Analýza mezigeneračních odlišností v pracovním prostředí v rámci odměň

Konec vyplňování 05. 07. 2022 12:54, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 22   Průměrná doba vyplňování: 00.04:12

Dobrý den,
studuji na fakultě ekonomické na Západočeské univerzitě v Plzni. 
 
Vyplněním krátkého dotazníkového šetření mi pomůžete získat potřebné data k praktické části mé bakalářské práce.
 
Dotazník je zcela anonymní a skládá se z krátkých otázek, které nezaberou více než 5 minutek. Děkuji předem za odpovědi :) 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.