Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Atraktivita přístrojového potápění

Atraktivita přístrojového potápění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Durďáková
Šetření:12. 03. 2019 - 21. 03. 2019
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit názor na přístrojové potápění a jeho atraktivitu. Taktéž bude zjištěna rozšířenost tohoto sportu mezi respondenty.

Odpovědi respondentů

1. Jste aktivním sportovcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně2045,45 %45,45 %  
ne1943,18 %43,18 %  
ano511,36 %11,36 %  

Graf

2. Máte osobní zkušenost s přístrojovým potápěním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3579,55 %79,55 %  
ano920,45 %20,45 %  

Graf

3. Jak byste označili tuto zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivně9100 %20,45 %  

Graf

4. Stalo se potápění Vaším koníčkem, kterému se věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %11,36 %  
ne333,33 %6,82 %  
zatím ne, ale plánuji to111,11 %2,27 %  

Graf

5. Plánujete vyzkoušet přístrojové potápění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1337,14 %29,55 %  
rozhodně ne822,86 %18,18 %  
spíše ano720 %15,91 %  
nevím514,29 %11,36 %  
rozhodně ano25,71 %4,55 %  

Graf

6. Omezuje Vás něco v potápění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnost tohoto sportu2556,82 %56,82 %  
cena potápění1636,36 %36,36 %  
strach1534,09 %34,09 %  
zdravotní stav613,64 %13,64 %  
neomezuje511,36 %11,36 %  
jiné důvody36,82 %6,82 %  

Graf

7. Přístrojové potápění je nebezpečné, nemá-li potápěč základní teoretické znalosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2965,91 %65,91 %  
spíše souhlasím920,45 %20,45 %  
nevím49,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím24,55 %4,55 %  

Graf

8. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně fyzicky zdatný.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1840,91 %40,91 %  
souhlasím1636,36 %36,36 %  
nevím613,64 %13,64 %  
spíše nesouhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

9. Přístrojové potápění je nebezpečné, jelikož je velká pravděpodobnost napadení žralokem (příp. jiným mořským tvorem).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1738,64 %38,64 %  
nesouhlasím1329,55 %29,55 %  
spíše souhlasím613,64 %13,64 %  
nevím49,09 %9,09 %  
souhlasím49,09 %9,09 %  

Graf

10. Přístrojové potápění je nebezpečné pro člověka, který nemá dobrý zdravotní stav.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2352,27 %52,27 %  
spíše souhlasím1636,36 %36,36 %  
nevím49,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím12,27 %2,27 %  

Graf

11. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně proškolen na ponor ve větších hloubkách (dusíková narkóza, dekompresní nemoc - rozpínající se dusík v krvi atd.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3272,73 %72,73 %  
spíše souhlasím818,18 %18,18 %  
nevím49,09 %9,09 %  

Graf

12. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x či 2x týdně2352,27 %52,27 %  
zpravidla nesportuji1534,09 %34,09 %  
alespoň 3x týdně613,64 %13,64 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3272,73 %72,73 %  
muž1227,27 %27,27 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26613,64 %13,64 %  
23511,36 %11,36 %  
3036,82 %6,82 %  
2236,82 %6,82 %  
2736,82 %6,82 %  
4924,55 %4,55 %  
5124,55 %4,55 %  
1724,55 %4,55 %  
1824,55 %4,55 %  
3124,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 25
24
42
47
33
34
41
20
29
46
36
38
57
1431,82 %31,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.88
Minimum:18
Maximum:51
Variační rozpětí:33
Rozptyl:80.37
Směrodatná odchylka:8.96
Medián:26.5
Modus:26

Graf

15. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15.001 – 20.000 Kč1227,27 %27,27 %  
20.001 – 30.000 Kč920,45 %20,45 %  
nemám vlastní příjem818,18 %18,18 %  
více jak 30.000 Kč613,64 %13,64 %  
10.001 – 15.000 Kč511,36 %11,36 %  
do 10.000 Kč49,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste aktivním sportovcem?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zpravidla nesportuji na otázku 12. Jak často sportujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste aktivním sportovcem?

2. Máte osobní zkušenost s přístrojovým potápěním?

5. Plánujete vyzkoušet přístrojové potápění?

6. Omezuje Vás něco v potápění?

7. Přístrojové potápění je nebezpečné, nemá-li potápěč základní teoretické znalosti.

8. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně fyzicky zdatný.

9. Přístrojové potápění je nebezpečné, jelikož je velká pravděpodobnost napadení žralokem (příp. jiným mořským tvorem).

10. Přístrojové potápění je nebezpečné pro člověka, který nemá dobrý zdravotní stav.

11. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně proškolen na ponor ve větších hloubkách (dusíková narkóza, dekompresní nemoc - rozpínající se dusík v krvi atd.).

12. Jak často sportujete?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste aktivním sportovcem?

2. Máte osobní zkušenost s přístrojovým potápěním?

5. Plánujete vyzkoušet přístrojové potápění?

6. Omezuje Vás něco v potápění?

7. Přístrojové potápění je nebezpečné, nemá-li potápěč základní teoretické znalosti.

8. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně fyzicky zdatný.

9. Přístrojové potápění je nebezpečné, jelikož je velká pravděpodobnost napadení žralokem (příp. jiným mořským tvorem).

10. Přístrojové potápění je nebezpečné pro člověka, který nemá dobrý zdravotní stav.

11. Přístrojové potápění je nebezpečné, není-li potápěč dostatečně proškolen na ponor ve větších hloubkách (dusíková narkóza, dekompresní nemoc - rozpínající se dusík v krvi atd.).

12. Jak často sportujete?

13. Jakého jste pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaký je Váš průměrný čistý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Durďáková, D.Atraktivita přístrojového potápění (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://atraktivita-pristrojoveho-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.