Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní medicína v ČR

Alternativní medicína v ČR

Užití cizích jazyků v českých reklamách
Jak na Vás působí anglický nebo německý slogan v české reklamě? Zúčastněte se průzkumu k diplomové práci.

(veřejné výsledky 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Eliášová
Šetření:23. 01. 2019 - 19. 02. 2019
Počet respondentů:206
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad k praktické části bakalářské práce a je určen všem věkovým skupinám. Cílem je zjistit povědomí občanů o alternativní medicíně a léčitelství. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15273,79 %73,79 %  
muž5426,21 %26,21 %  

Graf

2. Kolik máte let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-4514168,45 %68,45 %  
do 213717,96 %17,96 %  
46-65188,74 %8,74 %  
66 a více104,85 %4,85 %  

Graf

3. Jaké je vaše dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské / s maturitou / bez maturity / výuční list10249,51 %49,51 %  
vysokoškolské, vyšší odborné9144,17 %44,17 %  
základní136,31 %6,31 %  

Graf

4. Jaký je váš nynější status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující10651,46 %51,46 %  
student7636,89 %36,89 %  
důchodce157,28 %7,28 %  
nezaměstnaný94,37 %4,37 %  

Graf

5. Zajímáte se o své zdraví a životní styl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12962,62 %62,62 %  
občas6330,58 %30,58 %  
pouze v krajním případě (nemoc, problémy, …)104,85 %4,85 %  
ne41,94 %1,94 %  

Graf

6. Znáte pojmy jako alternativní medicína a léčitelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20499,03 %99,03 %  
ne20,97 %0,97 %  

Graf

7. Kde jste se o nich slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet15273,79 %73,79 %  
média (televize, rádio, časopis, noviny)14268,93 %68,93 %  
rodina, přátelé, známí13465,05 %65,05 %  
škola, práce6833,01 %33,01 %  
jiné3215,53 %15,53 %  

Graf

8. Řešili jste někdy tématiku zdraví ve spojitosti s alternativní medicínou a léčitelstvím se svým okolím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15876,7 %76,7 %  
ne4823,3 %23,3 %  

Graf

9. Máte nějaké zkušenosti s alternativní medicínou a léčitelstvím v souvislosti s léčbou nebo péče o zdraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14268,93 %68,93 %  
ne6431,07 %31,07 %  

Graf

10. Jakou metodu léčby jste zkusili? (v případě, že máte zkušenost, pokračujte dále; pokud nemáte zkušenost, pokračujte, prosím, na otázku č. 15)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčba pomocí bylin, rostlin, přírodních produktů (tinktury, kapky, oleje apod)12986,58 %62,62 %  
Homeopatie7248,32 %34,95 %  
Tradiční čínská medicína3120,81 %15,05 %  
jiné2617,45 %12,62 %  
Reflexologie1711,41 %8,25 %  
Ájurdéva96,04 %4,37 %  

Graf

11. Proč jste se rozhodli využít tyto cesty?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alternativní medicína a léčitelství je přírodnější varianta9161,49 %44,17 %  
klasická medicína nefungovala4731,76 %22,82 %  
ze zvědavosti4329,05 %20,87 %  
jiný2013,51 %9,71 %  

Graf

12. Pomohly Vám metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7752,38 %37,38 %  
mírné zlepšení5336,05 %25,73 %  
ne1610,88 %7,77 %  
zhoršení stavu10,68 %0,49 %  

Graf

13. Upřednostnili byste spíše klasickou nebo alternativní medicínu a léčitelství v budoucnu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace obojího10767,72 %51,94 %  
klasickou3119,62 %15,05 %  
alternativní2012,66 %9,71 %  

Graf

14. Doporučili byste alternativní medicínu a léčitelství vašim přátelům a známým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11576,16 %55,83 %  
ne3623,84 %17,48 %  

Graf

15. Má někdo z vašeho blízkého okolí zkušenost s alternativní medicínou a léčitelstvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14168,45 %68,45 %  
ne6531,55 %31,55 %  

Graf

16. Jakou metodu léčby zkusili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léčba pomocí bylin, rostlin, přírodních produktů (tinktury, kapky, oleje apod)11178,72 %53,88 %  
Homeopatie8157,45 %39,32 %  
Tradiční čínská medicína4934,75 %23,79 %  
jiné3726,24 %17,96 %  
Reflexologie2517,73 %12,14 %  
Ájurdéva2014,18 %9,71 %  

Graf

17. Proč se rozhodli využít tyto cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alternativní medicína a léčitelství je přírodnější varianta6948,94 %33,5 %  
klasická medicína nefungovala5639,72 %27,18 %  
nevím2819,86 %13,59 %  
ze zvědavosti2114,89 %10,19 %  
jiný139,22 %6,31 %  

Graf

18. Pomohly jim metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7351,77 %35,44 %  
mírné zlepšení3625,53 %17,48 %  
nevím1812,77 %8,74 %  
ne149,93 %6,8 %  

Graf

19. Doporučili Vám nebo někomu blízkému tuto možnost léčby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9970,21 %48,06 %  
nevím2719,15 %13,11 %  
ne1510,64 %7,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je váš nynější status?

