Alternatívne tresty

Koniec vypĺňania 25. 10. 2021 17:34, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 21   Priemerná doba vyplnenia: 00.08:47

Vážený respondent, vážená respondentka,

Prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži na získanie poznatkov a informácií pre spracovanie mojej diplomovej práce s názvom: „Probačná a mediačná služba ako dohľad i pomoc odsúdeným“ Dotazník je anonymný.

 

Ďakujem za Váš čas

Bc. Andrea Novotná

 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.