Alternativní medicína v ČR

Konec vyplňování 19. 02. 2019 13:15, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.02:10

Tento dotazník slouží jako podklad k praktické části bakalářské práce a je určen všem věkovým skupinám. Cílem je zjistit povědomí občanů o alternativní medicíně a léčitelství. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.