až poté, co osoba odpad vyhodí.

Apelem na druhotnou výrobu

Běžným vysvětlením toho, jak dlouho se odpad jinak rozkládá, co dýcháme ze spaloven apod. Motivací také mohou být čistá místa kontejnerů na tříděný odpad, v dostatečném množství, dostupná a pravidelně vyvážená. Jako maximálně demotivující jsem ze zkušeností ve svém okolí zaznamenala omezení běžného vývozu smíšeného odpadu, městskou vyhlášku o třídění s uvedenými sankcemi + špinavá a přeplněná sběrná místa tříděného odpadu. I zarytí třídiči pak začnou nadávat a "stávkovat".

Doporučila bych přednášku ekologických aktivistů.

Dostupností kontajnerů a mediální “in” kampaní.

dostupností sběrných míst, že jsou téměř všechny kontejnery na jednom místě, tedy dá se při jednou vynášení vynést veškerý vytříděný odpoad

edukace od ranného věku

Finančně, čím více a lépe třídí, tím by platil méně za směsný odpad

Finanční motivace

Finanční motivace

Finanční motivace, dostatek nádob na tříděný odpad v blízkosti bydliště a jejich častý svoz (když jsou přeplněné, není kam odpadl vyhodit).

Finančním motivováním

Každý, kdo není čuně třídí! Jo a v brzku bude konec třídění v Čechách - zajímejte se o problematiku zálohování pet lahví!!! To není o ekologii. Zkráceně: Mattonka potřebuje materiál na lahve a chlubit se, že dělá petky z recyklátu - tak si chtějí zajistit materiál. Levně, aby ho nevykupovali. JENŽE! právě pet lahve jsou to nejcennější! Kelímky od jogurtů nebo pytlíky, to už se třídícím firmám nevyplatí svážet, skončí. Ale spíš si to nechají zaplatit - to znamená, že třídění bude pokračovat, ale zatím co dnes obce získávají peníze od svozových firem, bude se doplácet, takže si poplatek, milé děti, vynásobte dvěma!

kdyby lidé viděli, že třídění má smysl

Kontejnery na komunální odpad placené, kontejnery na tříděný odpad zadarmo

Kos na odpadky rovnou rozdeleny na trideny odpad pro kazdeho ZDARMA, taktez bio popelnice, kterou nyni clovek ziska pouze k RD (ale na chatu uz nikoliv)

Motivací

Nějakou formou odměn

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

Nevím

Nevím, možná to nejde. Lhostejný člověk, který nechce třídit a nezajímá se o přírodu, tak třídit nebude. Je to každého svobodná vůle.

Nevím...kdo chce, třídí, kdo ne, netřídí. Možná v některých místech by pomohlo více kontejnerů na tříděný odpad - v rekreační zóně v našem městě jsou dostupné pouze běžné koše na komunální odpad a na návrh umístit zde popelnici na plast/plechovky se město vymlouvá, že to nejde.

nijak

nijak

Nijak, každého věc

osvěta ve škole, sleva za poplatek komunálního odpadu

Osvětou

Osvětou a vysvětlováním duvodu třídění

peněžitou motivaci

pokutami za netřídění

pokutami za netřídění, vyššími poplatky za směsný odpad

Především nabídnout možnosti a jasné informace, co kam patří. Nenechávat nádoby na tříděný odpad přeplněné.

příkladem

Připomínala bych jim to

rákoskou

Reklamy, co se může stát když třídit nebudou, kontejnery pro třídění na co nejvíce místech

Skoro nic tě to nestojí a hodně tím pomůžeš:)

učit o tom naše děti

Udělala bych jim osvětu a dala jim pár tipů, jak snadno začít a vytrvat ve třídění odpadů.

Ukázala bych jim fotky/videa míst, které jsou odpadem zamořené a jaký to má dopad na zvířata a ekosystém.

Ukázkou - pobidnutim

ukazoval bych jim výhody třídění

Víc funkčních kontejnerů v blízkosti bydliště

Více stanovišť na tříděný odpad v obcích a osvěta propagace pozitiv třídění.

Vratne obaly

výchovou v rodině a ve škole, v zaměstnání

Vysvětlit jim, co to dělá s naší planetou.

Vysvětlováním

Záloha za PET láhve a jiné

Zálohy na plast, více popelnic na tříditelný odpad, poučit lidi o třídění odpadu, vykupování některého odpadu (př. starých telefonů), zjednodušení zbavování se odpadu (hlavně velkých elektrospotřebičů).

Zjednodušení značek ukazujících, zda je vhodné pro třídění. Myslím si, že pro normálního člověka je těch různých symbolů a pravidel moc. Já se o třídění zajímám a vyhledávám si informace a stejně nevím, zda to a to je vhodné či ně. Na výrobcích by mělo být jasně informováno, je vhodné do modrého, žlutého či zeleného kontejneru nebo pouze do směsného.

Zrušení poplatků za svoz odpadu.

Žádný osvědčený druh osvěty mě nenapadá.

Že za každý gram 100KČ

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Třídíte odpad?

3. Pokud třídíte odpady, jaké druhy třídíte?

4. Třídí lidé ve Vašem okolí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Třídíte odpad?

3. Pokud třídíte odpady, jaké druhy třídíte?

4. Třídí lidé ve Vašem okolí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gajdosova, E.třídění odpadu (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78111.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.