Alternatívne tresty pre PAMU

Koniec vypĺňania 26. 10. 2021 12:09, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 18   Priemerná doba vyplnenia: 00.06:24

Vážený respondent, vážená respondentka,

Prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži na získanie poznatkov a informácií pre spracovanie mojej diplomovej práce s názvom: „Probačná a mediačná služba ako dohľad i pomoc odsúdeným“ Dotazník je anonymný 

Ďakujem

Bc. Andrea Novotná

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.