Analýza vlivu influencerů na spotřebitelské chování

Konec vyplňování 26. 02. 2019 09:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.05:50

Vážení respondenti,

 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava oboru Marketing a obchod. Prosím o Vaši pomoc k úspěšnému dokončení mého studia, a to vyplněním tohoto krátkého dotazníku k mé bakalářské práci.

Cílem dotazníku je zjistit, zda influenceři ovlivňují naše spotřebitelské chování, konkrétněji v oblasti stravování. Odpovídejte, prosím, podle toho, jak danou oblast a situaci vnímáte. Dotazník je zcela anonymní.

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci.

 

Veronika Filipová