Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bankovnictví pro stříbrnou ekonomiku : Finanční potřeby generace 50+

Bankovnictví pro stříbrnou ekonomiku : Finanční potřeby generace 50+

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Studentka posledního ročníku Mgr. studia
Šetření:11. 05. 2023 - 13. 06. 2023
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondente/ milá repondentko, jako studentka magisterského studia se na Vás obracím  s prosbou  o vyplnění  dotazníku   k  mé  diplomové práci na téma "Stříbrná ekonomika" a případné sdílení dotazníku v dané věkové kategorii.

Cílem je zjistit zkušenosti stříbrných obyvatel ( tedy nad cca 50 let) s bankovními a finančními službami/produkty a zlepšit tak nabídku pro tento stříbrný segment. Dotazník  je  zcela  anonymní  a  získané  odpovědi  budou  sloužit  pouze  pro  potřeby  této práce.

Tím, že budete sdílet tento dotazník mezi svou rodinu a přátele, můžete společně přispět k vývoji lepších finančních řešení pro generaci 50+, která se potýká s výraznými výzvami.


 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5154,26 %54,26 %  
Muž4345,74 %45,74 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-59 let5457,45 %57,45 %  
60-69 let2324,47 %24,47 %  
70-79 let1515,96 %15,96 %  
80 let a více22,13 %2,13 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4952,13 %52,13 %  
Vysokoškolské3840,43 %40,43 %  
Základní77,45 %7,45 %  

Graf

4. Jaký je Váš současný zdroj příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji a mám pravidelný příjem5861,7 %61,7 %  
Jsem v důchodu a mám pravidelný důchod3132,98 %32,98 %  
Duchod a OSVC11,06 %1,06 %  
Mákm důchod a pracuji11,06 %1,06 %  
Jsem prduch11,06 %1,06 %  
pečuji o matku a studuji VŠ11,06 %1,06 %  
Pracující důchodce11,06 %1,06 %  

Graf

5. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 30 000 Kč4851,06 %51,06 %  
20 000 - 30 000 Kč2829,79 %29,79 %  
10 000 - 20 000 Kč1718,09 %18,09 %  
Méně než 10 000 Kč11,06 %1,06 %  

Graf

6. Využíváte nebo jste někdy v minulosti využíval/a služby finančního poradce při správě svých finančních záležitostí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6771,28 %71,28 %  
Ano2728,72 %28,72 %  

Graf

7. Které bankovní produkty nejčastěji využíváte? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžný účet8792,55 %92,55 %  
Spořicí účet5861,7 %61,7 %  
Kreditní karta3234,04 %34,04 %  
Termínovaný vklad2930,85 %30,85 %  
Investiční fondy2122,34 %22,34 %  
Hypotéka1414,89 %14,89 %  
Úvěr99,57 %9,57 %  
Debetní karta44,26 %4,26 %  
Žádný 22,13 %2,13 %  
nic11,06 %1,06 %  
Dluhopisy, crowdfunding11,06 %1,06 %  
jiné11,06 %1,06 %  
penzijko11,06 %1,06 %  
internetové bankovnictví11,06 %1,06 %  

Graf

8. Jak často využíváte bankovní služby (např. placení účtů, vklady, výběry, převody, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát měsíčně3638,3 %38,3 %  
Týdně3234,04 %34,04 %  
Denně1414,89 %14,89 %  
Jednou měsíčně77,45 %7,45 %  
Méně než jednou měsíčně33,19 %3,19 %  
Nevyužívám22,13 %2,13 %  

Graf

9. Máte zkušenost se zpětnou hypotékou (Tzn. úvěr, který umožňuje získání peněz z hodnoty domu či bytu bez nutnosti přestěhování)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne94100 %100 %  

Graf

10. Jaká je Vaše celková spokojenost s finančními produkty a službami, které nabízí Vaše banka? (hodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 je velmi nespokojen a 5 je velmi spokojen)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43537,23 %37,23 %  
52526,6 %26,6 %  
32425,53 %25,53 %  
288,51 %8,51 %  
122,13 %2,13 %  

Graf

11. Máte problémy s porozuměním bankovních produktů a služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas4851,06 %51,06 %  
Ne, nikdy3941,49 %41,49 %  
Ano, často77,45 %7,45 %  

Graf

12. Jak často používáte internetové nebo mobilní bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát týdně3941,49 %41,49 %  
Jednou týdně2021,28 %21,28 %  
Nikdy1515,96 %15,96 %  
Méně než jednou týdně1212,77 %12,77 %  
Denně88,51 %8,51 %  

Graf

13. Cítíte se komfortně při používání internetového bankovnictví a mobilních aplikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6569,15 %69,15 %  
Ne1617,02 %17,02 %  
Nevím, nepoužívám1313,83 %13,83 %  

