Analýza vybraných faktorů konkurenceschopnosti destinace Praha

Konec vyplňování zítra v 19:00:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 68   Průměrná doba vyplňování: 00.08:42

Cílem průzkumu je analyzovat, jaké faktory mají vliv na konkurenceschnopnost destinace Praha v domácím cestovním ruchu. Pro zjištění daných faktorů bude využito posouzení významnosti a výkonnosti jednotlivých faktorů pomocí škálování. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.