Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí na ženách

Domácí násilí na ženách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Šoltys
Šetření:21. 05. 2023 - 27. 05. 2023
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Domácí násilí a jeho vnímání ve společnosti. Šrámy na těle, a hlavně na duši. Traumatizované děti. Bludný kruh. Zdá se být pořád zlehčované. Po setkání s jednou z obětí jsem si toto téma zvolil pro svou seminární práci. Obor Etika v médiích na CMTF v Olomouci. Cílem průzkumu je zmapovat povědomí veřejnosti o dané problematice.

Odpovědi respondentů

1. 1. Jaké možnosti řešení své situace má oběť domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. odejít 2. někomu to říc 3. nejradikálnější řešení - násilníka zabít

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, ANONYMNÍ SKUPINY, POLICIE

Jediné efektivní je ukončení vztahu a odchod. Samozřejmě se lze obrátit na PČR, která dočasně zabrání násilníkovi ve vstupu do společné domácnosti, ale to není řešení situace.

Linka bezpečí nebo podobné tísňové linky, které poradí co a jak, dále Policie ČR, dále existují domy pro matky s dětmi v nouzi

linky bezpečí, policie, přátele, rodina

Nahlasit Odejit

Nahlásit příslušným orgánům

Nahlásit to na policii

Nahlásit to policii

Několik Nahlásit na policii, na OSPOD, svěřit se kamarádce, příbuzným,..

nevím

Odejít, nahlásit, požádat o pomoc.

Odchod, (útěk) - s podporou někoho blízkého, azylový dům, asistenci policie - to nevím, jak moc to funguje, zda policie některé věci stále nebagatelizuje...

Opustit nebezpečný prostor, oznámit PČR, vyhledat lékařské ošetření a zajistit dokumetaci případných poranění, zajistit důkazy o týrání, které nepůsobí viditelný fyzická zranění, především ale potřebuje psychickou podporu a porozumět tomu, že násilí nemusí trpět a násilníkovi donekonečna odpouštět, brát vinu na sebe a dovolit týrání dalších osob v domácnosti. To se obávám nechápe řada obětí jako "možnost řešení."

Policie

Policie (trestní oznámení, institut vykázání), azylové domy, intervenční centra

Řešit daný problém se svoji rodinnou nebo blízkými. Svěřit se kamarádům, kteří potom můžou zakročit. Případně se obrátit na policii ČR. Určitě by to neměla daná osoba přehlížet a doufat v lepší zítřky, že se daný člověk změní, neboť u těchto lidí změna nenastává spíš se to může ještě zhoršit a zpravidelnit.

Zkusit tomu zamezit sama, odejít, rozejít se, řešit to - požádat o pomoc rodinu, přátele, linky bezpečí, státní sociální organizace, policii - institut dočasného vyhoštění agresora z domu... Charitní azylové domy pro matky s dětmi...

2. 2. Jaké znáte organizace, které se věnuji obětem domácímu násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bílý kruh bezpečí

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

bílý kruh bezpečí, linka důvěra

Bílý kruh bezpečí, Rosa, Intervenční centra, Nomia

Bílý kruh, Linka bezpečí

Clovek v tisni

Člověk v tísni

Charita

Neznám

neznam žádné

Policie

Policie, sociální odbor

z hlavy nevím

Žádné

žádné

Žádné. Nepovažuji to za nutné, když se mě to netýká. Až bude, najdu si je na googlu.

3. 3. Znáte nějakou mobilní aplikaci pro pomoc obětem domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bright Sky

četla jsem o nějaké, název nevím

Ne

NE

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne, ale asi určitě nějaké budou. Možná malá propagace a povědomost. Vím jen o aplikaci Nepanikař, ale ta je asi pro psychické problémy, což se třeba nevylučuje. V praxi ji ale neznám.

Ne.

neznám

neznam

Vím, že jsou, ale konkrétně neznám.

4. 4. Znáte nějaké organizace, popř. jejich programy pro zvládání vzteku a násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

existuje něco pro muže, zaznamenala jsem v médiích.

Ne

NE

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

Ne.

Ne.

Nejspíš ne. Psychiatrické kliniky?

neznam

Nomia

Psychiatrické ambulance, možná detenční ústavy se specializovanými terapeutickými programy,...nevím

5. 5. Jak hodnotíte současné soudní tresty agresorům domácího násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečné1368,42 %65 %  
nevím421,05 %20 %  
dostatečné210,53 %10 %  

Graf

6. 6. Měla by Česká republika přijmout Istanbulskou úmluvu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1157,89 %55 %  
ano736,84 %35 %  
ne15,26 %5 %  

Graf

7. Jste žena nebo muž?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1473,68 %70 %  
muž526,32 %25 %  

Graf

8. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-501052,63 %50 %  
15-25631,58 %30 %  
51-65315,79 %15 %  

Graf

9. Žijete v manželství /partnerství nebo jste sám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželství/partnerství1470 %70 %  
sám630 %30 %  

Graf

10. Kde bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice947,37 %45 %  
město do 100 tisíc obyvatel736,84 %35 %  
město nad 100 tisíc obyvatel210,53 %10 %  
Praha15,26 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šoltys, M.Domácí násilí na ženách (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://78592.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.