Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociální sítě

Sociální sítě

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Bartoníčková
Šetření:26. 10. 2023 - 30. 11. 2023
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

tento dotazník se zaměřuje na téma sociální sítě. Velmi bych proto ocenila, kdybyste věnovali 3 minuty svého času na jeho vyplnění. Výsledky dotazníku budou použity v mé odborné práci zabývající se tímto tématem.

Odpovědi respondentů

1. Jak často používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Denněotázka č. 2, Několikrát týdněotázka č. 2, Několikrát měsíčněotázka č. 2, Zřídkaotázka č. 2, Nikdyotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně10182,11 %82,11 %  
Nikdy129,76 %9,76 %  
Zřídka54,07 %4,07 %  
Několikrát týdně54,07 %4,07 %  

Graf

2. Které sociální sítě používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook8576,58 %69,11 %  
YouTube7769,37 %62,6 %  
Instagram6558,56 %52,85 %  
Tiktok2421,62 %19,51 %  
X (Twitter)2219,82 %17,89 %  
LinkedIn65,41 %4,88 %  
whatsapp21,8 %1,63 %  
Telegram10,9 %0,81 %  
Spotify 10,9 %0,81 %  
whatsap10,9 %0,81 %  
Messenger 10,9 %0,81 %  
reddit, tumblr10,9 %0,81 %  

Graf

3. Proč používáte sociální sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zábava a zájmy9484,68 %76,42 %  
Komunikace s přáteli a rodinou8576,58 %69,11 %  
Zpravodajství a informace6154,95 %49,59 %  
Učení a vzdělávání3430,63 %27,64 %  
Podnikání109,01 %8,13 %  
Nákupy a reklama87,21 %6,5 %  
Prokrastinace10,9 %0,81 %  
abych propagoval sovu knížku10,9 %0,81 %  
Je to moje prace10,9 %0,81 %  
profesní důvody a seberozvoj10,9 %0,81 %  

Graf

4. Máte nastavena oznámení na sociální sítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5751,35 %46,34 %  
ne5448,65 %43,9 %  

Graf

5. Jak se cítíte ohledně ochrany soukromí na sociálních sítí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečně3430,63 %27,64 %  
Nejsem si jistý/á2825,23 %22,76 %  
Obávám se o své soukromí2724,32 %21,95 %  
Neřeším1614,41 %13,01 %  
Nejsme si jistý/á65,41 %4,88 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8468,29 %68,29 %  
Muž3528,46 %28,46 %  
Jiné43,25 %3,25 %  

Graf

7. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3087,08 %6,5 %  
2176,19 %5,69 %  
2976,19 %5,69 %  
2254,42 %4,07 %  
3154,42 %4,07 %  
3254,42 %4,07 %  
2643,54 %3,25 %  
3343,54 %3,25 %  
4643,54 %3,25 %  
1843,54 %3,25 %  
ostatní odpovědi 20
47
25
53
38
27
35
50
23
65
55
40
34
62
24
19
39
42
41
64
52
36
56
88
43
75
45
00
69
17
28
48
71
6053,1 %48,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.9
Minimum:18
Maximum:65
Variační rozpětí:47
Rozptyl:133.56
Směrodatná odchylka:11.56
Medián:31
Modus:30

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5848,33 %47,15 %  
Vysokoškolské5344,17 %43,09 %  
Základní54,17 %4,07 %  
Vyučen43,33 %3,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Které sociální sítě používáte nejčastěji?

  • odpověď Instagram:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tiktok na otázku 2. Které sociální sítě používáte nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často používáte sociální sítě?

2. Které sociální sítě používáte nejčastěji?

3. Proč používáte sociální sítě?

4. Máte nastavena oznámení na sociální sítě?

5. Jak se cítíte ohledně ochrany soukromí na sociálních sítí?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často používáte sociální sítě?

2. Které sociální sítě používáte nejčastěji?

3. Proč používáte sociální sítě?

4. Máte nastavena oznámení na sociální sítě?

5. Jak se cítíte ohledně ochrany soukromí na sociálních sítí?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaký je Váš věk?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bartoníčková, N.Sociální sítě (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79190.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.