Graf

14. Jaké jsou Vaše hlavní výzvy nebo obtíže při používání digitálního bankovnictví? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obavy z kybernetických hrozeb a bezpečnosti4750 %50 %  
Nejasnost nebo nedostatečné informace o funkcích a možnostech1515,96 %15,96 %  
Nevím, nepoužívám1313,83 %13,83 %  
Obtížnost v ovládání a používání88,51 %8,51 %  
žádné77,45 %7,45 %  
Nedostatečná technická podpora a pomoc ze strany banky55,32 %5,32 %  
.33,19 %3,19 %  
Nic22,13 %2,13 %  
Nevhodná struktura menu u některých bank (je třeba několik úkonů, aby se člověk dostal k požadované funkci)11,06 %1,06 %  
Přiliš složité přihlašování - kombinace hesla v prohlížeči a mobilní aplikace.11,06 %1,06 %  
žádné obtíže ani výzvy nezaznamenávám11,06 %1,06 %  
Je to OK11,06 %1,06 %  
nemám žádné obtíže11,06 %1,06 %  
Obavy z přerušení signálu WiFi nebo mobilního operátora 11,06 %1,06 %  
Bankovní specialisté se skutečně domnívají, že jsou mobily bezpečné? Mám svěřovat své peníze tak zranitelnému zařízení?11,06 %1,06 %  
Nemám obtíže 11,06 %1,06 %  
Nemám obtíže s používáním11,06 %1,06 %  
barva písma bílá v žlutém poli11,06 %1,06 %  
Zadne11,06 %1,06 %  
Nemám 11,06 %1,06 %  
Žádné, dost přitroublý dotaz a nevyznačená možnost11,06 %1,06 %  
prostě žádné! (ot. nemusela být povinná)11,06 %1,06 %  
Nutnost chytreho telefonu a internetu. Ani jedno nemam a nechci.11,06 %1,06 %  
nula11,06 %1,06 %  
více bank, různé obtíže11,06 %1,06 %  
rozumím tomu11,06 %1,06 %  
některé banky mají hroznou grafiku11,06 %1,06 %  

Graf

15. Co by Vás motivovalo ke změně bankovní instituce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1111,7 %11,7 %  
Nevim55,32 %5,32 %  
Vyšší úroky 33,19 %3,19 %  
Vyšší úroky z vkladů 11,06 %1,06 %  
Vyšší úrok na spořícím účtu 11,06 %1,06 %  
Zpoplatnění využívaných služeb u současné banky. Jinak je otázka ale nelogická - normální člověk nemá jednu bankovní instituci, ale využívá u služby řady bank podle toho, která je u které banky nejvýhodnější.11,06 %1,06 %  
Dostupnost pobočky11,06 %1,06 %  
Drahé služby 11,06 %1,06 %  
Vysoký úrok na spořícím účtu (více než 8 %)11,06 %1,06 %  
úrokové sazby11,06 %1,06 %  
ostatní odpovědi lepší úrok z vklad
Lepší podmnky
Znepokojující krachující banka
Bezpečnost
nulové poplatky
lepší nabídka zhodnocení úspor
Nižší náklady na vedení účtu, lepší komunikaci se zástupci banky
Podpora banderovské diktatury, která stále ještě okupuje velkou část nebohé Ukrajiny
lepší zhodnocení mých financí, nižší poplatky apod.
Uroky ke sporicim uctum ci TV, zajímavé nabidky na investice
úroková sazba
špatné informace od banky
lepší úroky
Poplatky
Osobní bankéř
Malá vstřícnost banky ke mě jako klientu banky.
Přístup banky.
Nízké poplatky
Nesolidnost banky.
Krach banky.
Nevím, nepřemýšlela jsem dosud.
výhodný úrok na běžném účtu
Lepší úroky hypoték
Asi nějaká nejistota její další existence
Změna zásadních podmínek
Nemám potřebu měnit
Vysoké platby za účet, nedostatočné služby
Lepší finance
Nic, mám stejnou banku roky
výhodnější hypotéka
lepší přehlednost, lepší úrokové sazby
Doporučení někoho z rodiny
Nyní nic.
Lepší podmínky úročení vkladu a doprovodné služby
Nic, jsem konzervativní, málokdy měním.
Autorizace na pobočce na základě osobního vztahu (známe se s bankéřem), technické prostředky jsou napadnutelné, prolomitelné atd.
Lepší podmínky a finanční prospěch
kvalita servisu online
Při spoření větší urok
Úrok
Nevim. Asi nic, kdyz jsem u sve banky spokojena
Vedení účtu zdarma,výběry z bankomatů zdarma
Vyšší výnosy na spořících účtech
poplatky za vedení účtu a špatné jednání v bance
nepřemýšlela jsem o tom, protože se současnou bankou jsem spokojená
Porovnavam si sluzby a sama aktivne menim dle pozreby
Výrazně vyšší úroky z vkladů
ůroky, poplatky
.
cena za službu
Větší nabídka produktů bezplatně, jednodušší rozhraní aplikace
nic, jsem spokojen,ale ptáte se jen na jednu banku, kdežto já mám tři
účet zdarma
zhoršení zabezpečení ve vlastní bankovní instituci
Nic, je to moc papirovani
výhodnější podmínky
nemsím ji měnit
zatím nic
Obtěžování nevyžádanou reklamou, reklama v médiích, další "vylepšení" služeb...
nic, s bankou nemám problémy
změna podmínek, komplikovanější obsluha po sloučení bank atd. (viz RB)
existence silné banky ve vlastnictví subjektu z České republiky
proč?
internetové bankovnictví
okrádání klientů (rozuměj: na poplatcích), v čemž vede "velká trojka"
momentálně nic
cena vs. kvalita služeb
Již nic
6872,34 %72,34 % 

