Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aplikace Zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu TV

Aplikace Zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu TV

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kopcová
Šetření:09. 03. 2019 - 26. 03. 2019
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem 3. ročníku bakalářského studia pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V rámci výzkumné části mé bakalářské práce, na téma Aplikace zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu Tělesná výchova, bych Vás rád požádal, o vyplnění anonymního průzkumného dotazníku právě k tématu Zážitková pedagogika. Předem děkuji za vynaložené úsilí s vyplněním dotazníku a za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena654,55 %54,55 %  
muž545,45 %45,45 %  

Graf

2. Délka Vaší praxe

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 let19,09 %9,09 %  
1719,09 %9,09 %  
3019,09 %9,09 %  
1,5roku19,09 %9,09 %  
čtxyřicet19,09 %9,09 %  
419,09 %9,09 %  
rok19,09 %9,09 %  
4 roky (učitel)19,09 %9,09 %  
4 roky19,09 %9,09 %  
519,09 %9,09 %  
2,5 roku19,09 %9,09 %  

Graf

3. Kdy jste se poprvé setkal/la s pojmem Zážitková pedagogika?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

2003 v rámci práce ve volnočasové neziskovce

během studia na VŠ

Behem studia VS

na VŠ

Na VŠ

Na VŠ

Na vysoké skole (sportovní zaměření)

Na vysoké škole

nikdy

při studiu vysoké školy

4. Využíváte prvky Zážitkové pedagogiky v hodinách TV

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %63,64 %  
ne436,36 %36,36 %  

Graf

5. Pokud ano, napište alespoň 3 prvky (činností, aktivity a jiné), které zařazujete do Vašich hodin TV.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- cvičení v reálném prostředí (sportovní zařízení, park) - pohybové hry zaměřené na zážitkový prvek - turistická akce

Dle rocniho obdobi... v lete napr. Jeskyne, pejskove do boudicek, prvni pomoc. V zime hry v telocvicne s lavickami,svedskymi bednami,mici... improvizace

hry na posílení týmové spolupráce, aktivity na překonávání hranic sebe samého, různé soutěže

Hry zaměřené na spolupráci a komunikaci Činnosti zahrnující přenesení části zodpovědnosti na žáka - “zkus to udělat oběma způsoby a pak mi řekni, který je podle tebe lepsi a proč” Pobyt v přírodě

jakékoli pohybové aktivity, kde je třeba promyslet taktiku a pak ji zkusit použít přímo ve hře. Hry na rozvoj důvěry a poznání sebe sama nebo ostatních. Při učení nových dovedností si nejprve vyzkouší žáci sami,jak by docílili výsledku,poté se navzájem hodnotí a dochází společnými silami k řešení.

Logické úkoly spojené s pohybem, netradiční pohybová zkušenost, prvky ze zážitkového kurzu

pobyt v přírodě, zařazení netradičních hodin TV, zážitkové kurzy

6. Pokud ano, jak často zařazujete prvky Zážitkové pedagogiky do Vašich hodin TV?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x do měsíce112,5 %9,09 %  
pravidelně, alespoň do každé druhé dvouhodinovky TV112,5 %9,09 %  
Občas, spíše méně casto112,5 %9,09 %  
Několikrát za rok 112,5 %9,09 %  
cca jednou měsíčně112,5 %9,09 %  
jedenkrát za měsíc112,5 %9,09 %  
Min. 1x za mesic112,5 %9,09 %  
2-3 za měsíc112,5 %9,09 %  

Graf

7. Pokud ne, napište stručně, důvod a zda byste chtěli prvky Zážitkové pedagogiky začít ve Vašich hodinách využívat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

ne

Ne, náročnost na přípravu. Ano, chtěla bych využívat,

Nic

Nové zkušenosti a prožitky u dětí. Zajímavé a pestré hodiny TV.

8. Jestliže prvky Zážitkové pedagogiky zařazujete do Vašich hodin TV, napište, od kdy (po jakou dobu) již tyto prvky využíváte (např.: od začátku Vaši praxe, po absolvování kurzu Zážitkové pedagogiky aj.)? Pokud ne, na otázku neodpovídejte.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Cca. od druheho roku meho vyucovani, po ziskani par zkusenosti v oboru.

