Vliv sociálních sítí na chování spotřebitelů v oblasti zdravé výživy

Konec vyplňování 09. 03. 2024 10:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.05:01

Vážení respondenti,

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TUO a chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění mého dotazníku, který bude sloužit jako podkladový materiál pro zpracování mé diplomové práce. Cílem tohoto dotazníku je analyzovat vliv sociálních sítí na chování spotřebitelů v oblasti zdravé výživy. Dotazník obsahuje 19 otázek, přičemž 5 z nich je věnováno problematice zdravé výživy, dalších 10 je zaměřeno na zkoumání vlivu sociálních sítí na spotřebitelské chování v oblasti zdravé výživy a zbývajících 4 otázky slouží k identifikaci respondentů. Dotazník je zcela anonymní a vyplnění vám zabere jen několik minut. Po ukončení sběru dat budou výsledky veřejně dostupné.

Děkuji Vám za vyplnění a Váš čas.

S pozdravem,

Bc. Akymenko Yelyzaveta

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.