Graf

16. Jakým způsobem řešíte finanční potřeby spojené se stárnutím a odchodem do důchodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spořením34,48 %3,19 %  
Nijak34,48 %3,19 %  
investice do nemovitostí34,48 %3,19 %  
neřeším22,99 %2,13 %  
Penzijní připojištění 22,99 %2,13 %  
Spoření22,99 %2,13 %  
Zatím neřeším22,99 %2,13 %  
Investiční činnost 11,49 %1,06 %  
Pasivní příjem z pronájmu bytu11,49 %1,06 %  
Penzijní připojištění, investice do majetku s trvalou hodnotou11,49 %1,06 %  
ostatní odpovědi Zatím neřeším a díky nejasnosti v důchodové reformě se důchodu reálně bojím.
nijak, nemám žádné finance navíc
Prací
S celou rodinou
důchodové připojištění - předdůchod
celý život platím velkou část svých příjmů státu, takže mám nárok na státní zajištění slušného důchodu
investuji do nemovitostí a do svého dítěte
Mam nasetreno z aktivni doby zamestnani, ted OSVC
žádným
nestárnu :)
Více pracují.
Spoření, pojištění, koupě nemovitosti pro následný pronájem.
Vkladem finančních prostředků do třetího pilíře důchodového spoření.
Spolehnutí se na důchod od státu
Již neřeším.
Využívám důchodové připojištění.
důchodové spoření větších částek a úspory
Dlouhodobé investice
Spořicím účtem a investicí do zlata a finančních fondů
Pravidelne odkladanie určitej sumy peňazí, sporenie,
Penzijko, další možnosti spoření nemám (nízký příjem, vysoké výdaje).
Přemýšlím o výhodném spoření s jistotou, že o peníze neprijdu
Kapitálové životní pojištění, pojištění důchodové a spořicí účet
jistota z úspor (jako rezerva financování potřeb)
Nesmím odejít do důchodu. Pro moji generaci vláda žádný důchod mít nebude. Už třicet let se mluví o nutnosti změny. Do důchodu bych mohl jít za 4 roky. To nikdo nic rozumného udělat nestihne.
Snažím se utrácet v rozsahu svých možností
penzijko
Penzijní pojištění,stavebko, bonusy na spoření že zaměstnání,životní pojištění,důchodové pojištění
Investice
Duchodove pojisteni, sporici ucet
důchodové pojištění
penzijní spoření
přemýšlím o výhodném úročení úspor
Všemi dostupnými prostředky
penziní připojištění
Spořím
Úspory a včasný nákup všeho potřebného, včetně nemovitostí
Penzijní pojištění, investiční vklady
důchod + výnos z investic
důchodové připojištění
penzijní spoření se státním příspěvkem, úspory
Omezení výdajů
trezor
ukončené penzijní připojištění - vybraná hotovost (než zase dojde k plánovaným omezením), vlastní bydlení
mám penzijní pojištění
nijak - jakou hodnotu budou mít peníze? A co bude s ČR? Hm... To neznamená, že utrácím peníze!
Státní důchod, majetky
4770,15 %50 % 

Graf

17. Jak vnímáte současné bankovní produkty a služby pro starší občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou dostačující3436,17 %36,17 %  
Potřebují vylepšení3234,04 %34,04 %  
Nejsem si jistý/á2829,79 %29,79 %  

