Analýza vlivu influencer marketingu na spotřebitelské chování

Konec vyplňování dnes v 22:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 17   Průměrná doba vyplňování: 00.04:31

Vážení respondenti,

jmenuji se Lukáš Matuška a jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Rád bych Vás požádal o vyplnění tohoto dotazníku k mé bakalářské práci. Výsledky tohoto dotazníku budou dále využity ve výzkumné části práce. Cílem dotazníku je zjistit, zda influenceři ovlivňují chování spotřebitelů. Influencer je zde myšlen jako osoba, která na různých sociálních sítích zveřejňuje příspěvky, jimiž dokáže ovlivnit chování lidí (svých fanoušků). Jedná se například o youtubery, instagramery apod. Dotazník je zcela anonymní a je určen pro lidi ve věkovém rozmezí 15 až 39 let.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.