Zdravý životní styl

Konec vyplňování 19. 12. 2023 12:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 11   Průměrná doba vyplňování: 00.01:25

Vážený respondente,

děkujeme, že jste si našli čas na vyplnění tohoto dotazníku o zdravém životním stylu. Vaše názory a zkušenosti jsou pro nás velmi cenné a pomohou nám lépe porozumět Vašim postojům a návykům týkajícím se zdraví a životního stylu.

Cílem tohoto průzkumu je získat ucelený pohled na Vaše názory ohledně fyzického a duševního zdraví, stravovacích návyků, pravidelnosti pohybu a dalších aspektů, které ovlivňují Váš životní styl.

Odpovědi na otázky budou zpracovány anonymně a budou sloužit k obhajobě semestrální práce. Prosíme o upřímné a co nejpodrobnější odpovědi.

Děkujeme za Vaši spolupráci.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.