Graf

18. Jaké obtíže jste měl/a při používání bankovních produktů? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komplikovanost používání3234,04 %34,04 %  
Vysoké poplatky1617,02 %17,02 %  
Nedostatečná flexibilita1313,83 %13,83 %  
žádné99,57 %9,57 %  
nemám problémy33,19 %3,19 %  
Nic22,13 %2,13 %  
nemám obtíže22,13 %2,13 %  
Nemám22,13 %2,13 %  
Celkem nic 11,06 %1,06 %  
Těžko vysvětlitelné moderní technologie mým rodičům, především zavádění certifikátů, různých identit a potvrzování přístupů nejméně bezpečnou cestou = mobilem. Fakticky vše dělám za ně já. V opačném případě by to skončilo neplacením účtů a exekucemi, přestože v bance mají dost peněz.11,06 %1,06 %  
malá písmena11,06 %1,06 %  
Nevěřím jm11,06 %1,06 %  
nebyly problémy11,06 %1,06 %  
připadá mi nehorázné, že banka vyžaduje poplatky za to, když chci vložit hotovost11,06 %1,06 %  
Neprehlednost11,06 %1,06 %  
Změna podmínek bez předchozího kontaktování, špatně podané informace, neznalost úředníků 11,06 %1,06 %  
nemám potřebu11,06 %1,06 %  
Nesrozumitelnost. Potřebuji vědět co na tom vydělám já, co vydělá banka a že jsme všichni spokojení. Pak vznikne dlouhodobý stabilní vztah důvěry.11,06 %1,06 %  
Nevzpomínám si11,06 %1,06 %  
neohlášené výpadky online bankovnictví11,06 %1,06 %  
Nevim o zadnych11,06 %1,06 %  
Poplatky, neodbornost pracovniku11,06 %1,06 %  
Je to v pohodě 11,06 %1,06 %  
Proč bych měl mít obtíže? 11,06 %1,06 %  
nic, žádné11,06 %1,06 %  
žádné potíže jsem neměla11,06 %1,06 %  
nemám zádné11,06 %1,06 %  
nahrazení funkčních a dostatečných přístupových kanálů nefunkčními nebo vyžadujícími další investice+školení+provozní poplatky...11,06 %1,06 %  
Nemám je11,06 %1,06 %  
brýle11,06 %1,06 %  
rozumím tomu11,06 %1,06 %  
neměl11,06 %1,06 %  
u některých bank hrozná grafiku internetbankingu11,06 %1,06 %  

Graf

19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obavy z bezpečnosti a zabezpečení finančních transakcí3941,49 %41,49 %  
Nedostatečné znalosti o finančních produktech a službách2223,4 %23,4 %  
Složitost a nejasnost produktů a služeb2021,28 %21,28 %  
nic1111,7 %11,7 %  
Žádné 22,13 %2,13 %  
Nevim22,13 %2,13 %  
Nejsou překážky11,06 %1,06 %  
Vždycky stačila jedna občanky, proč s každou rolí potřebuji samostatnou identitu. To nechápu ani já, natož starší. Několik bankovních identit, identita občana, identita jednatele.... svět se zbláznil!11,06 %1,06 %  
malý kapitál11,06 %1,06 %  
žádné, presumujete obtíže a nepředpokládáte absolutní schopnost orientace11,06 %1,06 %  
Obavy z chybného pochopení při pouzivani11,06 %1,06 %  
Orientace mezi nabídkami různých institucí 11,06 %1,06 %  
Špatné nastavení poměru klient, zákazník11,06 %1,06 %  
Nemám s tím problém 11,06 %1,06 %  
Nic, jsou normální 11,06 %1,06 %  
Chybějící možnost odpovědi Nic, žádné11,06 %1,06 %  
x11,06 %1,06 %  
Odpor k bankovnímu sektoru11,06 %1,06 %  
necítím překážku11,06 %1,06 %  
011,06 %1,06 %  
?11,06 %1,06 %  
nic, rozumím tomu11,06 %1,06 %  
myslím že v pohodě11,06 %1,06 %  
u některých bank hrozná grafiku internetbankingu11,06 %1,06 %  
obavy z podvodu finančních poradců11,06 %1,06 %  
. 11,06 %1,06 %  

