Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ageismus - věková diskriminace

Ageismus - věková diskriminace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Přadková
Šetření:11. 03. 2023 - 20. 03. 2023
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ageismus nebo také věková diskriminace, je proces stereotypizování a diskriminace jednotlivců či skupiny lidí na základě jejich věku nebo příslušnosti k určité generaci.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let2135 %35 %  
46 - 55 let1321,67 %21,67 %  
16 - 20 let1220 %20 %  
21 - 30 let610 %10 %  
56 - 65 let46,67 %6,67 %  
66 - 75 let35 %5 %  
10 - 15 let11,67 %1,67 %  

Graf

2. Setkali jste se již někdy s diskriminací kvůli Vašemu věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3151,67 %51,67 %  
Ne2643,33 %43,33 %  
Nevím35 %5 %  

Graf

3. Pokud ano, v jakém prostředí nejvíce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi lidmi staršími než já1651,61 %26,67 %  
v práci1341,94 %21,67 %  
škola929,03 %15 %  
sociální sítě722,58 %11,67 %  
zdravotnictví619,35 %10 %  
domov619,35 %10 %  
zájmové aktivity516,13 %8,33 %  
mezi lidmi mladšími než já516,13 %8,33 %  
vzdálená rodina412,9 %6,67 %  
mezi přáteli26,45 %3,33 %  
seznamka13,23 %1,67 %  
Od vlády této země 13,23 %1,67 %  

Graf

4. Stalo se naopak někdy, že jste Vy někoho diskriminovali na základě věku? (Ať už vědomě či nevědomě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5083,33 %83,33 %  
Ano1016,67 %16,67 %  

Graf

5. Pokud ano, co Vás k takovému chování vedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování konkrétního člověka770 %11,67 %  
především chování dotyčného, znalost vývojové psychologie a obvyklého typu reakcí dané věkové skupiny110 %1,67 %  
nedělám to110 %1,67 %  
Předsudky110 %1,67 %  

Graf

6. Co bychom podle Vás mohli dělat, aby se této formě diskriminace předcházelo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

.

...

automaticky nepředpokládat, že starší člověk je moudřejší než mladší

Dávat víc šancí mladší lidem.

Diskutovat o mezigeneračních nàzorech a problémech.

Jít příkladema poukazovat na problém.

Kvalitní vzdělání je prevence proti předsudkům z nevědomosti. Ač blb stejně zůstane blbem a diskriminuje dál.

lepší komunikace napříč věkovými kategoriemi

mládnout

Naslouchat lidem.

Naučit se být empatický

nedá se tomu předejít.....záleží na inteligenci daného jedince

Nedělat si rychlé závěry, ale vždy se pokusit člověka poznat.

Nechovat se jako kreténi.

Nemám vůbec tušení

Nemít předsudky

Nemít tolik předsudků

neprosazovat pozitivní diskriminaci, nevynucovat si na ostatních "právo" staršího

Netuším

nevím

Nevím

nevim

Nevím

Nevím

Nevnímat druhé na základě jejich věku, ani schopností, ani dovedností, ale vnímat je jako celistvé osoby, indiviálně každého zvlášť.

Nic

Nikdy jsem to nezažil. Pro mě to je uměle vymyšlený problém. Ano, při hledání práce je vyšší věk určitě překážka, to je špatné, ale na pracovišti to problém není.

Oddělovat diskriminaci jako takovou a posouzení předpokladů, dosažených zkušeností a zralosti (např. pracovníka) - ne každý může dělat všechno, což se posléze ukazuje a obtížně řeší. Např. nemá smysl mít krizového manažera, který sám nemá žádné zkušenosti s krizovou situací, nemá smysl mít kouče rychlokvašku s výcvikem, kterému chybí životní nadhled a určitá moudrost, protože řadu životních situací ještě neprožil a může je znát maximálně z doslechu atd. Přisouzení určité hodnoty zkušenostem a nadhledu získaného vyřešením řady potíží, ale zároveň připuštění faktu, že ne každý vyššího věku je moudrý a zkušený, stejně jako ne každý mladšího věku je neznalý a naivní, by možná mohlo předejít lecjakému generačnímu konfliktu. Dobrým stylem jednání bývá vzájemný respekt a individuální přístup. Aktivní obrana před zevšeobecňovaným mediálním obrazem "mládí" a "stáří", který podporuje předsudky a chybný přístup.

Odstranit současný režim, který dlouhodobě a soustavně dehonestuje staré lidi.

Okamžitě odvolat současnou vládu

Osvěta

Podle mě s tím nejde dělat nic, to prostě patří ke stáří. Starší mají tendenci si myslet, že co fungovalo před 20 lety musí fungovat i dnes. A podle toho soudí mladší, kteří dělají věci jinak.

Prosadit, aby rozhudující byly schopnosti jedince a né věk.

Přestat to vnímat jako diskriminaci. Pak zcela zanikne ;) ;)

Přesvědčit starší lidi, aby učili mladší svému řemeslu (zvlášť když daný obor obsahuje převážně staré lidi), přestat používat nesmyslné předsudky.

Rozšířit povědomí o této formě diskriminace, aby se jí lidé nedopouštěli nevědomě

Snažit se méně škatulkovat lidi.

teď už tě tento problém není vůbec tak častý jak to bývalo, nesetkala jsem se s tím, a věk v téhle době už nehraje moc velkou roli

Tolerovat

tvrdší výchova v rodině i ve škole

Upřímně nevím. Začít si uvědomovat, že naše slova mohou někomu velmi ublížit. Asi začít vnímat více lidí kolem nás, obecně svět.

Uvědomilt si, že starší lidi mají zkušenosti, které se nám mohou hodit a naopak připustit, že i mladí mohou vědět víc, než my.

větší informační kampaň o tomhle problému

Větší podpora všech věkových skupin

větší rovnocennost, dát šanci ukázat se i mladším/starším, méně i více zkušeným

Vice mluvit o diskriminaci

více mluvit o tom, co diskriminace je a naopak co není

Více se bavit s lidmi. ( Ani já to moc neumím, jsem introvert.)

více vzdělání a otevřenosti, pracovní teamy skládat z lidí naprosto různého věku

všichni by měli být stejně staří

Vy asi nic

Vyhnat současnou vládu

vychování?

zamyslete se a otevřít mysl

Zbavit lidi předsudků

Zlepšit toleranci rozdílů

Zlepšit toleranci rozdílů

Zvýhodnění zaměstnavatele

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkali jste se již někdy s diskriminací kvůli Vašemu věku?

  • odpověď Ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mezi lidmi staršími než já na otázku 3. Pokud ano, v jakém prostředí nejvíce?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi v práci na otázku 3. Pokud ano, v jakém prostředí nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Setkali jste se již někdy s diskriminací kvůli Vašemu věku?

3. Pokud ano, v jakém prostředí nejvíce?

4. Stalo se naopak někdy, že jste Vy někoho diskriminovali na základě věku? (Ať už vědomě či nevědomě)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Setkali jste se již někdy s diskriminací kvůli Vašemu věku?

3. Pokud ano, v jakém prostředí nejvíce?

4. Stalo se naopak někdy, že jste Vy někoho diskriminovali na základě věku? (Ať už vědomě či nevědomě)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Přadková, K.Ageismus - věková diskriminace (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://ageismus-vekova-dikriminace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.