Analýza vplyvu youtuberov na spotrebiteľské chovanie užívateľov YouTub

Koniec vypĺňania 23. 02. 2018 13:30, výsledky budú verejne prístupné.
Počet otázok: 19   Priemerná doba vyplnenia: 00.03:44

Dobrý deň.

                Som študentkou posledného ročníka v bakalárskom štúdiu na Ekonomickej fakulte Vysokej školy báňskej – Technickej univerzite Ostrava. Chcela by som Vás týmto požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka virtuálnej komunity na YouTube, ktorý poslúži k spracovaniu mojej bakalárskej práce na tému „ Analýza vplyvu youtuberov na spotrebiteľské chovanie užívateľov YouTube na Slovensku ”. Vyplnenie dotazníku je anonymné a výsledky budú využité  pre spracovanie mojej bakalárskej práce. Ďakujem za Váš čas.