Graf

20. Které bankovní služby považujete za nejdůležitější pro starší občany? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezplatné vedení účtu6872,34 %72,34 %  
Snadná přístupnost k penězům5154,26 %54,26 %  
Lépe přístupné úrokové sazby pro spoření2526,6 %26,6 %  
nevím33,19 %3,19 %  
Nemohu mluvit za jiné. Pro mě je důležitý celkový výsledek kombinace případných poplatků a výnosů.11,06 %1,06 %  
Nezávislé na mobilním telefonu, toho se důchodci bojí.11,06 %1,06 %  
Možnost vkládat a vybírat na přepážce 11,06 %1,06 %  
zatím jsou pro mne vyhovující služby a produkty v běžném nastavení11,06 %1,06 %  
Nabidky od osobnich bankeru, ti meli zajem jen v dobe zamestnani11,06 %1,06 %  
možnost volby ovládání11,06 %1,06 %  
Aby byly občanům lehce přístupné a srozumitelne11,06 %1,06 %  
Možnost sloučení plateb na jednom účtu bez front na poštách 11,06 %1,06 %  
Okamzite platby, stabilita aplikace, kvalitni a uplne informace11,06 %1,06 %  
Nehraje to roli11,06 %1,06 %  
starí mi normální11,06 %1,06 %  
většinu vypnutých11,06 %1,06 %  
to, co maji i "mladí"11,06 %1,06 %  
přívětivá grafiku internetbankingu (a ne že se podobá reklamním bannerům a vyskočí tam na vás "nabídka" půjčky)11,06 %1,06 %  
možnost přístupu na pobočce11,06 %1,06 %  

Graf

21. Které funkce v bankovních aplikacích byste uvítal/a pro usnadnění používání? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snadno čitelný text5053,19 %53,19 %  
Vysoký kontrast1212,77 %12,77 %  
Velká tlačítka99,57 %9,57 %  
Jiné (vyjmenujte)88,51 %8,51 %  
Hlasové ovládání88,51 %8,51 %  
Nic33,19 %3,19 %  
Žádné 22,13 %2,13 %  
žádné změny11,06 %1,06 %  
jasnost použití11,06 %1,06 %  
0011,06 %1,06 %  
Nemám potíže.11,06 %1,06 %  
Jednoduchost11,06 %1,06 %  
Je to OK11,06 %1,06 %  
Nic, vyhovuje 11,06 %1,06 %  
používání považuji za snadné11,06 %1,06 %  
Zjednodušení obsahu displeje při samotné platbě 11,06 %1,06 %  
Přístup k účtům různých bank z jednoho místa (na jedno přihlášení)11,06 %1,06 %  
průběžný zůstatek v "Pohybech" v mobil. bank. (ČSOB)11,06 %1,06 %  
žádné mi nechybí11,06 %1,06 %  
Nevim, jsem spokojena11,06 %1,06 %  
Celkem nic11,06 %1,06 %  
Jsou v pohodě 11,06 %1,06 %  
Žádnou 11,06 %1,06 %  
Nevim nepouzivam zadne aplikace11,06 %1,06 %  
stačí mi, jak to je11,06 %1,06 %  
jsem spokojený11,06 %1,06 %  
Opětovné spuštění SIM toolkitového bankovnictví, abych opět měl možnost provádět alespoň platební příkazy.11,06 %1,06 %  
pro mě OK11,06 %1,06 %  
v pohodě11,06 %1,06 %  
Aplikace fungují, ať je nemění 11,06 %1,06 %  
.11,06 %1,06 %  
nic, fungují11,06 %1,06 %  
jednoduchost ovládání11,06 %1,06 %  
grafiku v jemných farbách a velmi inteligentně vytvořenou přihl. stránku banky11,06 %1,06 %  
asi nic11,06 %1,06 %  
Nevyužívám11,06 %1,06 %  

Graf

22. Jaké potřeby a očekávání máte v souvislosti s finančními produkty a službami pro starší občany? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjednodušení a větší transparentnost produktů a služeb4345,74 %45,74 %  
Více produktů a služeb speciálně navržených pro seniory3537,23 %37,23 %  
Lepší přístup k informacím o produktech a službách1718,09 %18,09 %  
nic99,57 %9,57 %  
nevím22,13 %2,13 %  
žádné22,13 %2,13 %  
Asi nic - některé banky mají k informacím snadný přístup, a u těch ostatních je to varovný signál, abychom je nepoužívali.11,06 %1,06 %  
Osobního bankéře, od 20 let nesvěřuji peníze bance, kde mne neznají jménem. Ano je to stále složitější a skončí to tím, že nebudu využívat bankovní služby.11,06 %1,06 %  
Dostačující 11,06 %1,06 %  
nemám žádná očekávání, kromě solidního jednání11,06 %1,06 %  
žádné speciální11,06 %1,06 %  
Nemám žádné očekávání ani potřeby 11,06 %1,06 %  
možnost volby nejen za použití internetu a aplikaci11,06 %1,06 %  
hromádku peněz ze které jednoduše a bezpečně zaplatím, co je potřeba.11,06 %1,06 %  
výhodné úročení vkladů11,06 %1,06 %  
Za sebe nic11,06 %1,06 %  
stačí mi, jak to je11,06 %1,06 %  
jsem spokojený11,06 %1,06 %  
nečekám nic11,06 %1,06 %  
. 11,06 %1,06 %  
nic, fungují11,06 %1,06 %  
pro VŠECHNY OBČANY: právo žít offline!!!11,06 %1,06 %  
Již nepotřebuji nic z toho11,06 %1,06 %  