Od nástupu do školy, i na praxi, vše díky rekreologii.

od začátku mé praxe

od začátku praxe

od začátku praxe, spojuji poznatky z bakalářského studia Rekreologie a učitelského studia TV

9. Probíhá zpětná vazba po hodinách TV, v nichž byly použity prvky Zážitkové pedagogiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne654,55 %54,55 %  
ano545,45 %45,45 %  

Graf

10. Pokud ano, popište jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- Slovní hodnocení a zpětná vazba žáků - psaná forma v podobě krátké reflexe, záznamu z hodiny nebo aktivity

komunikací ve skupině o dané aktivitě

Ne vždy, ale jednou za pů roku sis žáky sedneme místo jedné hodiny TV a debatujeme o jejich úspěších a cestě, jak k tomu došli. Konzultujeme také neúspěšné snažení a hledáme řešení do budoucna.

Skupinovym sezenim na konci dane hodiny.

žáci jsou v závěru hodiny vyzváni ke zpětné vazbě

11. Myslíte si, že je využívání Zážitkové pedagogiky v hodinách TV pro studenty žádoucí a motivující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %81,82 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

12. Pokud ano, napište, co je podle Vašeho názoru žádoucí či motivační pro studenty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- propojení akademických požadavků s reálnými životními situacemi - pohyb ve skutečném prostředí proti pohybu v tělocvičně - různorodost pohybových činností - emoční stránka

Je to jiný způsob výuky, vypadnutí ze stereotypu, ukážeme žákům, že máme společný zájem - dosáhnout úspěšně nějakého úkolu.

Možnost o určitých věcech rozhodnout sám

Učení prožitkem je pro studenty jednodušší pro zapamatování důležitých faktů.

zábava, zpestření hodiny, posílení vlastní osobnosti

záleží na dané aktivitě

Změna činností, narušení stereotypů, zábava

Zmena od klasickych okruhu ci osnov

Zpětná vazba, mezioborové vztahy, rozvoj kritického myšlení

13. Pokud ne, proč si myslíte, že využívání Zážitkové pedagogiky není pro studenty žádoucí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.....

Studenty nemotivuje

V TV se má cvičit

14. Odkud čerpáte inspiraci na Zážitkově-pedagogické aktivity, jenž zařazujete do Vašich hodin TV?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- dostupné zdroje v papírové i elektronické podobě - školení

internet, knihy, mimoškolní praxe

Neucim TV

VŠ studium

Z dostupne literatury a internetu

z internetu

Zatím se tím nijak zvlášť nezabývám,pouze co mě napadne - zejména čerpám z informací ze studia.

15. Máte možnost zúčastnit se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kurzů zaměřených na Zážitkovou pedagogiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne654,55 %54,55 %  
ano545,45 %45,45 %  

Graf

16. Pokud ano, napište jak často?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1X ROČNĚ125 %9,09 %  
Nejsem informována.125 %9,09 %  
2x ročně125 %9,09 %  
Kdy chcem a najdeme si vhodný kurz125 %9,09 %  

Graf

17. Pokud ne, vzděláváte se v této oblasti jiným způsobem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Četba literatury

Ne.

Samostudium

18. Jestliže máte nějaké poznámky, připomínky či podněty k tématu Zážitková pedagogika, nebo k dotazníku, budu rád, když je níže napíšete

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím si, že pojem zážitková pedagogika je docela široký a ne až tak známý v běžném učitelském studiu. Každý si může představit podlemého názoru trochu něco jiného,proto bych možná doporučila v dotazníku blíže specifikovat,o co se přibližně jedná.

Ocenila bych tipy na zážitkové hodiny.

Zazitkova pedagogika je velice rozsahly pojem,plno vyucujicich si je predstavuje pouze jak o napr. adaptacni kurzy ci kurzy obecne,tudiz mam za to,ze “priste” co do budoucna, to chce konkretizovat, oc presne Vam jde,napr. na jaky okruh zaku,pohlavi i napr. fyzicke vlohy.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kopcová, V.Aplikace Zážitkové pedagogiky na střední škole v předmětu TV (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://aplikace-zazitkove-pedagogik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.