Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zdravý životní styl

Zdravý životní styl

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Beran
Šetření:15. 11. 2023 - 11. 12. 2023
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):11 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku o zdravém životním stylu. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás velmi cenné a pomohou nám lépe porozumět Vašim postojům a návykům týkajícím se zdraví a životního stylu.

Cílem tohoto průzkumu je získat ucelený pohled na Vaše názory ohledně fyzického a duševního zdraví, stravovacích návyků, pravidelnosti pohybu a dalších aspektů, které ovlivňují Váš životní styl.

Odpovědi na otázky budou zpracovány anonymně a budou sloužit k obhajobě semestrální práce. Prosíme o upřímné a co nejpodrobnější odpovědi.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáš se o zdravý životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10272,86 %72,86 %  
Ne3827,14 %27,14 %  

Graf

2. Jak hodnotíte svou stravu s ohledem na váš denní příjem kalorií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná4544,12 %32,14 %  
Spíše zdravá3837,25 %27,14 %  
Velmi zdravá87,84 %5,71 %  
Méně zdravá76,86 %5 %  
Velmi méně zdravá43,92 %2,86 %  

Graf

3. Jaký je váš stravovací režim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasický (včetně masa)9492,16 %67,14 %  
Vegetarián43,92 %2,86 %  
Vegan43,92 %2,86 %  

Graf

4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x týdně3635,29 %25,71 %  
3-4x týdně3534,31 %25 %  
Méně než 1x týdně1918,63 %13,57 %  
5 a vícekrát týdně1211,76 %8,57 %  

Graf

5. Jak často užíváte návykové látky? (např. alkohol, tabákové výrobky)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užívám občas.5452,94 %38,57 %  
Neužívám.3534,31 %25 %  
Užívám pravidelně.1312,75 %9,29 %  

Graf

6. Co děláte pro udržení své imunity a snížení rizika onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodržuji hygienická pravidla.8179,41 %57,86 %  
Cvičím, stravuji se vyváženě.7169,61 %50,71 %  
Chodím na očkování.4948,04 %35 %  
Omezují stres, relaxuji.4342,16 %30,71 %  
Nepodnikám žádná specifická opatření.65,88 %4,29 %  
Nepřikládám velkou váhu prevenci onemocnění.43,92 %2,86 %  

Graf

7. Užíváte doplňky stravy podporující imunitní systém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6462,75 %45,71 %  
Ne3837,25 %27,14 %  

Graf

8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spánek9290,2 %65,71 %  
Fyzická aktivita7674,51 %54,29 %  
Vyvážená strava7573,53 %53,57 %  
Pitný režim7573,53 %53,57 %  
Sociální kontakt4241,18 %30 %  
Studená sprcha1413,73 %10 %  
Selfcare10,98 %0,71 %  
sex,ketamin10,98 %0,71 %  
Dobré vztahy v rodině 10,98 %0,71 %  
spravne dychani10,98 %0,71 %  
genetika10,98 %0,71 %  

Graf

9. Jak hodnotíte svůj spánek? (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33938,24 %27,86 %  
23534,31 %25 %  
42120,59 %15 %  
165,88 %4,29 %  
510,98 %0,71 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.78
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

10. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6159,8 %43,57 %  
Muž4140,2 %29,29 %  

Graf

11. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-223433,33 %24,29 %  
19-202322,55 %16,43 %  
46+2019,61 %14,29 %  
31-3565,88 %4,29 %  
23-2454,9 %3,57 %  
27-3054,9 %3,57 %  
36-4054,9 %3,57 %  
41-4532,94 %2,14 %  
25-2610,98 %0,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co děláte pro udržení své imunity a snížení rizika onemocnění?

 • odpověď Cvičím, stravuji se vyváženě.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studená sprcha na otázku 8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a vícekrát týdně na otázku 4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4x týdně na otázku 4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?
 • odpověď Dodržuji hygienická pravidla.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a vícekrát týdně na otázku 4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-20 na otázku 11. Věk:

8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?

 • odpověď Fyzická aktivita:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 a vícekrát týdně na otázku 4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4x týdně na otázku 4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální kontakt na otázku 8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?
 • odpověď Pitný režim:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19-20 na otázku 11. Věk:
 • odpověď Spánek:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Studená sprcha na otázku 8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáš se o zdravý životní styl?

2. Jak hodnotíte svou stravu s ohledem na váš denní příjem kalorií?

3. Jaký je váš stravovací režim?

4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?

5. Jak často užíváte návykové látky? (např. alkohol, tabákové výrobky)

6. Co děláte pro udržení své imunity a snížení rizika onemocnění?

7. Užíváte doplňky stravy podporující imunitní systém?

8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?

9. Jak hodnotíte svůj spánek? (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

10. Pohlaví:

11. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáš se o zdravý životní styl?

2. Jak hodnotíte svou stravu s ohledem na váš denní příjem kalorií?

3. Jaký je váš stravovací režim?

4. Kolikrát týdně v průměru provádíte náročnější fyzickou aktivitu?

5. Jak často užíváte návykové látky? (např. alkohol, tabákové výrobky)

6. Co děláte pro udržení své imunity a snížení rizika onemocnění?

7. Užíváte doplňky stravy podporující imunitní systém?

8. Které zdravé návyky považujete za nejdůležitější pro udržení fyzického a duševního zdraví?

9. Jak hodnotíte svůj spánek? (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

10. Pohlaví:

11. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Beran, O.Zdravý životní styl (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://79319.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.