Graf

23. Jaké služby nebo produkty by podle Vás měly být více k dispozici pro starší občany? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poradenské služby pro výběr finančních produktů3031,91 %31,91 %  
Online bankovnictví2829,79 %29,79 %  
Úvěry s nižšími úrokovými sazbami pro starší občany2425,53 %25,53 %  
Možnost splácení úvěrů po dobu trvání důchodu1515,96 %15,96 %  
nevím55,32 %5,32 %  
žádné22,13 %2,13 %  
Nic22,13 %2,13 %  
Ale to k dispozici je.11,06 %1,06 %  
Dostačující 11,06 %1,06 %  
Vkladní knížky 11,06 %1,06 %  
podle seniorů v rodině bych usoudila, že zachované služby, které mají, beze změn - opravdu netouží po vylepšeních, chtějí to, co znají11,06 %1,06 %  
To co je teď 11,06 %1,06 %  
služby poskytované fyzickou osobou ne on-line11,06 %1,06 %  
fixní možnost disponovat s hotovostí bez nutnosti používat možnosti digitalizace11,06 %1,06 %  
nemám potřebu11,06 %1,06 %  
Zjednodušené služby s omezením jen na základní potřeby seniorů, kteří nepotřebují investovat, ale jen platit z účtu za základní služby. Energie, nájem atd.11,06 %1,06 %  
přímý kontakt s bankou11,06 %1,06 %  
Nevim, asi trpelivost bankeru a spravne info11,06 %1,06 %  
Vyšší úroky z vkladů 11,06 %1,06 %  
Proč by měly?11,06 %1,06 %  
Všechno uvedené už banky dávno mnabízejí11,06 %1,06 %  
nikdy úvěr! pro staré lidi je to rizikové11,06 %1,06 %  
stačí mi, jak to je11,06 %1,06 %  
jsem spokojený11,06 %1,06 %  
návrat služeb vypnutých z marketingových rozhodnutí11,06 %1,06 %  
??11,06 %1,06 %  
?11,06 %1,06 %  
možnost jednoho výběru na pobočce v hotovosti měsíčně zdarma11,06 %1,06 %  
vyhovují mi ty, co jsou11,06 %1,06 %  
rozumné úroky na spořících účtech (no jo, ale ČNB je proti i v dobách inflace)11,06 %1,06 %  
možnost jednání na pobočce11,06 %1,06 %  

Graf

24. Jaký zdroj informací by pro Vás byl nejdůvěryhodnější při rozhodování o nových finančních produktech? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení od rodiny a přátel5255,32 %55,32 %  
Kvalitní poradci a finanční experti4345,74 %45,74 %  
Zpravodajské weby a tisk2728,72 %28,72 %  
Hodnocení a recenze na internetu1617,02 %17,02 %  

Graf

25. Jaký druh inovativního produktu by mohl být pro Vás nejzajímavější na českém trhu? (můžete označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Účty s vysokými úroky a garancí ochrany vkladů5861,7 %61,7 %  
Speciální investiční plány, které se sestavují podle osobních potřeb s pravidelnou výplatou3031,91 %31,91 %  
Mobilní aplikace s možností okamžitého převodu peněz a placení bez hotovosti2021,28 %21,28 %  
Úvěry na nákup nemovitostí s prodlouženou splatností a nižšími úroky1819,15 %19,15 %  

