Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cestování do zahraničí

Cestování do zahraničí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Brat
Šetření:21. 10. 2023 - 10. 12. 2023
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

děkuji, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku o cestování. Vaše odpovědi budou použity jen v mé seminární práci. Dotazník je anonymní a nezabere Vám déle než 2 minuty.

Děkuji za vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Cestovali jste někdy do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12795,49 %95,49 %  
Ne64,51 %4,51 %  

Graf

2. Jak často cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4 za rok8264,57 %61,65 %  
méně než 1x za rok3225,2 %24,06 %  
5-8x za rok86,3 %6,02 %  
více než 8x za rok53,94 %3,76 %  

Graf

3. Jaký typ dopravního prostředku preferujete, když cestujete do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letadlo6551,18 %48,87 %  
Auto3729,13 %27,82 %  
Vlak118,66 %8,27 %  
Autobus107,87 %7,52 %  
Podle vzdálenosti a charakteru cesty10,79 %0,75 %  
Když je to sousední nebo relativně blízká země, pak auto, pokud je to dál, pak letadlo.10,79 %0,75 %  
Auto a letadlo10,79 %0,75 %  
karavan10,79 %0,75 %  

Graf

4. Jaký důvod k cestování do zahraničí je pro Vás nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená10582,68 %78,95 %  
Rodinné návštěvy75,51 %5,26 %  
Pracovní účely43,15 %3,01 %  
Kulturní akce32,36 %2,26 %  
Dovolená a za rodinou 10,79 %0,75 %  
Památky 10,79 %0,75 %  
Poznavani10,79 %0,75 %  
Poznávání jiných kultur, jejich historie a památek10,79 %0,75 %  
nakup10,79 %0,75 %  
Sportovní akce10,79 %0,75 %  
zajímavosti10,79 %0,75 %  
Studijní pobyty10,79 %0,75 %  

Graf

5. Berete při volbě dopravního prostředku při cestování v úvahu jeho ekologický dopad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11792,13 %87,97 %  
Ano107,87 %7,52 %  

Graf

6. Preferujete dovolenou v zahraničí před dovolenou v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8365,35 %62,41 %  
Ne4434,65 %33,08 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 a více let4737,01 %35,34 %  
30-34 let3628,35 %27,07 %  
25-29 let2519,69 %18,8 %  
20-24 let1511,81 %11,28 %  
15-19 let43,15 %3,01 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8566,93 %63,91 %  
Muž4233,07 %31,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Preferujete dovolenou v zahraničí před dovolenou v ČR?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-24 let na otázku 7. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Cestovali jste někdy do zahraničí?

2. Jak často cestujete do zahraničí?

3. Jaký typ dopravního prostředku preferujete, když cestujete do zahraničí?

4. Jaký důvod k cestování do zahraničí je pro Vás nejdůležitější:

5. Berete při volbě dopravního prostředku při cestování v úvahu jeho ekologický dopad?

6. Preferujete dovolenou v zahraničí před dovolenou v ČR?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Cestovali jste někdy do zahraničí?

2. Jak často cestujete do zahraničí?

3. Jaký typ dopravního prostředku preferujete, když cestujete do zahraničí?

4. Jaký důvod k cestování do zahraničí je pro Vás nejdůležitější:

5. Berete při volbě dopravního prostředku při cestování v úvahu jeho ekologický dopad?

6. Preferujete dovolenou v zahraničí před dovolenou v ČR?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brat, J.Cestování do zahraničí (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79103.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.