 • odpověď důchodce:
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 66 a více na otázku 2. Kolik máte let?

14. Doporučili byste alternativní medicínu a léčitelství vašim přátelům a známým?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi alternativní na otázku 13. Upřednostnili byste spíše klasickou nebo alternativní medicínu a léčitelství v budoucnu?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Pomohly Vám metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi alternativní medicína a léčitelství je přírodnější varianta na otázku 11. Proč jste se rozhodli využít tyto cesty?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 10. Jakou metodu léčby jste zkusili? (v případě, že máte zkušenost, pokračujte dále; pokud nemáte zkušenost, pokračujte, prosím, na otázku č. 15)

16. Jakou metodu léčby zkusili?

 • odpověď Léčba pomocí bylin, rostlin, přírodních produktů (tinktury, kapky, oleje apod):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reflexologie na otázku 16. Jakou metodu léčby zkusili?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze zvědavosti na otázku 17. Proč se rozhodli využít tyto cesty?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ájurdéva na otázku 16. Jakou metodu léčby zkusili?

19. Doporučili Vám nebo někomu blízkému tuto možnost léčby?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ájurdéva na otázku 16. Jakou metodu léčby zkusili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik máte let?

3. Jaké je vaše dokončené vzdělání?

4. Jaký je váš nynější status?

5. Zajímáte se o své zdraví a životní styl?

6. Znáte pojmy jako alternativní medicína a léčitelství?

7. Kde jste se o nich slyšeli?

8. Řešili jste někdy tématiku zdraví ve spojitosti s alternativní medicínou a léčitelstvím se svým okolím?

9. Máte nějaké zkušenosti s alternativní medicínou a léčitelstvím v souvislosti s léčbou nebo péče o zdraví?

10. Jakou metodu léčby jste zkusili? (v případě, že máte zkušenost, pokračujte dále; pokud nemáte zkušenost, pokračujte, prosím, na otázku č. 15)

11. Proč jste se rozhodli využít tyto cesty?

12. Pomohly Vám metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

13. Upřednostnili byste spíše klasickou nebo alternativní medicínu a léčitelství v budoucnu?

14. Doporučili byste alternativní medicínu a léčitelství vašim přátelům a známým?

15. Má někdo z vašeho blízkého okolí zkušenost s alternativní medicínou a léčitelstvím?

16. Jakou metodu léčby zkusili?

17. Proč se rozhodli využít tyto cesty?

18. Pomohly jim metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

19. Doporučili Vám nebo někomu blízkému tuto možnost léčby?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž/žena?

2. Kolik máte let?

3. Jaké je vaše dokončené vzdělání?

4. Jaký je váš nynější status?

5. Zajímáte se o své zdraví a životní styl?

6. Znáte pojmy jako alternativní medicína a léčitelství?

7. Kde jste se o nich slyšeli?

8. Řešili jste někdy tématiku zdraví ve spojitosti s alternativní medicínou a léčitelstvím se svým okolím?

9. Máte nějaké zkušenosti s alternativní medicínou a léčitelstvím v souvislosti s léčbou nebo péče o zdraví?

10. Jakou metodu léčby jste zkusili? (v případě, že máte zkušenost, pokračujte dále; pokud nemáte zkušenost, pokračujte, prosím, na otázku č. 15)

11. Proč jste se rozhodli využít tyto cesty?

12. Pomohly Vám metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

13. Upřednostnili byste spíše klasickou nebo alternativní medicínu a léčitelství v budoucnu?

14. Doporučili byste alternativní medicínu a léčitelství vašim přátelům a známým?

15. Má někdo z vašeho blízkého okolí zkušenost s alternativní medicínou a léčitelstvím?

16. Jakou metodu léčby zkusili?

17. Proč se rozhodli využít tyto cesty?

18. Pomohly jim metody alternativní medicíny a léčitelství při léčbě?

19. Doporučili Vám nebo někomu blízkému tuto možnost léčby?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Eliášová, V.Alternativní medicína v ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://alternativni-medicina-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.