Graf

26. Co by podle Vás mohly banky udělat pro zlepšení finanční gramotnosti starších spotřebitelů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic23,51 %2,13 %  
Nevím23,51 %2,13 %  
Přestat financovat nesmysly typu vše je zelené a zbrojní zakázky 11,75 %1,06 %  
Rozesílání tištěného návodu 11,75 %1,06 %  
Těžko říci. Kdo byl negramotný mladý, ve stáří se už nezlepší. Spíše udržet stabilitu, aby se pravidla naučená v mládí neobracela naruby.11,75 %1,06 %  
Informovanost občanů, senioři mají obavy ze založení účtu a nedokáží s ním pracovat. Mnozí nemají ani počítač ani internet. 11,75 %1,06 %  
Školení seniorů 11,75 %1,06 %  
Aktivně se zajímat a při osobním (!) kontaktu nabízet skutečně prospěšné produkty. Například mi nikdo nenabídl spořící účet i když jsem měla více než 100 000 korun na běžném.11,75 %1,06 %  
Osobní asistence 11,75 %1,06 %  
Vrátit tzv. zlatý standard, zrušit mobilní aplikace a platební karty 11,75 %1,06 %  
ostatní odpovědi finanční poradce přímo vyškolený pro seniory
zjednodušit ovládání a popis služeb
Větší informovanost
nic, možná jim nenabízet medvědí služby typu zpětné hypotéky, u které se dá předpokládat, že poplatky, vedením apod. ze solidní hodnoty nemovitosti pro starého člověka vyrobí max. žebračenku s očekáváním, že senior zemře dříve, než i tak sníženou hodnotu majetku využije... a banka si namastí kapsu. Možná by neškodilo pouvažovat o etické rovině tohoto produktu.
Zajem o seniory, specialni programy a produkty na kratsi obdobi
radši nic
více informací o produktech banky
Pro mne vše dostačující.
Přednášky, info do e-mailu,
Vysvětlení základů při návštěvě banky
osobní poradenství u přepážky
Snížit úroky půjček
Motivovat k používání
fyzický kontakt ne služby pomocí netu a aplikací, to je pro řadu osob 65+ science fiction
jednoduché vysvětlení
Zachovat možnost navštívit pobočku banky
Speciálně vedený účet, oprostěný od moderních "kliček"
youtube videa se školicími materiály
Větší dostupnost podkladů SAMOSTATNĚ k různým produktům
Změnit chování k této skupině obyvatel. Díky přehnané elektronizaci společnosti potřebují důchodci základní bankovní služby, jinak by banky nepotřebovali vůbec. Tato skupina narůstá významným způsobem a dlouhá léta byla v okrajovém nezájmu bank. Měla by vzniknout "důchodová banka" s garancí státu a zaměřením na tento segment trhu. Současné banky toho nejsou schopny.
Rozdělit pokyny na základní a pokročilou úroveň, aby ten, kterému stačí ta základní nemusel kvůli tomu číst celý text podmínek pro bankovní služby.
Na vícero otázek nelze odpovědět jednoznačně, otázky se překrývají. Kdo otázky vymýšlel neví jak a na co se ptát.
Školení v malých skupinách
Nezneužívat klienta
Financni gramotnosti se maji vest uz deti. A ne az banky.,to uz je dost pozde.
jednoduché krátké postupy
trpělivě a jednoduše komunikovat se staršími občany
Hlavne mit spravne informovane zamestnance, kteri jsou trpelivymi profiky.
Dobře udělaná názorná brožura
vše
Podobně hloupý dotaz jako co by prodejna potravin mohla udělat pro leopší stravování lidí.
zvát si skupiny důchodců do banky a tam poučit, vysvětlit, nabídnout
Mit dostupnejsi pobocky
To je věc lidí
Přestat financovat zbraně
24-ani jedno, 25-pro mne už žádný. Používat český jazyk namísto čenglyš, nahradit nekompetentní tydýty na pobočkách/helplinkách lidmi co něco vědí, zakázat osobním bankéřům používat spojení "to nejde" "to není možné" "to neumíme" a "tak jděte ke konkurenci"
?
Ať se i ostatní starají o sebe, bude mi 70 a nevidím v bankovnictví žádný problém. Nepodeňujte starší lidi.
x
pořádat workshopy finanční gramotnosti v centrech pro seniory
Nemají důvod
no asi takhle: mám 54 let a po VŠE jsem 3 roky pracovala v bance, tehdy se ČSFR rozdělila na 2 státy. Představte si, zadavatelko, že tehdy jste vošla do banky a na zdech byly vývěsky a tam nabídky, co všechno si můžete v bance založit. A také elektr. tabule s kurzovním lístkem. Představte si, že tohle všechno jste si mohla nejdřív prostudovat a pak se na pár konkrétností zeptat člověka za přepážkou. Dnes vejdete a připadáte si jako vůl: Co máte za produkty? Jaké úroky dáváte? Za kolik prodáváte eura? A co poplatky? A teď si představte blbku za přepážkou, která to neví!! Nebo vás oklame! To se v minulosti nemohlo stát. Nuže, chci, aby se to vrátilo.
větší kontrola finančních poradců
finanční gramotnost je věcí každého osobně a ne banky
Přátelský přístup a vysvětlování
4578,95 %47,87 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký je Váš současný zdroj příjmů?

 • odpověď Jsem v důchodu a mám pravidelný důchod:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 70-79 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
 • odpověď Pracuji a mám pravidelný příjem:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50-59 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?

5. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

 • odpověď Více než 30 000 Kč:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

11. Máte problémy s porozuměním bankovních produktů a služeb?

 • odpověď Ne, nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

12. Jak často používáte internetové nebo mobilní bankovnictví?

 • odpověď Nikdy:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, nepoužívám na otázku 13. Cítíte se komfortně při používání internetového bankovnictví a mobilních aplikací?

24. Jaký zdroj informací by pro Vás byl nejdůvěryhodnější při rozhodování o nových finančních produktech? (můžete označit více možností)

 • odpověď Doporučení od rodiny a přátel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Složitost a nejasnost produktů a služeb na otázku 19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný zdroj příjmů?

5. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

6. Využíváte nebo jste někdy v minulosti využíval/a služby finančního poradce při správě svých finančních záležitostí ?

7. Které bankovní produkty nejčastěji využíváte? (můžete označit více možností)

8. Jak často využíváte bankovní služby (např. placení účtů, vklady, výběry, převody, atd.)?

9. Máte zkušenost se zpětnou hypotékou (Tzn. úvěr, který umožňuje získání peněz z hodnoty domu či bytu bez nutnosti přestěhování)

10. Jaká je Vaše celková spokojenost s finančními produkty a službami, které nabízí Vaše banka? (hodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 je velmi nespokojen a 5 je velmi spokojen)

11. Máte problémy s porozuměním bankovních produktů a služeb?

12. Jak často používáte internetové nebo mobilní bankovnictví?

13. Cítíte se komfortně při používání internetového bankovnictví a mobilních aplikací?

14. Jaké jsou Vaše hlavní výzvy nebo obtíže při používání digitálního bankovnictví? (můžete označit více možností)

15. Co by Vás motivovalo ke změně bankovní instituce?

17. Jak vnímáte současné bankovní produkty a služby pro starší občany?

18. Jaké obtíže jste měl/a při používání bankovních produktů? (můžete označit více možností)

19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

20. Které bankovní služby považujete za nejdůležitější pro starší občany? (můžete označit více možností)

21. Které funkce v bankovních aplikacích byste uvítal/a pro usnadnění používání? (můžete označit více možností)

22. Jaké potřeby a očekávání máte v souvislosti s finančními produkty a službami pro starší občany? (můžete označit více možností)

23. Jaké služby nebo produkty by podle Vás měly být více k dispozici pro starší občany? (můžete označit více možností)

24. Jaký zdroj informací by pro Vás byl nejdůvěryhodnější při rozhodování o nových finančních produktech? (můžete označit více možností)

25. Jaký druh inovativního produktu by mohl být pro Vás nejzajímavější na českém trhu? (můžete označit více možností)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný zdroj příjmů?

5. Jaký je Váš hrubý měsíční příjem?

6. Využíváte nebo jste někdy v minulosti využíval/a služby finančního poradce při správě svých finančních záležitostí ?

7. Které bankovní produkty nejčastěji využíváte? (můžete označit více možností)

8. Jak často využíváte bankovní služby (např. placení účtů, vklady, výběry, převody, atd.)?

9. Máte zkušenost se zpětnou hypotékou (Tzn. úvěr, který umožňuje získání peněz z hodnoty domu či bytu bez nutnosti přestěhování)

10. Jaká je Vaše celková spokojenost s finančními produkty a službami, které nabízí Vaše banka? (hodnoťte na stupnici 1-5, kde 1 je velmi nespokojen a 5 je velmi spokojen)

11. Máte problémy s porozuměním bankovních produktů a služeb?

12. Jak často používáte internetové nebo mobilní bankovnictví?

13. Cítíte se komfortně při používání internetového bankovnictví a mobilních aplikací?

14. Jaké jsou Vaše hlavní výzvy nebo obtíže při používání digitálního bankovnictví? (můžete označit více možností)

15. Co by Vás motivovalo ke změně bankovní instituce?

17. Jak vnímáte současné bankovní produkty a služby pro starší občany?

18. Jaké obtíže jste měl/a při používání bankovních produktů? (můžete označit více možností)

19. Co pro Vás představuje největší překážku při používání finančních produktů a služeb? (můžete označit více možností)

20. Které bankovní služby považujete za nejdůležitější pro starší občany? (můžete označit více možností)

21. Které funkce v bankovních aplikacích byste uvítal/a pro usnadnění používání? (můžete označit více možností)

22. Jaké potřeby a očekávání máte v souvislosti s finančními produkty a službami pro starší občany? (můžete označit více možností)

23. Jaké služby nebo produkty by podle Vás měly být více k dispozici pro starší občany? (můžete označit více možností)

24. Jaký zdroj informací by pro Vás byl nejdůvěryhodnější při rozhodování o nových finančních produktech? (můžete označit více možností)

25. Jaký druh inovativního produktu by mohl být pro Vás nejzajímavější na českém trhu? (můžete označit více možností)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

posledního ročníku Mgr. studia, S.Bankovnictví pro stříbrnou ekonomiku : Finanční potřeby generace 50+ (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://bankovnictvi-pro-stribrnou-e.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.